Nieuws

Gezocht: kennis en ervaring invulling leermanagementsysteem (LMS)

Het onderwerp bevoegd/bekwaamheden van gebruikers van medische technologie staat inmiddels hoog op de agenda in vele ziekenhuizen. Echter ligt er nog een hiaat bij de invulling. Graag bundelen we de kennis en ervaringen over de invulling van het leermanagementsysteem (LMS) binnen de verschillende ziekenhuisorganisaties. En de afhankelijkheden en mogelijkheden van de (noodzakelijke) koppelingen tussen procesoptimalisatie systemen (bv Ultimo) en het LMS.

Een delegatie van de NVKF gaat naar een bijeenkomst georganiseerd door het NIVEL, waarbij de praktische uitwerking van het convenant en de mogelijkheden voor een LMS is geagendeerd. Deze bijeenkomst vindt plaats in het kader van een 2-jarige verdiepingsstudie naar implementatie van het Convenant Medische Technologie, dat vanaf het voorjaar 2015 bij het NIVEL gaat lopen. NIVEL wil komen tot een gezamenlijk generiek implementatieplan voor borging van bevoegd/bekwaamheden met een uitwerking voor een aantal hoog risico gebieden, na overleg met de veldpartijen.

We zijn acuut op zoek naar ziekenhuizen die al heel concrete stappen hebben gezet en een LMS hebben geïmplementeerd. Voor vragen of delen van ervaringen die meegenomen kunnen worden naar de vergadering graag reactie aan Gerard Colenbrander (gcolenbrander@spaarneziekenhuis.nl) en/of Nicole Bakker (nibakker@spaarneziekenhuis.nl)

NVKF conferentie te Woudschoten 27 en 28 maart 2015 met als thema: Grenzeloze samenwerking

In het plenaire gedeelte zal aan het thema vorm worden gegeven door middel van een aantal gevarieerde lezingen op de vrijdag- en zaterdagochtend, en de strijd om de Jonge Onderzoekers Prijs (JOP) op vrijdagmiddag. Daarnaast zullen de kringen op de vrijdag en de zaterdagochtend weer voor een prima parallelprogramma zorgen. De vrijdagavondlezing zal dit jaar verzorgd worden door Rolf Hut, wetenschapper aan de TU Delft met een 'MacGyver-instelling'.

Het plenaire programma (in voorlopige vorm) kunt u hier inzien (deze zal regelmatig ge-update worden). Wij hopen dat het u aanspreekt en verheugen ons erop u allen te mogen verwelkomen op Woudschoten. Ook dit jaar zal de conferentie plaatsvinden in Conferentiecentrum Woudschoten, Woudenbergseweg 54 te Zeist (www.woudschoten.nl). Ook niet-NVKF leden zijn van harte welkom!

Het inschrijven voor de conferentie kan hier. Voorinschrijven kan tot en met 27 februari, daarna wordt het inschrijfgeld met € 50,- verhoogd. Betaling voor deelname aan de conferentie vindt dit jaar plaats d.m.v. iDEAL. Houdt daarom uw random reader of identifier en inloggegevens paraat voordat u zich inschrijft!

Na het inschrijven ontvangt u een bevestigings e-mail.

Bij annuleringen voor 27 februari wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht, bij annulering na deze datum moeten wij het volledige inschrijfgeld in rekening brengen.

Het conferentiecentrum is beperkt bereikbaar met het openbaar vervoer. Vanaf station Driebergen-Zeist zal gratis vervoer geregeld worden (reistijd +/- 10 min.) rond het begin en eind van de conferentie, hiervoor hebben we echter een indicatie nodig van het aantal mensen dat hiervan gebruik wil maken. Indien u van plan bent met het openbaar vervoer te komen en van de pendelbusjes gebruik te maken, wordt u verzocht dit op het inschrijfformulier aan te geven.

Het aantal beschikbare kamers op het conferentiecentrum is niet onbeperkt. Een aantal deelnemers zal worden ondergebracht in het naastgelegen hotel op ongeveer 500 meter van het conferentiecentrum. De commissie stimuleert daarom sterk om een hotelkamer met tweeën te delen. Indien u hiervoor kiest dient u op het inschrijfformulier aangeven wie uw kamergenoot zal zijn. De kamers zullen worden vergeven op volgorde van inschrijving. Bij inschrijving na 27 februari kan geen kamer gegarandeerd worden.

Voor nadere inlichtingen over de inschrijving kunt u terecht bij het secretariaat van de NVKF, tel. 030-6868760, e-mail: secretariaat@nvkf.nl

Code of Practice for the Quality Assurance and Control for Volumetric Modulated Arc Therapy

De NCS subcommissie VMAT QA heeft hard gewerkt aan haar rapport over QA aan VMAT bestralingen. En dat heeft geresulteerd in een nieuw NCS rapport.

Taskforce 2, informatie voor de leden van de NVKF

Het bestuur NVKF heeft een taskforce 2 opgericht om de voorstellen van taskforce 1 verder te onderzoeken en uit te werken tot concrete plannen, procedures en werkwijzen.

De leden van de taskforce zijn:

  • Willem Lenglet
  • Peter de Munck
  • Hans van Dijk.

Zij zullen de opdracht in drie delen uitwerken:

  1. het curriculum beschrijven voor het basisjaar
  2. eisen definiëren waaraan opleidingsclusters en de instellingen binnen een cluster aan moeten voldoen
  3. kaders definiëren die gebruikt kunnen worden bij de toewijzing van de opleidingsplaatsen


Hiervoor worden drie werkgroepen ingericht die ieder een eigen voorzitter krijgen. De taskforce zal leden van de NVKF benaderen voor de werkgroepen. Bij de samenstelling van de werkgroepen zal gelet worden op vertegenwoordiging van de verschillende werkterreinen en een deelname vanuit zowel de academische als de perifere instellingen. De voorzitters rapporteren aan de taskforce, de taskforce rapporteert maandelijks aan het bestuur NVKF.

De besturen NVKF en OKF stemmen onderling af zodat het bestuur NVKF zo nodig nadere instructies aan de taskforce kan geven.

Er zullen leden uit het College Consilium en College van Toetsing door het bestuur van de OKF gemandateerd aan de werkgroepen deelnemen. Ook de Klifop participeert in de taskforce.

Later zal bekend gemaakt worden welke leden in de werkgroepen zitten en hoe de planning van taskforce 2 eruit zal zien.

richtlijn Thermolabiele, flexibele endoscopen

De Werkgroep Infectie Preventie heeft onlangs de definitieve versie van de richtlijn Thermolabiele, flexibele endoscopen op haar website gepubliceerd. Het betreft een revisie van de richtlijn Reiniging en desinfectie van endoscopen. Naast de richtlijn is ook een geanonimiseerde tabel gepubliceerd met een verantwoording van de verwerking van het landelijk commentaar. U kunt de richtlijn en de tabel op de site van RIVM vinden.

05-02-2016
Naast de richtlijn is ook een addendum gepubliceerd over het gebruik van ATP-testen naar aanleiding van een brief van de IGZ d.d. 13-11-2015. U kunt de gewijzigde richtlijn en het addendum hier vinden.

 

MEDEDELING van de Stichting Laserveiligheid in de Gezondheidszorg in liquidatie

Het bestuur van bovengenoemde rechtspersoon heeft besloten haar activiteiten per 1 februari 2015 te beëindigen en de stichting te ontbinden. Het ontbindingsbesluit, inclusief verantwoording van de financiële afwikkeling, is verstuurd naar de Kamer van Koophandel, vestiging Den Haag. Het ontbindingsbesluit kan tot 1 april a.s. ook worden opgevraagd via email slg.laserveiligheid@gmail.com.

Namens het bestuur,
Ir. C. Teirlinck, secretaris

Handboeken IAEA

De afgelopen tijd verschenen er al diverse handboeken van het IAEA, onlangs verscheen er weer een nieuwe uitgave:

Nuclear Medicine Physics : A Handbook for Teachers and Students (ISBN:978-92-0-143810-2).
Van harte aanbevolen!

Tevens is de publicatie 'Guided Intraoperative Scintigraphic Tumour Targeting (GOSTT); Implementing Advanced Hybrid Molecular Imaging and Non-imaging Probes for Advanced Cancer Management' verschenen.

VZI gaat ECRI-meldingen distribueren

De VZI is met de ECRI Institute overeengekomen dat per 1 januari 2015 de distributie van de MT Alerts en de Health Devices van de TNO wordt overgenomen en door de VZI zal worden uitgegeven. Het VZI-bestuur is er trots op dat de Amerikaanse organisatie ECRI Institute, met een vestiging in het Verenigd Koninkrijk, de VZI als partner in Nederland heeft uitgekozen.

De ECRI Institute is een gezaghebbende organisatie in de medische technologie die wereldwijde gevaarmeldingen inzake medische hulpmiddelen van onder meer de FDA ontvangt en in de wekelijkse MT Alerts publiceert. Hiernaast brengt de ECRI institute maandelijks de Health Devices uit waarin onder meer nieuwe ontwikkelingen in de medische technologie en resultaten van vergelijkende testen tussen medische apparatuur worden gepubliceerd.

De VZI is van mening dat deze activiteit uitstekend past binnen de doelstelling om haar leden te informeren over de ontwikkelingen in de medische technologie en is verheugd dat Reinout Hensbroek van de TNO de eerstkomende periode de VZI zal ondersteunen zodat de ondersteuning die de abonnees de afgelopen decennia gewend zijn, blijft geborgd.