Nieuws

Kankeronderzoekers ontdekken nieuwe speekselklier

Een mooi staaltje samenwerking tussen Radiotherapeuten, Kaakchirurgen, Nucleair Geneeskundigen en Klinisch Fysici.

Onderzoekers van het Antoni van Leeuwenhoek hebben een nieuwe locatie van de speekselklieren ontdekt. Voor patiënten met een tumor in hun hoofd-halsgebied is dit waarschijnlijk goed nieuws, omdat bestralingsartsen die plek nu kunnen gaan ontzien om mogelijke bijwerkingen te voorkomen. Vrijdag 16 oktober publiceren ze hun resultaten in Radiotherapy & Oncology, samen met het Amsterdam UMC, UMCG en UMC Utrecht.

Lees verder

Toegewezen opleidingsplaatsen 2021

In de bijlage van dit bericht is te zien aan welke instituten het Ministerie van VWS in 2021 een opleidingsplaats Klinische Fysica heeft toegewezen.

BijlageGrootte
PDF icon Toewijzing instroomplaatsen 2021.pdf86.23 KB

AI-drieluik: Dokteren in de digitale wereld

Artificial Intelligence (AI) is een veelbelovende technologie die steeds verder doordringt in de gezondheidzorg. Welke randvoorwaarden zijn nodig om verantwoord gebruik van AI in het ziekenhuis te borgen? Hoe beïnvloedt deze techniek het vak van de medisch specialist? Deze en andere vragen komen op dinsdag 8, 15 en 22 september in de speciale webinar drieluik aan bod.

Deelname voor deze webinars is gratis.

Tijdens de webinars krijgt u als medisch specialist de handvatten om verantwoord te dokteren in de digitale wereld en worden ervaringen van medisch specialisten gedeeld bij het initiëren en implementeren van AI-toepassingen in het ziekenhuis

De webinars zijn toegankelijk voor alle medisch specialisten. Het drieluik behandelt in webinar 1 de basisprincipes van AI en algoritme, in webinar 2 het huidig en toekomstig gebruik van AI en in webinar 3 de implementatie van AI in de ziekenhuizen. Tijdens iedere webinar is er ruimte om in gesprek te gaan met de sprekers. Het is mogelijk zich voor het volledig drieluik aan te melden of voor één of twee van de afzonderlijke webinars.

Het drieluik wordt georganiseerd in het kader van het SKMS-project Kunstmatige Intelligentie. Hierin participeren onder voorzitterschap van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF) de wetenschappelijke verenigingen van de NVRO, NVNG, NVvR, NVVC en NVvH.

Direct aanmelden (tot 6 september)
Bekijk het programma

Laatste EFOMP Lockdown webinar betreffende klinische fysica tijdens de corona pandemie

Naar aanleiding van de corona pandemie hebben onze Ierse collega's van de IAMP in samenwerking met EFOMP een aantal webinars georganiseerd op dinsdagen. Ook Nederlandse collega's hebben hier aan meegewerkt. Deze succesvolle reeks webinars wordt a.s. dinsdag 30 juni afgesloten met (voorlopig) het laatste lockdown webinar. Geïnteresseerden kunnen via deze link (https://www.efomp.org/index.php?r=news/view&id=181) nadere informatie vinden over het webinar en daar bevindt zich ook een link langs welke men zich voor deelname aan het webinar kan opgeven.

Rapport kennisinfrastructuur nucleaire technologie en straling

Het haalbaarheidsonderzoek naar de kennisinfrastructuur nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in opdracht voor de ANVS, met input van de NVKF is verschenen. Het beschrijft de noodzaak en haalbaarheid van een kennisplatform em hoe dat eventueel vormgegeven zou kunnen worden.

EMP News Zomereditie is uit!

Recent is de zomereditie van EFOMP's European Medical Physics News gepubliceerd. Het blad is eenvoudig te downloaden vanuit de link https://www.efomp.org/index.php?r=news/view&id=176 en staat weer boordevol lezenswaardig leesvoer, o.a. in het licht van de huidige corona pandemie. Het voorwoord van de eindredacteur David Lurie geeft al een aardig overzicht van de inhoud van het blad. Het werk van Adriaan Lammertsma en Ad Maas is heel aardig samengevat in een artikel dat handelt over een bijeenkomst die zij beiden op Malta hebben georganiseerd. We zien hierin langzaam wat NVKF gedachten de EFOMP binnensijpelen.

NVKF Kennisagenda 2020-2025 online

Tijdens de online ALV van de NVKF is de NVKF Kennisagenda 2020-2025 gepresenteerd. Het bestuur bedankt de betrokken leden bij het opstellen hiervan.

De kennisagenda is te downloaden via deze pagina.

Overlijden Pascal Storchi

Vandaag ontvingen wij bericht dat oud NVKF-lid Pascal Storchi op 17 april jl. op 72-jarige leeftijd is overleden.

Evert Woudstra en Henk Huizenga schreven het volgende:

Pascal werkte tot zijn pensioen bijna 45 jaar onafgebroken in wat eerst het Rotterdamsch Radiotherapeutisch Instituut heette, later Daniel den Hoed Kliniek/Erasmus MC. Het is onmogelijk in een paar regels zijn vele werk voor de kliniek samen te vatten. We beperken ons tot het volgende.

Pascal was aanvankelijk toegepast wiskundige. Hij studeerde af bij Prof. Hermans in Delft terwijl hij al werkte. Hij droeg bij aan een hele serie wetenschappelijke projecten, werd hoofd van wat ooit de Klinische Rekenafdeling ging heten, werd later geregistreerd als klinisch fysicus en werd staflid van de afdeling klinische fysica en instrumentatie. In 1999 promoveerde hij bij prof. Hermans op een hele reeks artikelen op het gebied van dosisberekening en optimalisatie van radiotherapieplanning. Hij bleef tot het eind leiding geven aan het team van programmeurs bij Radiotherapie. In 2013 ging hij met pensioen.

We hebben veel goede herinneringen aan Pascal. Hij was een bijzonder prettig mens, vriendelijk, rustig en bedachtzaam en met een groot inzicht op veel terreinen. Hij combineerde gestructureerd werken met een grote mate van flexibiliteit. Hij was altijd geïnteresseerd in een goed gesprek over nieuwe ideeën en onderzoek. Het was fijn om met hem samen te werken. Van het vele werk dat we met hem deden, waaronder het samen schrijven van een aantal mooie, inmiddels vaak geciteerde artikelen, werden we echt blij.

Door de coronamaatregelen heeft zijn afscheid plaatsgevonden in familiekring met onder andere zijn vriendin Laura, vier kinderen en vier kleinkinderen. In overleg met enkele andere oud-collega’s en Laura leek het ons goed zijn overlijden  onder de aandacht te brengen.

Pieter Wijn benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Vrijdag 24 april regende het weer lintjes. Pieter Wijn is hierbij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. 

Pieter Wijn was tot aan zijn pensionering (2015) klinisch fysicus bij het MMC en daarnaast van 1991 – 2016 hoogleraar Klinische Fysica aan de TU/e. Hij vormde de brug tussen de klinische en exacte wetenschap en maakte deze laatste vorm van wetenschap toegankelijk voor medici. Pieter heeft het vakgebied ‘Klinische Fysica’ zoals wij dat nu kennen vormgegeven. Hij stond aan de wieg van de stichting OKF en het opleidingsplan voor klinisch fysicus. Pieter Wijn is sinds 2016 erelid van de NVKF.

NVKF/ NVKNO webinar: Audiologie in tijden van COVID-19

Op woensdag 22 april jl. heeft een NVKF/ NVKNO webinar: Audiologie in tijden van COVID-19 plaatsgevonden. De webinar is hier terug te zien. Het wachtwoord is op te vragen bij het secretariaat van de NVKF.