Nieuws

Vooraankondiging Symposium Echografie: Vernieuwd recept, nu nog beter!

Datum: 24 juni 2016, Tuinzaal, Radboudumc

De ontwikkelingen in de echografie staan niet stil. Waar de laatste jaren van de 20ste eeuw vooral werden gekenmerkt door grote vooruitgang in de beeldkwaliteit, zien we in de laatste jaren vooral een grote uitbreiding van de functionaliteit en 3D technieken. Door ontwikkelingen in hardware is het nu mogelijk om de stroomsnelheid en richting van bloed weer te geven, de vervorming van organen en de hardheid van weefsels te bepalen. En dat niet alleen in 2D maar ook in 3D zodat een heel orgaan in korte tijd kan worden afgebeeld. Voorafgaand aan de inaugurele rede van prof. Chris L. de Korte ter aanvaarding van zijn benoeming als hoogleraar Medische Ultrageluidtechnieken zal een symposium gehouden worden waarop de laatste technieken zullen worden besproken door internationale experts over deze onderwerpen. Zij hebben allen een techniek ontwikkeld die vervolgens samen met ultrageluidsbedrijven verder zijn ontwikkeld en nu hun waarde bewijzen in de diagnostiek over de gehele wereld. Naast deze sprekers zullen de ultrageluidsbedrijven die deze technieken op de markt hebben gebracht aanwezig zijn met deze technologie.

Preliminary Program:

“How Dutch engineers changed the world of echography: the conception of the linear, phased array and intravascular catheter and the first mobile ultrasound device”
Prof. Klaas Bom, ErasmusMC, Rotterdam, The Netherlands

“Vector velocity imaging: quantifying blood velocity and direction in 2D and 3D”
Prof. Jørgen Arend Jensen, DTU, Lyngby, Denmark

“Acoustic Radiation Force Impulse and Shear Wave imaging for improved tumor detection”
Prof. Mark Palmeri, Duke University, Durham, NC, USA

“Ultrafast Ultrasound imaging, the future of ultrasound”
Prof. Mickael Tanter, Institute Langevin, Paris, France

Inaugural lecture “Echo: the sound of the future”
Prof. Chris L. de Korte, Radboudumc, Nijmegen, The Netherlands

Nadere informatie over dit symposium is binnenkort terug te vinden in de agenda.

Bestuurswissel en zilveren speld

Tijdens de ALV van 17 maart heeft er een bestuurswissel plaatsgevonden. Esther Raaijmakers is afgetreden als secretaris, na een bestuursperiode van 6 jaar. Paul Rietveld is verkozen tot haar opvolger. Omdat Esther zich al lange tijd actief heeft ingezet binnen de NVKF, als secretaris, lid van de commissie straling, commissie Europa en het klifop bestuur heeft het bestuur gemeend dit te waarderen door haar een zilveren speld toe te kennen. Het bestuur bedankt Esther voor haar inzet!

Vooraankondiging afscheidssymposium Henk Huizenga

Na een succesvolle carrière van 34 jaar binnen de radiotherapie gaat Henk Huizenga deze zomer met pensioen. Ter gelegenheid hiervan wordt op 3 juni een afscheidsymposium georganiseerd in het Radboudumc. 

Het thema van deze dag zal zijn : “Wiskundige/numerieke methoden in de klinische fysica” Of, in Henk zijn woorden :   “Een werkterrein overstijgend landelijk onderwijsmiddagje”

Graag wil het organisatiecomité jullie hierbij voor deze dag uitnodigen.

Het programma en de inhoud van de dag zal nog worden gecommuniceerd.

 

René Monshouwer
Martina Kunze-Busch
KlaasJan Renema
Bas Franck

IOMP Women Group celebrates the International Women's Day

Over the years, women have faced and overcome many barriers to be part of the unique world of science. Although women's access to higher education has been severely restricted in the past, this was not enough to prevent the pioneer women to leave their legacy in history with revolutionary discoveries.

Lees verder

Abstract Submission 1st ECMP 2016

We are inviting you to participate to the 1st European Congress of Medical Physics, which will be held at the Eugenides Foundation, on September 1st - 4th, 2016 in Athens, Greece. The Congress is organized by the European Federation of Organizations for Medical Physics (EFOMP) and hosted by the Hellenic Association of Medical Physicists (HAMP). Submit an abstract now to present your research during ECMP 2016 next September.

Abstract submission deadline: March 15th, 2016

All the information about the abstract submission is available here.

NVKF conferentie op 8 en 9 april 2016 te Woudschoten

De Commissie Wetenschappelijke Activiteiten heeft het genoegen u hierbij uit te nodigen voor de jaarlijkse

NVKF conferentie op 8 en 9 april 2016
met als thema: Leuk, maar hoe zit het nou echt?

Ook dit jaar zal de conferentie plaatsvinden in Conferentiecentrum Woudschoten, Woudenbergseweg 54 te Zeist (http://www.woudschoten.nl).

In het plenaire gedeelte zal aan het thema vorm worden gegeven door middel van een aantal gevarieerde lezingen op de vrijdag- en zaterdagochtend, en de strijd om de Jonge Onderzoekers Prijs (JOP) op vrijdagmiddag. Daarnaast zullen de kringen op de vrijdag en de zaterdagochtend weer voor een prima parallelprogramma zorgen. De vrijdagavondlezing zal dit jaar verzorgd worden door Koert van Mensvoort, kunstenaar, technoloog en filosoof, bekend vanwege zijn Next Nature filosofie.

De gecombineerde vrijdagochtendsessie van de nascholingskringen AKF/BVT en de Commissie Stralingshygiëne gaat over "I-125 ingekapselde bronnen ten behoeve van de localisatie van mammacarcinomen". Er zullen een chirurg, klinisch fysicus en een medewerker van de ANVS spreken. Ter voorbereiding van deze sessie zouden wij graag de volgende enquête beantwoord zien (klik hier). Het invullen duurt max 5 minuten.

Het plenaire programma kan hier bekeken worden (deze zal regelmatig ge-update worden). Wij hopen dat het u aanspreekt en verheugen ons erop u allen te mogen verwelkomen op Woudschoten. Ook niet-NVKF leden zijn van harte welkom!

Inschrijven voor de conferentie kan hier. Voorinschrijven kan tot en met 6 maart, daarna wordt het inschrijfgeld met 50,- verhoogd. Betaling voor deelname aan de conferentie vindt dit jaar plaats d.m.v. iDEAL. Houdt daarom uw random reader of identifier en inloggegevens paraat voordat u zich inschrijft!

Na het inschrijven ontvangt u een bevestigings e-mail.

Bij annuleringen voor 7 maart wordt 25,- administratiekosten in rekening gebracht, bij annulering na deze datum moeten wij het volledige inschrijfgeld in rekening brengen.

Het conferentiecentrum is beperkt bereikbaar met het openbaar vervoer. Vanaf station Driebergen-Zeist zal gratis vervoer geregeld worden (reistijd +/- 10 min.) rond het begin en eind van de conferentie, hiervoor hebben we echter een indicatie nodig van het aantal mensen dat hiervan gebruik wil maken. Indien u van plan bent met het openbaar vervoer te komen en van de pendelbusjes gebruik te maken, wordt u verzocht dit op het inschrijfformulier aan te geven.

Het aantal beschikbare kamers op het conferentiecentrum is niet onbeperkt. Een aantal deelnemers zal worden ondergebracht in het naastgelegen hotel op ongeveer 500 meter van het conferentiecentrum. De commissie stimuleert daarom sterk om een hotelkamer met tweeën te delen. Indien u hiervoor kiest dient u op het inschrijfformulier aangeven wie uw kamergenoot zal zijn. De kamers zullen worden vergeven op volgorde van inschrijving. Bij inschrijving na 6 maart kan geen kamer gegarandeerd worden.

De Commissie Wetenschappelijke Activiteiten,

Maurice Janssen, Paul de Bruin, Robbert-Jan Miserus, Bastiaan van Nierop en Danny Schuring

Norm over monitoren van stralingsdosis op oog, huid en ledematen gepubliceerd

Het gebruik van ioniserende straling kan levensreddend zijn. Tegelijk is bekend dat diezelfde ioniserende straling ook gevaarlijk kan zijn. Om de balans te vinden tussen deze uitersten is het belangrijk om de stralingsdosis op een goede manier te kunnen meten. De internationale norm die de metingen voor het monitoren van de dosis op oog, huid en ledematen beschrijft is nu herzien en door Nederland overgenomen.

Lees verder

Uitvoeringsbesluit Wkkgz

In december is in het staatsblad het Uitvoeringsbesluit Wkkgz gepubliceerd. In hoofdstuk 4 wordt specifiek aandacht besteed aan de veilige toepassing van medische technologie. Specifiek wordt de bevoegdheid en bekwaamheid nog genoemd.

BijlageGrootte
PDF icon stb-2015-447.pdf252.67 KB

richtlijn elektromagnetische velden

De nieuwe richtlijn elektromagnetische velden is uit. Hoewel dit een hele brede richtlijn is vallen hier ook medische toepassingen onder. Er is een praktijkgids uitgegeven door de EU. Deze is hier te vinden.

Vooraankondiging Afscheidscollege Prof. Dr. Herman Kingma

Na 32 jaar werkzaam te zijn geweest als klinisch fysicus vestibuloloog en hoofd van de afdeling Vestibulologie, vakgroep Keel-, Neus- en Oorheelkunde van het MUMC+, heeft Herman Kingma zijn pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Ter gelegenheid hiervan organiseren wij een afscheidscollege op vrijdag 1 april 2016 van 16.00-17.00 uur in de Aula Universiteit Maastricht, titel rede:

“Niet het labyrint maar Maastricht neemt het over!”

Reserveer deze datum alvast in uw agenda. Voor inlichtingen kunt u zo nodig contact opnemen met:

nicole.schobbe@mumc.nl of marese.gordijn@mumc.nl