Nieuws

Algemene Inleiding + Uniforme Samenvatting NCS RIAS

De NCS heeft, in samenwerking met de Inspectie, een "Algemene Inleiding" en een "Uniforme Samenvatting" gemaakt die gebuikt kunnen worden bij de rapportage voor de Inspectie omtrent de risico analyse voor werknemers (+beetje over de radiologische ruimtes). Zie http://radiationdosimetry.org/ > --> publications --> RIAS in het linker menu en zoel dan onder RIAS GENERIEK (More about and download).
Op die pagina staan onder 'FILES' 2 documenten die gedownload kunnen worden. Ze worden automatisch voorzien van een datumstempel (datum van download). Eventueel kunt u, na account aanmaken en inloggen, commentaar achterlaten voor een volgende versie.

Wijziging bestuurssamenstelling NVKF

Met ingang van 13 oktober jl. hebben er binnen het bestuur van de NVKF enkele wisselingen plaatsgevonden waarbij ook de voorzitter is gewisseld.        

De huidige samenstelling van het NVKF-bestuur is als volgt:
dr.ir. L. (Lieke) Poot - Voorzitter
dr. E. (Esther) Raaijmakers  - Secretaris
dr. ir. B.J. (Ben) ten Voorde - Penningmeester / Beroepsbelangen
ir. J.J. (Bunna) Damink - Kwaliteit
dr. ir. R. (Rudi) Hoekema - Communicatie
dr. Y.J.W. (Yvonne) Simis - Onderwijs en Onderzoek
dr. J.B. (Jeroen) van de Kamer - Europese Zaken / Stralingshygiëne
ir. D.J.W. (Dennis) Hulsen - namens KLIFOP

Toegewezen opleidingsplaatsen 2016

In de bijlage van dit bericht is te zien aan welke instituten het Ministerie van VWS in 2016 een opleidingsplaats Klinische Fysica heeft toegewezen.

BijlageGrootte
PDF icon Instroom NVKF 2016.pdf59.12 KB

Young Professionals Award

De Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne (NVS) kent sinds 2009 speciaal voor jonge leden/young professionals de zgn. Joh. Atenbeurs. De beurs wordt iedere twee jaar beschikbaar gesteld en is bedoeld om beginnende stralingsdeskundigen financieel te ondersteunen bij deelname aan een IRPA-congres. Dè gelegenheid om je wetenschappelijk of toegepast werk te presenteren aan vakgenoten buiten onze landsgrenzen.

 

BijlageGrootte
PDF icon Informatie Joh Atenbeurs.pdf68.33 KB

Pre-publicatie Human Exposure to Ionising Radiation for Clinical and Research Purposes

De Nederlandse Commissie voor Stralingsdosimetrie (NCS) heeft een pre-publicatie uitgedaan over de risico's van ioniserende straling gebruikt in (medisch) onderzoek. Dit stuk is op verzoek van VWS en de CCMO tot stand gekomen. Het doel van VWS is om op basis van dit werk te bepalen welk opleidingsniveau de verschillende medische disciplines, zijnde niet radiologen, radiotherapeutisch oncologen of nucleair geneeskundigen, moeten hebben voor welke handelingen waarbij straling gebruikt wordt. De disciplines waar het om gaat zijn onder andere cardiologen, vaatchirurgen of tandartsen.

De CCMO wil het stuk gebruiken om concrete handvatten te geven aan METcs om de stralingsrisico's af te wegen tegen het (potentiële) nut voor patiënt en/of maatschappij en natuurlijk kan het gebruikt worden voor scholing.

De publicatie is hier te vinden.

Reacties op de publicatie kunnen tot 5 oktober doorgegeven worden aan Peter Sminia: P.Sminia@vumc.nl

Klinisch fysici-audiologen, KNO-artsen en de Nationale Hoorstichting roepen Staatsecretaris Van Rijn op 5 maatregelen te nemen om gehoorschade terug te dringen

Op 30 april heeft de Tweede Kamer in een motie de regering verzocht een actieplan op te stellen om gehoorschade te voorkomen. De bestaande initiatieven om gehoorschade door hard geluid terug te dringen zijn ontoereikend. Extra inzet op preventie is daarom cruciaal. De Nationale Hoorstichting, Nederlandse Vereniging voor Audiologie, Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica en de KNO-Vereniging  roepen de Staatssecretaris op 5 maatregelen te nemen om het probleem structureel op te lossen. Deze maatregelen zijn: de ontwikkeling van lesmateriaal, het instellen van een gedifferentieerde geluidslimiet voor alle muzieklocaties, screening op gehoorschade bij scholieren, ontwikkeling van een campagne voor 18-25 jarigen, en betere maatregelen om gehoorschade op de werkvloer te voorkomen.

Dit standpunt is 11 september naar Staatssecretaris Van Rijn gestuurd.

De brief en maatregelen kunnen via de website van de Nationale Hoorstichting worden gedownload.

3e Hans Botersymposium

Op donderdag 8 oktober a.s. vindt in Congrescentrum De ReeHorst te Ede het 3e Hans Botersymposium plaats. Het thema van de dag is "Medische Techniek aan de lijn: nieuwe ontwikkelingen in de Medische Techniek".

Kijk hier voor meer informatie.

e-learning modules over QA van spect systemen

De IAEA heeft een serie e-learning modules gemaakt over QA van spect systemen. Deze zijn hier beschikbaar.

Uulke van der Heide bijzonder hoogleraar Radiotherapie

Per 1 augustus is dr. Uulke A. van der Heide aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) benoemd als bijzonder hoogleraar Radiotherapie, in het bijzonder beeldvormende technieken in de radiotherapie.

Hiermee heeft de samenwerking tussen de afdelingen Radiotherapie van het LUMC en het Antoni van Leeuwenhoek, waar Van der Heide werkzaam is, een belangrijke impuls gekregen.

Zie voor meer informatie het nieuwsbericht van het LUMC

Nieuwe NVKF.nl website online

Ondanks de rustige zomerperiode is er vandaag na een lange voorbereidingstijd heugelijk nieuws: de geheel vernieuwde NVKF website staat online. We hebben als commissie in samenwerking met websitebouwer LinkU goed gekeken naar eisen en wensen waaraan de website moet voldoen, maar we zijn natuurlijk heel benieuwd naar wat jullie ervan vinden!

Uw feedback kan u geven via dit formulier