Nieuws

5e Hans Boter Symposium

Op donderdag 10 oktober 2019 organiseert de Stichting Hans Boter Symposia het 5e Hans Boter Symposium. De leden van de NVKF zijn ook van harte uitgenodigd!

Het thema van de dag "Is de lifecycle van medische apparatuur toekomstbestendig?" staat in het teken van duurzaamheid.

Een duurzame samenleving houdt rekening met toekomstige generaties.

Bij het ontwerp van medische apparatuur kan dat door de toepassing van minder of beter materiaal. Een energiezuinige oplossing levert tijdens de gehele gebruiksfase profijt op.

Na afstoting is vaak een tweede leven mogelijk door te refurbishen en elders in te zetten. Donatie aan de derde wereld kan een goed alternatief zijn. Onbruikbaar instrumentarium is goed te recyclen. Zelfs als alle mogelijkheden zijn uitgeput en de apparatuur in de afvalstroom terechtkomt, kunnen grondstoffen worden teruggewonnen.

Tijdens de levenscyclus van medische technologie zijn kortom legio mogelijkheden voor een duurzame aanpak. Helpt duurzaamheid de gezondheidszorg betaalbaar te houden?

Kom op donderdag 10 oktober 2019 naar Hotel Van der Valk in Veenendaal!

Voor dit symposium wordt accreditatie aangevraagd bij de NVKF.

Kijk voor meer informatie en inschrijven op www.hansbotersymposium.nl.

Oratie prof. Hugo de Jong

Tumoren en uitzaaiingen gerichter bestralen. Dat is één van de gevolgen van het combineren van verschillende beeldvormende technieken. In zijn oratie op 12 juni zette hoogleraar klinische fysica Hugo de Jong de ontwikkelingen in beeldvorming op een rij. Een resultaat van goede samenwerking. “Dat moeten we vooral blijven doen. Ook bij de innovaties die voor de deur staan.” Lees verder

Iedereen aan de oordoppen! Maar waarom zetten we de muziek niet zachter

In het Eindhovens Dagblad verscheen een artikel over oordopjes. Klinisch Fysicus Audioloog Thijs Tielemans komt in het artikel uitgebreid aan woord.

Lees verder

De sensatie van de eerste röntgenfoto’s

Ze waren een sensatie, de stralen die Wilhelm Röntgen in 1895 onderzocht. Het Teylers Museum heeft onlangs één van de eerste sets Röntgenfoto’s teruggevonden. De foto’s zijn tot en met 15 juli in Teylers Museum te zien.

Lees verder

Hoe ongezond is 5G?

De angst voor straling van zendmasten leeft weer op met de komst van 5G, de nieuwe generatie mobiele netwerken. Dat is niet nodig, zegt onder andere de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) in NRC.

Lees verder

Precisiebombardement in de strijd tegen kanker

Interview met prof. Marco van Vulpen in de Volkskrant: Protonentherapie tegen kanker is een precisie-aanval, zegt hoogleraar Marco van Vulpen. ‘Je kunt heel precies mikken op de tumor.’ Maar nog niet alle gevolgen zijn in kaart gebracht. Maandag 20 mei staat de strijd tegen kanker centraal in het Kenniscafé. Lees verder

Bij oorsuizen is de piep het signaal van een schattend brein

Genuanceerd verhaal van prof. Dirk de Ridder in Trouw: De oorzaak van tinnitus zit niet in het gehoor, maar in de hersens. Dat inzicht, nu twintig jaar oud, leidde niet meteen tot een remedie. Want hoe werken de hersens precies? De wetenschap ontraadselt het stapje voor stapje. Lees verder

Kamerbrief over visie op medische technologie

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer zijn visie op medische technologie. Medische technologie gaat over de (betere) behandeling van een ziekte of aandoening door toenemende technische mogelijkheden. 

Voor meer informatie klik hier.

NVKF Kwaliteitsbeleid 2019-2025

Vandaag is tijdens de ALV op Woudschoten het Kwaliteitsbeleid van de NVKF voor de periode 2019-2025 aan onze voorzitter Lieke Poot aangeboden. Via deze link komt u bij het volledige document.
Wij zien dit document als een stevige basis voor de activiteiten van de NVKF op het gebied van kwaliteit de komende jaren. We kijken er naar uit om samen met de NVKF-leden en onze samenwerkingspartners invulling te gaan geven aan dit beleid.

  

Albert Schweitzer ziekenhuis maakt röntgenstraling ‘zichtbaar’ in augmented reality app

Eén van de momenten in een ziekenhuis waarbij zorgverleners veel röntgenstraling zouden kunnen opvangen, is tijdens het werken in een cath- of angiokamer en een hybride operatiekamer. Om dit risico zo veel mogelijk te beperken wordt op allerlei manieren voorlichting en instructie gegeven aan zorgverleners. Vanaf nu kan dat ook via de ASz Stralingsapp op de smartphone of tablet. Een augmented reality app die op een innovatieve wijze röntgenstraling zichtbaar maakt, zodat de zorgverlener daadwerkelijk ‘ziet’ wat een goede positie is ten opzichte van de straling en daardoor weet waar hij wel of niet moet staan in de ruimte. Bedacht en ontwikkelt in en door het Albert Schweitzer ziekenhuis.

Lees verder