Nieuws

Overlijden Pascal Storchi

Vandaag ontvingen wij bericht dat oud NVKF-lid Pascal Storchi op 17 april jl. op 72-jarige leeftijd is overleden.

Evert Woudstra en Henk Huizenga schreven het volgende:

Pascal werkte tot zijn pensioen bijna 45 jaar onafgebroken in wat eerst het Rotterdamsch Radiotherapeutisch Instituut heette, later Daniel den Hoed Kliniek/Erasmus MC. Het is onmogelijk in een paar regels zijn vele werk voor de kliniek samen te vatten. We beperken ons tot het volgende.

Pascal was aanvankelijk toegepast wiskundige. Hij studeerde af bij Prof. Hermans in Delft terwijl hij al werkte. Hij droeg bij aan een hele serie wetenschappelijke projecten, werd hoofd van wat ooit de Klinische Rekenafdeling ging heten, werd later geregistreerd als klinisch fysicus en werd staflid van de afdeling klinische fysica en instrumentatie. In 1999 promoveerde hij bij prof. Hermans op een hele reeks artikelen op het gebied van dosisberekening en optimalisatie van radiotherapieplanning. Hij bleef tot het eind leiding geven aan het team van programmeurs bij Radiotherapie. In 2013 ging hij met pensioen.

We hebben veel goede herinneringen aan Pascal. Hij was een bijzonder prettig mens, vriendelijk, rustig en bedachtzaam en met een groot inzicht op veel terreinen. Hij combineerde gestructureerd werken met een grote mate van flexibiliteit. Hij was altijd geïnteresseerd in een goed gesprek over nieuwe ideeën en onderzoek. Het was fijn om met hem samen te werken. Van het vele werk dat we met hem deden, waaronder het samen schrijven van een aantal mooie, inmiddels vaak geciteerde artikelen, werden we echt blij.

Door de coronamaatregelen heeft zijn afscheid plaatsgevonden in familiekring met onder andere zijn vriendin Laura, vier kinderen en vier kleinkinderen. In overleg met enkele andere oud-collega’s en Laura leek het ons goed zijn overlijden  onder de aandacht te brengen.

Pieter Wijn benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Vrijdag 24 april regende het weer lintjes. Pieter Wijn is hierbij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. 

Pieter Wijn was tot aan zijn pensionering (2015) klinisch fysicus bij het MMC en daarnaast van 1991 – 2016 hoogleraar Klinische Fysica aan de TU/e. Hij vormde de brug tussen de klinische en exacte wetenschap en maakte deze laatste vorm van wetenschap toegankelijk voor medici. Pieter heeft het vakgebied ‘Klinische Fysica’ zoals wij dat nu kennen vormgegeven. Hij stond aan de wieg van de stichting OKF en het opleidingsplan voor klinisch fysicus. Pieter Wijn is sinds 2016 erelid van de NVKF.

NVKF/ NVKNO webinar: Audiologie in tijden van COVID-19

Op woensdag 22 april jl. heeft een NVKF/ NVKNO webinar: Audiologie in tijden van COVID-19 plaatsgevonden. De webinar is hier terug te zien. Het wachtwoord is 6a+M!50j

NVKF covid-19 CT thorax protocol gepubliceerd

Vanaf heden is het NVKF covid-19 CT thorax protocol gepubliceerd. Het protocol is tot stand gekomen met input van de leden van de NVKF en van de NVvR. Hartelijk dank aan de werkgroep voor jullie inspanningen! 

U kunt het document hier raadplegen. Let op: u moet eerst ingelogd zijn op de website. 

ALV 28 mei a.s. gaat door, Woudschoten 2020 geannuleerd

In verband met de coronacrisis heeft het kabinet samenkomsten tot 1 juni a.s. verboden. De commissie Woudschoten heeft de afgelopen weken nauw contact gehouden met conferentiecentrum Woudschoten en gezocht naar een alternatieve datum dit najaar. Helaas hebben we geen geschikte datum kunnen vinden en daarom is in overleg met het bestuur besloten om Woudschoten 2020 in zijn geheel te annuleren. De volgende NVKF Woudschoten editie zal plaatsvinden op donderdag 22 en vrijdag 23 april 2021.

Indien u de deelnamekosten voor Woudschoten 2020 reeds heeft voldaan, dan worden die gereserveerd voor uw deelname aan Woudschoten 2021.

Het bestuur is statutair verplicht voor 1 juni een voorjaarsALV te organiseren. De op donderdag 28 mei om 10.00 uur geplande ALV zal doorgang vinden in afgeslankte en digitale vorm. U ontvangt hierover meer informatie op uiterlijk 14 mei a.s. in de aankondiging van de ALV.

Adviezen aangaande Corona

Best NVKF-lid,

Hierbij ontvang je de brief  van de Federatie Medisch Specialisten betreffende adviezen aangaande het corona-virus. Uit deze brief de volgende citaten:

"… Van verschillende kanten wordt de Federatie bevraagd of het verstandig is dat medisch specialisten externe bijeenkomsten van zorgprofessionals bezoeken, zoals congressen, symposia en refereeravonden.

Het bestuur van de Federatie raadt het bezoek van medisch specialisten aan bovengenoemde bijeenkomsten af."

Het NVKF-bestuur geeft het dringende advies aan haar leden om tot 10 april 2020 geen nieuwe fysieke NVKF-bijeenkomsten te organiseren en al ingeplande bijeenkomsten naar een latere datum te verplaatsen of naar een digitale vorm om te zetten. Eventueel kan het secretariaat van de NVKF hiermee van dienst zijn.

Voor andere bijeenkomsten adviseren wij de richtlijnen van het eigen ziekenhuis te volgen.

De ontwikkelingen zijn ongewis en onderhevig aan veranderingen. Blijf alert en volg actief de verstrekte informatie van je ziekenhuis, de Federatie, het RIVM en de overheid.

In alle situaties geldt: gebruik het realistisch klinisch fysisch verstand en houd de ophef zo minimaal mogelijk.

ECMP-2020 in Turijn

Van 23 – 26 september a.s. houdt de EFOMP haar tweejaarlijkse Europese Congres van Medisch Fysici (ECMP-2020) in Turijn. Als gangbaar is de inzet “een inhoudelijk congres over de subspcialismen heen“: het neerzetten aan  verscheidenheid van het vakgebied medische / klinische fysica in Europa. En uiteraard een netwerkbijeenkomst, waar enerzijds je buiten je eigen subspecialisme kijkt en anderzijds ideeën ontstaan of verder ontwikkeld worden om het gehele vakgbied Europees vorm te geven. Qua inhoud en (inter-)nationale structuur.

Uiteraad is er de mogelijkheid om presentaties te geven. Daartoe word je uitgenodigd tot een abstract, uiterlijk in te leveren op 10 maart .a.s. (Zie website van de EFOMP)

Kortom: aarzel niet, zeker niet als je over je eigen vakgrens heen wilt kijken. 

Medisch Spectrum Twente bestraalt als eerste in Nederland patiënten met dagelijks aangepast bestralingsplan

Kunstmatige intelligentie ondersteunt medewerkers van de bestralingsafdeling om nòg nauwkeuriger te behandelen

De afdeling Radiotherapie van Medisch Spectrum Twente in Enschede beleefde op woensdag 19 februari 2020 een primeur: bestraling van prostaatkankerpatiënten met de nieuwe ETHOS Therapy van Varian Medical Systems. Hiermee is het mogelijk om het te behandelen gebied dagelijks te bestralen met een op maat gemaakt ("adaptief") plan.

Bij patiënten die moeten worden bestraald, wordt vooraf een zo nauwkeurig mogelijk bestralingsplan gemaakt, waarbij het doelgebied (in dit geval de prostaat) de voorgeschreven dosis krijgt met zo min mogelijk belasting van de omliggende gezonde organen. Op het bestralingstoestel echter, kan de prostaat, die zich tussen blaas en endeldarm bevindt, van positie zijn veranderd door meer of juist minder vulling van beide organen. Hoewel vóór elke van de doorgaans 20 bestralingen op het bestralingstoestel zelf nog een CT-scan wordt gemaakt om de positie van de prostaat zo goed mogelijk op te zoeken, zijn onnauwkeurigheden mogelijk.

Met het revolutionaire ETHOS Therapy van Varian Medical Systems worden organen als blaas en endeldarm automatisch (met behulp van kunstmatige intelligentie) op de, op het bestralingstoestel gemaakte, CT-scan gelocaliseerd, waarna nog maar kleine handmatige aanpassingen nodig zijn. Uniek voor deze werkwijze is dat hierna binnen enkele minuten een geheel nieuw bestralingsplan wordt gemaakt dat volledig is aangepast aan de situatie op dat moment. De grote voordelen hiervan zijn niet alleen een nauwkeuriger bestraling van het doelgebied, maar ook beter sparen van de gezonde organen als endeldarm en blaas, met hopelijk minder bijwerkingen als gevolg. Tot voor kort kostte een dergelijke manier van werken veel tijd. Met Varian ETHOS Therapy kan een patiënt na een kwartier het bestralingstoestel weer verlaten (ter vergelijking: een standaardbestraling zonder aanpassen van het bestralingsplan neemt iets minder dan 10 minuten in beslag).

Medisch Spectrum Twente is het eerste ziekenhuis in Nederland en het tweede in de wereld die ETHOS Therapy heeft geïmplementeerd. Er wordt momenteel hard gewerkt om het systeem ook voor andere vormen van kanker in gebruik te nemen.

Strengere Europese regels voor medische hulpmiddelen brengen ziekenhuizen in problemen

Als gevolg van nieuwe Europese wetgeving (ingangsdatum: 26 mei) dreigt een tekort aan medische hulpmiddelen, waardoor de patiëntveiligheid in gevaar kan komen. In het Financieel Dagblad waarschuwen de NVZ en NFU hiervoor. De nieuwe Europese regels zijn belangrijk om de veiligheid van medische hulpmiddelen te vergroten, maar de beschikbaarheid van deze hulpmiddelen staat onder druk zegt ook Lieke Poot, voorzitter van de NVKF. In de Volkskrant en Trouw geeft zij het voorbeeld van een leverancier die een beademingsmaskertje terugtrok, een maskertje speciaal bedoeld voor te vroeg geboren baby's op de intensive care. ‘Wij vermoeden dat dit samenhangt met de MDR, maar dat vertelt een fabrikant er zelden bij.’ Het zijn juist dit soort nicheproducten waarvoor Poot vreest. En als een product plots uit de handel gaat, dan is dat niet zomaar vervangen, zegt zij. ‘Laatst waren er leveringsproblemen bij de producten van onze gebruikelijke infuuslijnen. Dan moeten alle achthonderd infuuspompen in ons ziekenhuis nieuwe lijnen krijgen. Maar die zijn misschien anders van diameter, of hebben een andere elasticiteit, waardoor de hoeveelheid medicatie die door de lijnen stroomt anders is. Daar moeten alle medewerkers dus op worden getraind. Als we zo’n verandering acuut moeten doorvoeren, breng je risico’s voor de patiëntveiligheid het ziekenhuis binnen.’
Lees ook het interview met Lieke Poot in De Stentor ‘Acuut tekort aan medische hulpmiddelen dreigt, waarschuwt Zwolse klinisch fysicus’.

Prof. dr.ir. Ruud Verdaasdonk benoemd als lid van de CCMO als deskundige medische hulpmiddelen

De heer Prof. dr. ir. Ruud Verdaasdonk wordt vanaf 1 februari 2020 benoemd als lid van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hij zal het medisch-wetenschappelijk onderzoek beoordelen vanuit zijn deskundigheid op het gebied van medische hulpmiddelen. 

De CCMO bereidt zich hiermee voor op de invoering van de Medical Device Regulations (MDR) op 26 mei 2020.

Als een van zijn eerste taken, zal hij adviseren bij de benoeming van deskundigen medische hulpmiddelen in de 18 landelijke METC’s en de implementie van de MDR richtlijn voor METC’s. (Ref. Staatscourant 2020 3461)