Nieuws

Ontwerpbesluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) voorgelegd aan Staten-Generaal

De NVKF Commissie Stralingshygiene ontving vandaag het volgende bericht van de ANVS: 

Op dinsdag 21 maart heeft de minister van Infrastructuur en Milieu het Ontwerpbesluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) voorgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal. De stukken zijn vandaag gepubliceerd op de website van de Rijksoverheid.

-> Klik hier om naar het Ontwerpbesluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming te gaan

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/03/21/aanbieding-voorhang-ontwerpbesluit-basisveiligheidsnormen-stralingsbescherming

Klik hier om naar de voorpublicatie op 27 maart 2017 van het ontwerpbesluit in de Staatscourant te gaan:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-16500.html

Het ontwerpbesluit is mede dankzij de constructieve inbreng uit het werkveld tijdens de informele consultatiefase in het najaar van 2016 tot stand gekomen. Bij het ontwerpbesluit hoort een nota van toelichting, waarin de resultaten van deze consultatiefase zijn samengevat. De documenten worden volgende week gepubliceerd in de Staatscourant, waarbij een ieder de gelegenheid wordt geboden binnen een termijn van vier weken eventuele opmerkingen over het ontwerp kenbaar te maken. Dit is onderdeel van de voorhangprocedure van artikel 76, eerste lid, van de Kernenergiewet.

Vervolgproces
Later in 2017 brengt de Raad van State een advies uit. Zij beoordeelt het besluit, maar kijkt ook naar de gevolgde procedure en de betrokkenheid van de omgeving. Ook de Europese Comissie bepaalt, bij de notificatie van het ontwerpbesluit in het kader van artikel 33 van het EURATOM-verdrag, of de artikelen uit Richtlijn 2013/59/EURATOM goed overgenomen zijn in de Nederlandse wetgeving. Na verwerking van het advies van de Raad van State wordt de eindversie van het besluit gepubliceerd in de Staatscourant.

Nota van toelichting
In de nota van toelichting staat op hoofdlijnen beschreven welke reacties uit het werkveld we tijdens de informele consultatie hebben ontvangen en hoe we hiermee zijn omgegaan. Niet alle vragen en opmerkingen zijn letterlijk terug te vinden in de nota van toelichting. 

Consultatie ministeriële regelingen en verordeningen
Parallel aan dit besluitvormingstraject wordt gewerkt aan de totstandkoming van de ministeriële regelingen, verordeningen en de (lange termijn) beleidsagenda op het gebied van stralingsbescherming. Ook hierbij maken we graag gebruik van uw expertise.

Een aantal onderwerpen uit het ontwerpbesluit kent een grote mate van complexiteit, waarbij samen met het werkveld wordt onderzocht hoe we binnen de gestelde veiligheidsnormen de regeldruk en nalevingskosten voor ondernemers kunnen beperken. Het gaat om de volgende onderwerpen:

•           Specifieke vrijgave van natuurlijke en kunstmatige radionucliden;

•           Externe blootstelling aan straling afkomstig uit bouwmaterialen.

Publicatie IGZ "Het resultaat telt Ziekenhuizen 2015"

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) publiceert vandaag Het Resultaat Telt Ziekenhuizen 2015. Uit dit onderzoek wordt duidelijk dat de risico’s in de ziekenhuiszorg verschuiven. Daarom zal de inspectie de komende jaren meer aandacht besteden aan de risicovolle processen rond diagnostiek en coördinatie.

Lees verder

infographic HRT ziekenhuizen 2015

Het resultaat telt ziekenhuizen 2015 

Basisset Medisch Specialistische Zorg 2017

Eind 2016 is door de IGZ de Basisset Medisch Specialistische Zorg 2017 uitgegeven. Voor de klinische fysica zijn twee relevante indicatoren: 17.5 Stralingsbelasting bij kinderen en 1.1.1. multidisciplinair MIC-gebruikers overleg (waarbij ook 'instrumentele zaken' vertegenwoordigd moet zijn). De NVKF en NVvR zijn betrokken geweest bij de opstelling van indicator 17.5. De hele basisset is hier in te zien.

Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatieafdeling klasse 1 (2014) van de WIP (werkgroep infectiepreventie)

Op 5 september 2016 hebben wij een nieuwsbericht geplaatst over een brief van de IGZ betreffende de handhaving van de richtlijn “Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatieafdeling klasse 1 (2014)” van de WIP (werkgroep infectiepreventie) per 1 januari 2017. Deze brief is hier te lezen. De richtlijn zelf is hier te vinden.

Dit bericht heeft in het werkveld tot veel vragen en discussie geleid over de haalbaarheid van implementatie en onderbouwing van de richtlijn. De NVKF heeft gezamenlijk met een aantal andere betrokken wetenschappelijke verenigingen een brief gestuurd naar de WIP met daarin het verzoek om delen van de richtlijn op te schorten. Argumentatie daarvoor is te lezen in bijgaande brief. Ook de NVZ heeft de IGZ laten weten in verband met de onduidelijkheden rondom de richtlijn de handhaving te willen uitstellen.

Als er meer nieuws is over dit onderwerp zullen wij dit zo snel mogelijk delen. Het bestuur heeft het verzoek aan jullie om een bericht te sturen naar secretariaat@nvkf.nl indien je in jouw ziekenhuis actief betrokken bent bij de validatie van de luchtbehandelingssystemen op de OK, zodat we je kunnen benaderen indien ons in een later stadium om expertise gevraagd wordt.

Uitreikingsceremonie jonge klaren

Op 25 november 2016 vond de eerste uitreikingsceremonie voor jonge klaren Klinische Fysica plaats! De Jonge Klaren Anette Houweling en Martine Lagerweij stonden in het bijzijn van hun familie in het middelpunt.

 
Het hoogtepunt van de middag was de persoonlijke toespraak van de opleiders, respectievelijk Kees Koedooder en Lieke Poot. Als symbolisch cadeau kregen de jonge klaren van het KLIFOP-bestuur een gegraveerd NVKF-borrelglaasje en een fles "jonge klare" uitgereikt. In mei 2017 zal de volgende uitreikingsceremonie voor jonge klaren plaatsvinden. Wie komend halfjaar de opleiding afrondt kan een uitnodiging voor de uitreikingsceremonie verwachten!

NVKF-lid Enno van der Velde benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Op 25 november is dr. ir. Enno van der Velde benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester van Waddinxveen Bert Cremers verraste Van der Velde tijdens een voor hem georganiseerd afscheidssymposium in de Stadsgehoorzaal in Leiden.

Lees meer

International Day of Medical Physics

Vandaag is het the International Day of Medical Physics. De datum van 7 november is hiervoor gekozen omdat op 7 november 1867 Marie Curie, bekend van haar pionierende onderzoek op het gebied van radioactiviteit, werd geboren. Thema dit jaar is "Education in Medical Physics - the Key to Success". Klik hier voor Presidential Address van Prof Slavik Tabakov, voorzitter van de International Organisation of Medical Physics.

 

15 PhD candidate positions in Biomedical Engineering and Medical Physics

Applications are invited for 15 PhD candidate positions under EU Horizon 2020 Marie Skłodowska-Curie Action COFUND action – BioMEP doctoral programme – which offers unique inter/multidisciplinary and intersectoral research and training opportunities for young scientists in Biomedical Engineering and Medical Physics across Europe.

The BioMEP training and research activities are characterized by a multidisciplinary approach and allows candidates to submit proposals under the following five focus research areas:

  • Musculoskeletal biomechanics
  • Molecular, cell and tissue engineering
  • Biosignals
  • Multimodal neuroimaging
  • Biomedical devices and diagnostics   

More information on the application and evaluation procedure for the BioMEP doctoral positions is available on the BioMEP homepage: http://www.uef.fi/biomep. The deadline for sending the application is November 30, 2016, at 16:00 CET

BijlageGrootte
PDF icon BioMEP call (2).pdf160.18 KB

Toegewezen opleidingsplaatsen 2017

In de bijlage van dit bericht is te zien aan welke instituten het Ministerie van VWS in 2017 een opleidingsplaats Klinische Fysica heeft toegewezen.

BijlageGrootte
PDF icon NVKF instroom 2017.pdf59.25 KB

Overzicht wijzigingen Convenant Medische Technologie

Op 26 augustus is de tweede druk van het Convenant Veilige toepassing van medische technologie in de medisch specialistische zorg gepubliceerd. Doel van deze tweede druk is een betere ondersteuning van de implementatie en toepassing van het convenant. De NVKF heeft aan deze tweede druk meegewerkt, samen met een aantal andere organisaties in het werkveld van de medische technologie. Om de verschillen tussen de eerste en tweede druk inzichtelijk te maken is een vergelijking gemaakt per artikel. Dit bestand is hier als pdf te downloaden, op het besloten gedeelte staat het bestand in Word formaat