Nieuws

Baby’s met geelzucht naar huis in lichtgevende slaapzak

Teun Minkels, Klinisch Fysicus in opleiding in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, is betrokken geweest bij het inzetten van een lichtgevende slaapzak zodat baby's met geelzucht naar huis kunnen. Het is een mooi voorbeeld van hoe de klinisch fysicus ook een rol kan spelen bij zorgtechnologie in de thuissituatie.

Lees meer

abstract deadline Woudschoten 2019

Op donderdag 4 en vrijdag 5 april 2019 vindt het jaarlijkse NVKF congres plaats. Ook dit jaar stelt de Commissie Woudschoten samen met de kringen het programma open voor ingezonden presentaties. In tegenstelling tot voorgaande jaren zal het programma dit jaar georganiseerd worden rondom een aantal subspecialisme overstijgende thema’s. Op deze manier willen we aandacht schenken aan datgene wat we van elkaars subspecialisme kunnen leren en hoe we de handen in elkaar kunnen slaan om de zorg samen nog verder te verbeteren. We nodigen u dan ook uit om een abstract in te dienen, bij voorkeur passend binnen deze thema’s. Ook verwelkomen we, binnen de thema’s, onderwerpen waarover u afgelopen jaar al een presentatie heeft gegeven op een (inter)nationaal congres. Daarnaast worden promovendi, biomedisch technologen in de zorg en klinisch informatici (i.o.) uitgenodigd een abstract in te zenden voor het vrijdagprogramma.

 Uit de inzendingen wordt, in overleg met de kringen, een selectie gemaakt van abstracts die gepresenteerd worden tijdens een van de subspecialisme overstijgende sessies. Daarnaast zal er nog ruimte zijn voor een aantal posterpresentaties.

 Bovendien zullen we uit de inzendingen drie klinisch fysici (in opleiding) selecteren die in een plenaire sessie meedingen naar de Jonge Onderzoekers Prijs (JOP) 2019. De winnaar krijgt een congressponsoring van €500,-. Alleen klinisch fysici in opleiding of diegenen die op 4 april 2019 korter dan één jaar zijn geregistreerd kunnen hieraan deelnemen.

Meer informatie over de diverse thema’s, de richtlijnen en het indienen van de abstracts vindt u hier.

Abstracts dienen uiterlijk zondag 27 januari 2019 ingediend te worden.

Met veel interesse en enthousiasme zien we uw abstract(s) tegemoet!

Met vriendelijke groeten,
namens de Commissie Woudschoten,

Maurice Janssen

NVKF conferentie op 4 en 5 april 2019 te Woudschoten

De Commissie Woudschoten heeft het genoegen u hierbij uit te nodigen voor de jaarlijkse NVKF conferentie op 4 en 5 april 2019 (donderdag en vrijdag) met als thema: “Crossing borders”. Ook dit jaar zal de conferentie plaatsvinden in Conferentiecentrum Woudschoten te Zeist (http://www.woudschoten.nl).

In het plenaire gedeelte zal aan het thema vorm worden gegeven door middel van een aantal gevarieerde lezingen op donderdag en vrijdag. Op donderdagochtend zal als vanouds worden gestreden om de Jonge Onderzoekers Prijs (JOP). Daarnaast zullen de kringen weer voor een tweetal prima parallelsessies zorgen, dit jaar veelal subspecialisme overstijgend. De avondlezing wordt dit jaar verzorgd door Prof. dr. Ionica Smeets: wiskundige, wetenschapsjournaliste en hoogleraar science communication aan de Universiteit Leiden. Smeets is bekend van haar columns in de Volkskrant en televisieoptredens waaronder Zomergasten, De Slimste Mens en de Nationale Wetenschapsquiz. Tot slot nemen komend jaar een aantal leden van de European Federation of Organisations For Medical Physics (EFOMP) deel aan Woudschoten, zodat de voertaal tijdens een beperkt deel van de sessies Engels zal zijn.

Binnen het plenaire programma zal op donderdagmiddag 4 april van 16.00 – 18.00 uur de ALV van de NVKF plaatsvinden.

Het plenaire programma kan hier bekeken worden (deze zal regelmatig geüpdatet worden). Wij hopen dat het u aanspreekt en verheugen ons erop u allen te mogen verwelkomen op Woudschoten. Op vrijdag zijn ook niet-NVKF leden van harte welkom!

Inschrijven voor de conferentie kan hier. Voorinschrijven kan tot 4 maart, daarna wordt het inschrijfgeld met € 50,- verhoogd. Betaling voor deelname aan de conferentie vindt plaats d.m.v. iDEAL. Houdt daarom uw random reader of identifier en inloggegevens paraat, voordat u zich inschrijft! Na het inschrijven ontvangt u een bevestigings e-mail.

Bij annuleringen voor 4 maart wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht, bij annulering vanaf 4 maart moeten wij het volledige inschrijfgeld in rekening brengen.

Het conferentiecentrum is beperkt bereikbaar met het openbaar vervoer. Vanaf station Driebergen-Zeist zal gratis vervoer geregeld worden (reistijd +/- 10 min.) rond het begin en eind van de conferentie. Hiervoor hebben we wel een indicatie nodig van het aantal mensen dat hiervan gebruik wil maken. Indien u van plan bent met het openbaar vervoer te komen en van de pendelbusjes gebruik wenst te maken, wordt u verzocht dit op het inschrijfformulier aan te geven.

Het aantal beschikbare kamers op het conferentiecentrum is niet onbeperkt. Een aantal deelnemers zal worden ondergebracht in het naastgelegen hotel op ongeveer 500 meter van het conferentiecentrum. De commissie stimuleert daarom sterk om een hotelkamer met tweeën te delen. Indien u hiervoor kiest dient u op het inschrijfformulier aan te geven wie uw kamergenoot zal zijn. De kamers zullen worden vergeven op volgorde van inschrijving. Bij inschrijving na 4 maart kan geen kamer gegarandeerd worden.

 

 

Publicatie RIVM rapport "Nucleair-geneeskundige therapieën: potentiële blootstelling voor derden"

Het RIVM rapport "Nucleair-geneeskundige therapieën: potentiële blootstelling voor derden" is gepubliceerd. In dit rapport wordt de potentiële blootstelling voor derden doorgerekend in verschillende scenario’s, zonder de gebruikelijke aanvullende maatregelen (opname in therapiekamer of leefregels). Daardoor komt de doses vaak boven de normen uit. Het rapport is bedoeld als input voor de NVNG werkgroep die de 'Aanbevelingen: Het werken met therapeutische doses radionucliden' gaat herzien.

Klik hier voor het abstract.

Klik hier voor het  rapport.

Publicaties Radar en Trouw over implantaten

Maandag 26 november berichtten Trouw en Radar over het internationale toezicht op medische hulpmiddelen. Samen met een groep internationale journalisten is uitgebreid onderzoek gedaan naar implantaten en de mogelijke risico’s die implantaten kunnen hebben voor patiënten. De aandacht gaat met name uit naar VNS-implantaten (tegen epilepsie), de Nanostim draadloze pacemaker en siliconen borstimplantaten. Lees verder

Praktijkgids Medische Technologie online

De Praktijkgids Medische Informatietechnologie is uit! In dit unieke document zijn voor het eerst praktische toepassingen op het raakvlak tussen software van medische apparatuur en medische ICT-systemen beschreven. 

Innovatief
De praktijkgids beschrijft hoe medische softwareapplicaties, softwaregestuurde medische systemen, maar ook zelfontwikkelde medische software veilig en betrouwbaar kunnen worden toegepast. Op die manier draagt de gids bij aan innovatieve, veiliger en meer efficiënte ziekenhuiszorg.

De toepassingen die in de praktijkgids beschreven worden, gaan over de hele levenscyclus van medische apparatuur en software: verwerving, ingebruikname, gebruik en afvoer. Specifiek voor medische ICT-systemen komt daar ook de eventuele fase van het zelf ontwikkelen of aanpassen van de systemen bij. Op deze manier wordt de volle breedte van de medische informatietechnologie beschreven.

Uniek
De praktijkgids is nieuw voor Nederland, maar misschien wel uniek in de wereld, vertelt Thierry Felkers, secretaris en vice-voorzitter van de NVKI en een van de makers. 'Nog niet eerder werden de praktische toepassingen op het raakvlak tussen software van medische apparatuur en medische ICT-systemen beschreven. Bovendien is het uniek dat de gids helemaal vanuit het veld is ontwikkeld. En dat alle betrokken beroepsgroepen en alle lagen van de organisaties eraan hebben meegewerkt.'

Online versie
De ontwikkelaars benadrukken dat het gaat om een levend document. Het is net zo dynamisch als het werkveld dat het beschrijft. Daarom komt er maar een beperkt aantal papieren exemplaren beschikbaar. De nadruk ligt op de online praktijkgids, te vinden op MTintegraal, het online platform voor medische technologie. Daar staat de hele praktijkgids, overzichtelijk gerangschikt in aanklikbare hoofdstukken en met handige zoekfunctie. Door deze versie te gebruiken, weet je zeker dat je altijd over de meest actuele informatie beschikt.

De gids is gemaakt door de koepel Medische Technologie. Zes van de negen beroepsverenigingen in de koepel hebben meegewerkt aan de gids: de VZI (Vereniging van Ziekenhuisinstrumentatietechnici), de NVKF (Nederlandse Vereniging voor Klinisch Fysica), de BMTZ (Biomedisch Technologen in de Zorg), de NVKI (Nederlandse Vereniging voor Klinische Informatica), de NVKFM (Nederlandse Vereniging van Klinisch Fysisch Medewerkers) en de WIBAZ (Werkgroep Instrumentatie Beheer Academische Ziekenhuizen).

De drie andere verenigingen, de VDSMH (Vereniging van Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen), de NVvTG (Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde) en het LNAG (Landelijk Netwerk Assortimentscoördinatoren in de Gezondheidszorg) sloten later aan bij de koepel. Ondanks dat ze daarom geen bijdrage hebben kunnen leveren aan de Praktijkgids, ondersteunen ze dit initiatief vanuit de koepel van harte.

NWO en bedrijfsleven investeren 28 miljoen euro in innovatief onderzoek

Ruim 75 wetenschappers kunnen vanaf vandaag gaan werken aan nieuwe innovaties, samen met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Dat gebeurt binnen zes grote onderzoeksprogramma’s, waarvoor die vandaag groen licht krijgen. 

Ook NVKF-lid Prof. Chris de Korte van het Radbous umc heeft subsidie ontvangen voor onderzoek naar het verbeteren van diagnostiek en behandeling van vaatziekten met echo-technieken.

Lees meer

Prof. André Dekker verzorgt clinic "Sir Godfrey Hounsfield memorial lecture"

Op 1 november jl. heeft Prof. André Dekker van MAASTRO clinic de "Sir Godfrey Hounsfield memorial lecture" verzorgd voor het British Institute of Radiology. Deze prestigieuze lezing, vernoemd naar Nobelprijswinnaar en uitvinder van de CT-scanner, Sir Godfrey Hounsfield, wordt jaarlijks gegeven over een actueel onderwerp in de radiologie. Het onderwerp van de lezing was "Big Data for Better Cancer Care". Bij de lezing hoort een prijs van £ 1000 welke is gedoneerd aan de MAASTRO Cancer Foundation om toekomstig wetenschappelijk onderzoek te steunen.

Reactor Petten

De afgelopen dagen is er veel onrust geweest in de pers over de continuïteit in levering van medische isotopen vanuit Petten. Mede door het onderhoud van andere reactoren dreigde er wereldwijd een probleem te ontstaan, waarvan deze week al de eerste gevolgen merkbaar waren.

Zojuist is via het Ministerie te horen gekregen dat Petten weer mag en dus gaat opstarten, waardoor het probleem op tijd is afgewend. De komende jaren kan dit probleem zich echter vaker voordoen, dus het is zaak dat er snel nu wordt gehandeld t.a.v. de bouw van een nieuwe reactor. Omdat Nederland het verst is in de planvorming op dit gebied heeft elke vertraging hierin op lange termijn gevolgen voor zekerheid in de levering van isotopen. We moeten hier dus bovenop blijven zitten en blijven melden waarom dit soort reactoren van groot belang zijn voor de zorg in Nederland, maar ook wereldwijd.

Vergunningaanvraag bij ANVS per 1 november volledig digitaal

Per donderdag 1 november kunnen ondernemers voor het aanvragen, wijzigen of intrekken van een vergunning voor een nucleaire installatie of voor handelingen met een stralingsbron terecht bij het ANVS-loket. De technische tests, zoals gemeld in eerdere berichtgeving, zijn succesvol afgerond. Om toegang te krijgen tot het ANVS-loket wordt gebruik gemaakt van eHerkenning. Lees verder