Nieuws

Aankondiging en poster Topics in Intensive Care

Op 1 en 2 december 2015 zal in CongresHotel De Werelt te Lunteren het multidisciplinaire congres Topics in Intensive Care plaatsvinden. Het programma zal in september beschikbaar zijn.

BijlageGrootte
PDF icon Poster Topics in Intensive Care 2015837.64 KB

Persbericht IOMP

De NVKF ontving een persbericht van de IOMP inzake Imaging for Saving Kids - the Inside Story about Patient Safety in Paediatric Radiology.

Themaconferentie over de Veilige toepassing van medische technologie

Op donderdag 11 juni 2015 zal van 12.00 tot 16.30 uur in het Muntgebouw te Utrecht een themaconferentie over de Veilige toepassing van medische technologie plaatsvinden.

Award letter ESMP bursaries

Via EFOMP ontving de NVKF een Award letter ESMP bursaries.

BijlageGrootte
PDF icon Award letter ESMP bursaries34.3 KB

Breast tomosynthesis QC protocol

Via de site van EUREF (European Reference Organisation for Quality Assured Breast Screening and Diagnostic Services) is de 1.0 versie van het breast tomosynthesis QC protocol beschikbaar.

Aanbevelingen betreffende reiniging en desinfectie van duodenoscopen ter voorkoming van contaminatie

Via de Nederlandse Vereniging van Maag- Darm- Leverartsen ontving het NVKF-bestuur een brief met aanbevelingen betreffende reiniging en desinfectie van duodenoscopen ter voorkoming van contaminatie.

Commentarentabellen voor het Convenant ‘veilig gebruik van medische technologie in het ziekenhuis’

Het convenant 'veilig gebruik van medische technologie in het ziekenhuis' wordt herzien. Zaken zullen vooral verduidelijkt worden. Het is de bedoeling de volgorde van de artikelen zoveel mogelijk gelijk te houden en zo min mogelijk extra eisen toe te voegen om het voor ziekenhuizen niet overmatig moeilijk te maken. Vanuit de NVKF zijn een jaar geleden verschillende reacties binnengekomen, die samen met commentaren van anderen in de commentaartabellen verwerkt zijn. Leden van de NVKF kunnen voor 20 april a.s. naar Bunna Damink (b.damink@bravis.nl) reageren op de voorgestelde wijzigingen en de commentarentabellen met opmerkingen (in de laatste kolom).

Zie de bijlage voor de leeswijzer en commentarentabellen.

Kamerbrief veiligheid medische hulpmiddelen

Het Ministerie van VWS heeft in februari 2015 een brief geschreven aan de Voorzitter van de Tweede Kamer inzake de veiligheid van medische hulpmiddelen

Verzoek om commentaar op ISO 13485 norm over kwaliteitsmanagementsystemen voor ontwerp en productie van medische hulpmiddelen

De ISO 13485 norm over kwaliteitsmanagementsystemen voor ontwerp en productie van medische hulpmiddelen zullen Europees herzien worden. Reacties hierop kunnen, via bijgevoegd formulier, voor 2 april a.s. rechtstreeks naar René Drost (r.drost@namco.nl) worden gemaild met een cc aan Bunna Damink (b.damink@bravis.nl).

BijlageGrootte
PDF icon ISO 13485 norm1.18 MB
Microsoft Office document icon Antwoordformulier42.5 KB

Gezocht: kennis en ervaring invulling leermanagementsysteem (LMS)

Het onderwerp bevoegd/bekwaamheden van gebruikers van medische technologie staat inmiddels hoog op de agenda in vele ziekenhuizen. Echter ligt er nog een hiaat bij de invulling. Graag bundelen we de kennis en ervaringen over de invulling van het leermanagementsysteem (LMS) binnen de verschillende ziekenhuisorganisaties. En de afhankelijkheden en mogelijkheden van de (noodzakelijke) koppelingen tussen procesoptimalisatie systemen (bv Ultimo) en het LMS.

Een delegatie van de NVKF gaat naar een bijeenkomst georganiseerd door het NIVEL, waarbij de praktische uitwerking van het convenant en de mogelijkheden voor een LMS is geagendeerd. Deze bijeenkomst vindt plaats in het kader van een 2-jarige verdiepingsstudie naar implementatie van het Convenant Medische Technologie, dat vanaf het voorjaar 2015 bij het NIVEL gaat lopen. NIVEL wil komen tot een gezamenlijk generiek implementatieplan voor borging van bevoegd/bekwaamheden met een uitwerking voor een aantal hoog risico gebieden, na overleg met de veldpartijen.

We zijn acuut op zoek naar ziekenhuizen die al heel concrete stappen hebben gezet en een LMS hebben geïmplementeerd. Voor vragen of delen van ervaringen die meegenomen kunnen worden naar de vergadering graag reactie aan Gerard Colenbrander (gcolenbrander@spaarneziekenhuis.nl) en/of Nicole Bakker (nibakker@spaarneziekenhuis.nl)