Nieuws

Albert Schweitzer ziekenhuis maakt röntgenstraling ‘zichtbaar’ in augmented reality app

Eén van de momenten in een ziekenhuis waarbij zorgverleners veel röntgenstraling zouden kunnen opvangen, is tijdens het werken in een cath- of angiokamer en een hybride operatiekamer. Om dit risico zo veel mogelijk te beperken wordt op allerlei manieren voorlichting en instructie gegeven aan zorgverleners. Vanaf nu kan dat ook via de ASz Stralingsapp op de smartphone of tablet. Een augmented reality app die op een innovatieve wijze röntgenstraling zichtbaar maakt, zodat de zorgverlener daadwerkelijk ‘ziet’ wat een goede positie is ten opzichte van de straling en daardoor weet waar hij wel of niet moet staan in de ruimte. Bedacht en ontwikkelt in en door het Albert Schweitzer ziekenhuis.

Lees verder

Eerste protonenbestraling voor borstkanker patiënt

Lage dosis op gezond weefsel, hoge dosis in de tumor

Maastricht, 20 maart 2019 – Onlangs is bij Maastro in Maastricht de eerste borstkanker patiënt bestraald met protonen. “Dat is met name winst voor patiënten met een tumor in de linkerborst waarvan ook de klieren langs het borstbeen worden bestraald te worden,” vertelt Karolien Verhoeven, radiotherapeut-oncoloog.  “Deze therapie kan de kans immers verminderen op het risico van het nadien ontwikkelen van een hartinfarct.” In Zuidoost Nederland is Maastro het enige radiotherapeutisch instituut met protonentherapie. Ze werkt hiervoor samen met diverse ziekenhuizen.

Twee behandelplannen

Afgelopen januari werd landelijk het protocol vastgesteld voor protonentherapie voor borstkanker. In dit protocol staat precies beschreven wanneer patiënten met borstkanker in aanmerking komen voor protonenbestraling. “Uitgangspunt is dat de patiënt voldoet aan de minimale voorwaarden, dat wil zeggen dat zij een duidelijk voordeel moet hebben van de protonentherapie,” aldus Karolien Verhoeven. “We maken hiervoor twee behandelplannen, voor bestraling met de conventionele fotonen en de nieuwe behandeling met protonen. Vervolgens vergelijken we de twee plannen en schatten we de kans op voordeel in, op basis van het landelijk vastgestelde voorspellingsmodel op hartschade.”

 

Hartinfarct

Bestraling bij borstkanker maakt de kans op terugkeer van de ziekte zo klein mogelijk en verbetert de kans op overleven. Bij borstkanker is de tumor reeds verwijderd als patiënten bij Maastro komen voor de bestraling. Dit kan door een borstbesparende operatie of doordat de borst is weggenomen. “We bestralen de borst of de borstwand om de microscopische ziekte te verwijderen die mogelijk is achtergebleven. Soms is het ook nodig  om de lymfeklieren te bestralen. Protonentherapie kan bij borstkanker met name voordeel opleveren als de klieren links langs of achter het borstbeen bestraald moeten worden. Met protonen kan dan de kans verlaagd worden op het ontwikkelen van een hartinfarct in de jaren na de behandeling. In de meeste andere gevallen komen we met fotonentherapie – de conventionele behandeling – eveneens tot goede resultaten.”

 

Meerdere kankergebieden

Met het vaststellen van het protocol behoort protonentherapie binnen het indicatiegebied mammacarcinoom (borstkanker) tot de verzekerde prestaties van de Zorgverzekeringswet (Zvw)  

“De verwachting is dat we dit jaar zo’n 3% tot 5% van de borstkankerpatiënten kunnen behandelen met protonentherapie,” vertelt Liesbeth Boersma, radiotherapeut-oncoloog en directeur patiëntenzorg. “Vorige maand hebben we reeds de eerste protonenbestraling gedaan bij een patiënt met een tumor in het hoofd-halsgebied. In de loop van 2019 verwachten we protonentherapie verder gefaseerd in te voeren voor nog meerdere kankergebieden.”

 

Openstellen nieuw protonencentrum

Tijdens de Doe- en Beleefdag van Maastricht UMC+ op 6 april 2019 stelt Maastro het nieuwe protonencentrum open voor publiek. Geïnteresseerden kunnen dan onder meer de protonenfaciliteit bezichtigen. Ze kunnen de bunker bezoeken waar de apparatuur voor protonentherapie staat opgesteld en zien hoe in het protonencentrum is gewerkt vanuit een innovatieve belevingsvisie.

 

Samenwerking met de ziekenhuizen
In het protonentherapiecentrum van Maastro participeert voor 20% het Maastricht UMC+. Daarnaast wordt voor het selecteren van de juiste patiënten nauw samengewerkt met de medisch specialisten van het Catharina Ziekenhuis Eindhoven, het Radboud UMC Nijmegen, de Radiotherapiegroep (Arnhem/Deventer) en het Instituut Verbeeten Tilburg. 

Prof. dr.ir. Ruud Verdaasdonk benoemd als hoogleraar ‘Health Technology Implementation’ aan Universiteit Twente

Prof. dr.ir. Ruud Verdaasdonk is sinds 1 januari 2019 benoemd als hoogleraar ‘Health Technology Implementation’ aan de Universiteit Twente. Zijn leeropdracht is strategieën te ontwikkelen om nieuwe technologieën (sneller) toegankelijk te maken voor ziekenhuizen en eerstelijns zorg. Hierbij wordt het hele traject overzien zoals research, business planning, klinische effectiviteit, wet/regelgeving, implementatie en acceptatie.  De leerstoel is verbonden aan het TechMed Center, het instituut waar alle Health Sciences van de UTwente zijn ondergebracht. Begin juni worden deze opleidingen fysiek samengebracht in het ‘TechMed Center’ gebouw dat fungeert als een technisch ziekenhuis met daarin o.a. een 1.5T MRI en een hybride OK voor research en training. Vanuit de UTwente continueert Ruud zijn samenwerking met specialisten in ziekenhuizen voor verbetering, kwaliteit en innovatie bij de toepassing van medische technologie. De leerstoel verzorgt colleges/trainingen op gebied van Health Technology Implementation en medische apparatuur voor studenten (TG, BME, HT) en health professionals. Op 10 oktober 2019 zal de Oratie plaatsvinden in combinatie met een symposium (save-the-date !).

Lancering van de Praktijkgids Medische Informatietechnologie

Op dinsdag 12 maart heeft op de Zorg&ICT beurs de uitreiking plaatsgevonden van het eerste (symbolische) exemplaar van de Praktijkgids Medische Informatietechnologie aan minister Bruno Bruins. Henk Imming (VZI) heeft de overhandiging gedaan namens de werkgroep die de praktijkgids heeft geschreven (foto1). De Praktijkgids is een initiatief van de Koepel Medische Technologie, waar van elke deelnemende vereniging een bestuurlijke afvaardiging aanwezig was (foto2). Namens de NVKF waren Vera Lagerburg (auteur), Job Gutteling (hoofdredacteur MT integraal) en Lieke Poot (voorzitter NVKF) aanwezig. De praktijkgids geeft een handreiking aan gebruikers om veilig medische informatietechnologie te implementeren, en hiermee de razendsnelle innovaties die op dit vlak plaatsvinden mogelijk te maken. De praktijkgids is te vinden op www.mtintegraal.nl. Daar is ook een verdere toelichting geschreven door Dagmar Rosenbrand (NVKI) te vinden. 

 

 

 

 

 

 

Klinisch fysicus uit Amsterdam UMC ontwikkelt mee aan WHO-app om gehoor te testen

Op World Hearing Day aanstaande zondag 3 maart lanceert de Wereldgezondheidsorganisatie WHO een hoortest via de app hearWHO. Deze app is mede ontwikkeld door audioloog Cas Smits van Amsterdam UMC.

Lees verder

NVKF conferentie op 4 en 5 april 2019 te Woudschoten

De Commissie Woudschoten heeft het genoegen u hierbij uit te nodigen voor de jaarlijkse NVKF conferentie op 4 en 5 april 2019 (donderdag en vrijdag) met als thema: “Crossing borders”. Ook dit jaar zal de conferentie plaatsvinden in Conferentiecentrum Woudschoten te Zeist (http://www.woudschoten.nl).

In het plenaire gedeelte zal aan het thema vorm worden gegeven door middel van een aantal gevarieerde lezingen op donderdag en vrijdag. Op donderdagochtend zal als vanouds worden gestreden om de Jonge Onderzoekers Prijs (JOP). Daarnaast zullen de kringen weer voor een tweetal prima parallelsessies zorgen, dit jaar veelal subspecialisme overstijgend. De avondlezing wordt dit jaar verzorgd door Prof. dr. Ionica Smeets: wiskundige, wetenschapsjournaliste en hoogleraar science communication aan de Universiteit Leiden. Smeets is bekend van haar columns in de Volkskrant en televisieoptredens waaronder Zomergasten, De Slimste Mens en de Nationale Wetenschapsquiz. Tot slot nemen komend jaar een aantal leden van de European Federation of Organisations For Medical Physics (EFOMP) deel aan Woudschoten, zodat de voertaal tijdens een beperkt deel van de sessies Engels zal zijn.

Binnen het plenaire programma zal op donderdagmiddag 4 april van 16.00 – 18.00 uur de ALV van de NVKF plaatsvinden.

Het plenaire programma kan hier bekeken worden (deze zal regelmatig geüpdatet worden). Wij hopen dat het u aanspreekt en verheugen ons erop u allen te mogen verwelkomen op Woudschoten. Op vrijdag zijn ook niet-NVKF leden van harte welkom!

Inschrijven voor de conferentie kan hier. Voorinschrijven kan tot 4 maart, daarna wordt het inschrijfgeld met € 50,- verhoogd. Betaling voor deelname aan de conferentie vindt plaats d.m.v. iDEAL. Houdt daarom uw random reader of identifier en inloggegevens paraat, voordat u zich inschrijft! Na het inschrijven ontvangt u een bevestigings e-mail.

Bij annuleringen voor 4 maart wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht, bij annulering vanaf 4 maart moeten wij het volledige inschrijfgeld in rekening brengen.

Het conferentiecentrum is beperkt bereikbaar met het openbaar vervoer. Vanaf station Driebergen-Zeist zal gratis vervoer geregeld worden (reistijd +/- 10 min.) rond het begin en eind van de conferentie. Hiervoor hebben we wel een indicatie nodig van het aantal mensen dat hiervan gebruik wil maken. Indien u van plan bent met het openbaar vervoer te komen en van de pendelbusjes gebruik wenst te maken, wordt u verzocht dit op het inschrijfformulier aan te geven.

Het aantal beschikbare kamers op het conferentiecentrum zijn inmiddels volgeboekt. Dit geldt ook voor het naastgelegen hotel op ongeveer 500 meter van het conferentiecentrum. 

 

Brexit

Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie kan verstrekkende gevolgen hebben voor bedrijven en instellingen in de zorgsector. Het ministerie van VWS heeft een speciale website geopend waar meer specifieke informatie voor de zorg beschikbaar is: www.brexitloket.nl/zorg. Hierop staan informatiedocumenten over onder meer: geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, lichaamsmateriaal, onverzekerden, AVG/privacy en BIG-registratie. Verder is het mogelijk om voor je eigen zorginstelling een Brexit scan uit te voeren.  Voor medische hulpmiddelen is een specifiek informatiedocument beschikbaar via https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/brexit/documenten/publicaties/2019/02/05/brexit-medische-hulpmiddelen. De NVKF is via de Koepel Medische Technologie betrokken bij landelijke ontwikkelingen op dit gebied. Echter heeft VWS alle zorginstellingen opgeroepen om voor de medische hulpmiddelen die in de eigen instelling gebruikt worden zelf uit te zoeken of deze na een harde Brexit nog wel leverbaar zullen zijn.

 

Nominations EFOMP Working Group on “Artificial Intelligence”

The EFOMP hereby announces a new Working Group (WG) entitled “Artificial Intelligence (AI)”. The WG will operate under Scientific Committee, supported by Projects Committee and Professional Matters Committee. 
The WG will operate from Jun 2019 to Apr 2021. 

Lees verder

SKMS-project Kunstmatige Intelligentie van start

De NVKF zal in de lead zijn bij het organiseren van een aantal kennissessies over Kunstmatige Intelligentie (AI). We hebben een aanvraag ingediend voor SKMS gelden van de Federatie Medisch Specialisten (centraal budget). Rond de jaarwisseling is bekend geworden dat het gevraagde budget is goedgekeurd, de vorming van de werkgroep waar meerdere wetenschappelijke verenigingen (NVRO, NVNG, NVvR, NVVC en beoogd ook NVvH) aan meedoen is nu in volle gang. Verwachting is dat het project in Q2 zal starten. De werkgroep wordt voorgezeten door klinisch fysici Job Gutteling en Maarten Hoes. Beoogde resultaat is onder andere om twee cursussen op te zetten; één voor (technische) geïnteresseerden die zelf aan de slag willen met AI en één voor artsen, om hen breed bekend te maken met de mogelijke toepassingen en de gevolgen voor hun huidige werkzaamheden. Voor de ‘technische’ cursus zijn we op zoek naar collega’s die als klankbord willen fungeren, zodat wat er georganiseerd wordt zo goed mogelijk aansluit bij de behoefte. Mocht je geïnteresseerd zijn om in deze klankbordgroep plaats te nemen, meld je dan bij Job of Maarten.

 

eerste patiënt bestraald in het nieuwe protonentherapiecentrum van MAASTRO

Nieuwe protonenbestraling verkleint kans op bijwerkingen voor kankerpatiënt
Lage dosis op gezond weefsel, hoge dosis in de tumor

Maastricht – Op donderdag 7 februari is de eerste patiënt bestraald in het nieuwe protonentherapiecentrum van MAASTRO in Maastricht. Bestralen met protonen is een innovatieve techniek waarmee de kans op bijwerkingen voor de patiënt met kanker aanzienlijk vermindert. Bij protonentherapie stopt de straling namelijk grotendeels in de tumor en komt hierdoor niet in het omliggende gezonde weefsel. Dit is vooral winst voor de omliggende risico-organen en het gezonde weefsel, bijvoorbeeld de oogzenuw of de geheugen gebieden. Of bij tumoren die relatief ongevoelig zijn voor straling en daarom een hoge dosis moeten krijgen.

Lees meer