Nieuws

NWO en bedrijfsleven investeren 28 miljoen euro in innovatief onderzoek

Ruim 75 wetenschappers kunnen vanaf vandaag gaan werken aan nieuwe innovaties, samen met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Dat gebeurt binnen zes grote onderzoeksprogramma’s, waarvoor die vandaag groen licht krijgen. 

Ook NVKF-lid Prof. Chris de Korte van het Radbous umc heeft subsidie ontvangen voor onderzoek naar het verbeteren van diagnostiek en behandeling van vaatziekten met echo-technieken.

Lees meer

Prof. André Dekker verzorgt clinic "Sir Godfrey Hounsfield memorial lecture"

Op 1 november jl. heeft Prof. André Dekker van MAASTRO clinic de "Sir Godfrey Hounsfield memorial lecture" verzorgd voor het British Institute of Radiology. Deze prestigieuze lezing, vernoemd naar Nobelprijswinnaar en uitvinder van de CT-scanner, Sir Godfrey Hounsfield, wordt jaarlijks gegeven over een actueel onderwerp in de radiologie. Het onderwerp van de lezing was "Big Data for Better Cancer Care". Bij de lezing hoort een prijs van £ 1000 welke is gedoneerd aan de MAASTRO Cancer Foundation om toekomstig wetenschappelijk onderzoek te steunen.

Topics in IC

Op dinsdag 11 en woensdag 12 december staat het Topics in IC congres gepland. Dit jaar op een nieuwe locatie: van der Valk Exclusief in Utrecht

Voor meer informatie en om in te schrijven, bezoek de website: http://www.topicsinic.nl/.

Personalized Health Nieuwe technologieën voor zorg op maat

Wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen maken een steeds meer gepersonaliseerde gezondheidszorg mogelijk. Hoe combineert de wetenschap kennis over het lichaam met hightech-innovaties om de gezondheidszorg beter te maken? En wordt er voldoende rekening gehouden met sociale en ethische aspecten, zoals privacy en beïnvloeding van patiënten?

Datum & tijd: maandag 26 november 2018, van 19.00 tot 21.00 uur

Plaats: Openbare Bibliotheek Amsterdam, Theaterzaal, Oosterdokskade 143, 1011 DL Amsterdam

U bent van harte welkom. Meer informatie vindt u op de website van de KNAW.

Aanmelden kan via het aanmeldformulier.

Reactor Petten

De afgelopen dagen is er veel onrust geweest in de pers over de continuïteit in levering van medische isotopen vanuit Petten. Mede door het onderhoud van andere reactoren dreigde er wereldwijd een probleem te ontstaan, waarvan deze week al de eerste gevolgen merkbaar waren.

Zojuist is via het Ministerie te horen gekregen dat Petten weer mag en dus gaat opstarten, waardoor het probleem op tijd is afgewend. De komende jaren kan dit probleem zich echter vaker voordoen, dus het is zaak dat er snel nu wordt gehandeld t.a.v. de bouw van een nieuwe reactor. Omdat Nederland het verst is in de planvorming op dit gebied heeft elke vertraging hierin op lange termijn gevolgen voor zekerheid in de levering van isotopen. We moeten hier dus bovenop blijven zitten en blijven melden waarom dit soort reactoren van groot belang zijn voor de zorg in Nederland, maar ook wereldwijd.

Vergunningaanvraag bij ANVS per 1 november volledig digitaal

Per donderdag 1 november kunnen ondernemers voor het aanvragen, wijzigen of intrekken van een vergunning voor een nucleaire installatie of voor handelingen met een stralingsbron terecht bij het ANVS-loket. De technische tests, zoals gemeld in eerdere berichtgeving, zijn succesvol afgerond. Om toegang te krijgen tot het ANVS-loket wordt gebruik gemaakt van eHerkenning. Lees verder

Wetenschaps- en innovatieprijs 2019

Vanuit de federatie medisch specialisten ook dit jaar de oproep voor inzendingen voor de wetenschaps- en innovatieprijs 2019. In 2019 wordt deze prijs toegekend aan een medisch specialist of onderzoeksgroep die zich onderscheidt met innovatief onderzoek. Inzendingen kunnen tot 1 december 2018 gestuurd worden naar NVKF W&I (contact Herke Jan Noordmans, h.j.noordmans@umcutrecht.nl). Klik hier voor meer informatie.

Eline Kooi benoemd tot hoogleraar

Op vrijdag 28 september jl. had NVKF-lid Eline Kooi aan de Universiteit van Maastricht haar oratie n.a.v. haar eerdere  benoeming tot hoogleraar klinische fysica. Zij is daarmee de eerste vrouwelijk hoogleraar binnen onze vereniging. De titel van de oratie van Eline Kooi is “Hart en vaten beter in beeld” .

Fotograaf Jurrien Vroom

Eerste patiënt HollandPTC succesvol bestraald

De eerste patiënt van HollandPTC is afgelopen week succesvol bestraald met protonen. Na een intensieve voorbereidingsperiode wordt het aantal patiënten de komende tijd gefaseerd uitgebreid naar 600 in 2020.

Lees verder
 

Tot diep in de nacht met hart en ziel op jacht naar de kern van de tumor

Op 2 september jl. verscheen in Trouw een stuk over Marcel van Herk.

Lees verder