Nieuws

Taskforce 2, informatie voor de leden van de NVKF

Het bestuur NVKF heeft een taskforce 2 opgericht om de voorstellen van taskforce 1 verder te onderzoeken en uit te werken tot concrete plannen, procedures en werkwijzen.

De leden van de taskforce zijn:

  • Willem Lenglet
  • Peter de Munck
  • Hans van Dijk.

Zij zullen de opdracht in drie delen uitwerken:

  1. het curriculum beschrijven voor het basisjaar
  2. eisen definiëren waaraan opleidingsclusters en de instellingen binnen een cluster aan moeten voldoen
  3. kaders definiëren die gebruikt kunnen worden bij de toewijzing van de opleidingsplaatsen


Hiervoor worden drie werkgroepen ingericht die ieder een eigen voorzitter krijgen. De taskforce zal leden van de NVKF benaderen voor de werkgroepen. Bij de samenstelling van de werkgroepen zal gelet worden op vertegenwoordiging van de verschillende werkterreinen en een deelname vanuit zowel de academische als de perifere instellingen. De voorzitters rapporteren aan de taskforce, de taskforce rapporteert maandelijks aan het bestuur NVKF.

De besturen NVKF en OKF stemmen onderling af zodat het bestuur NVKF zo nodig nadere instructies aan de taskforce kan geven.

Er zullen leden uit het College Consilium en College van Toetsing door het bestuur van de OKF gemandateerd aan de werkgroepen deelnemen. Ook de Klifop participeert in de taskforce.

Later zal bekend gemaakt worden welke leden in de werkgroepen zitten en hoe de planning van taskforce 2 eruit zal zien.

richtlijn Thermolabiele, flexibele endoscopen

De Werkgroep Infectie Preventie heeft onlangs de definitieve versie van de richtlijn Thermolabiele, flexibele endoscopen op haar website gepubliceerd. Het betreft een revisie van de richtlijn Reiniging en desinfectie van endoscopen. Naast de richtlijn is ook een geanonimiseerde tabel gepubliceerd met een verantwoording van de verwerking van het landelijk commentaar. U kunt de richtlijn en de tabel op de site van RIVM vinden.

05-02-2016
Naast de richtlijn is ook een addendum gepubliceerd over het gebruik van ATP-testen naar aanleiding van een brief van de IGZ d.d. 13-11-2015. U kunt de gewijzigde richtlijn en het addendum hier vinden.

 

MEDEDELING van de Stichting Laserveiligheid in de Gezondheidszorg in liquidatie

Het bestuur van bovengenoemde rechtspersoon heeft besloten haar activiteiten per 1 februari 2015 te beëindigen en de stichting te ontbinden. Het ontbindingsbesluit, inclusief verantwoording van de financiële afwikkeling, is verstuurd naar de Kamer van Koophandel, vestiging Den Haag. Het ontbindingsbesluit kan tot 1 april a.s. ook worden opgevraagd via email slg.laserveiligheid@gmail.com.

Namens het bestuur,
Ir. C. Teirlinck, secretaris

Handboeken IAEA

De afgelopen tijd verschenen er al diverse handboeken van het IAEA, onlangs verscheen er weer een nieuwe uitgave:

Nuclear Medicine Physics : A Handbook for Teachers and Students (ISBN:978-92-0-143810-2).
Van harte aanbevolen!

Tevens is de publicatie 'Guided Intraoperative Scintigraphic Tumour Targeting (GOSTT); Implementing Advanced Hybrid Molecular Imaging and Non-imaging Probes for Advanced Cancer Management' verschenen.

VZI gaat ECRI-meldingen distribueren

De VZI is met de ECRI Institute overeengekomen dat per 1 januari 2015 de distributie van de MT Alerts en de Health Devices van de TNO wordt overgenomen en door de VZI zal worden uitgegeven. Het VZI-bestuur is er trots op dat de Amerikaanse organisatie ECRI Institute, met een vestiging in het Verenigd Koninkrijk, de VZI als partner in Nederland heeft uitgekozen.

De ECRI Institute is een gezaghebbende organisatie in de medische technologie die wereldwijde gevaarmeldingen inzake medische hulpmiddelen van onder meer de FDA ontvangt en in de wekelijkse MT Alerts publiceert. Hiernaast brengt de ECRI institute maandelijks de Health Devices uit waarin onder meer nieuwe ontwikkelingen in de medische technologie en resultaten van vergelijkende testen tussen medische apparatuur worden gepubliceerd.

De VZI is van mening dat deze activiteit uitstekend past binnen de doelstelling om haar leden te informeren over de ontwikkelingen in de medische technologie en is verheugd dat Reinout Hensbroek van de TNO de eerstkomende periode de VZI zal ondersteunen zodat de ondersteuning die de abonnees de afgelopen decennia gewend zijn, blijft geborgd.