Nieuws

Portret Lars Murrer, opleider klinische fysica Radiotherapie Maastro

Vandaag is op de website van de Federatie Medisch Specislisten een portret Lars Murrer, opleider klinische fysica Radiotherapie bij Maastro, gepubliceerd. 

Het is een mooi, persoonlijk portret dat een goed kijkje geeft in de rol van opleider. 

klik hier om het portret te lezen.

Wetenschaps- en innovatieprijs Federatie Medisch Specialisten

In 2023 wordt er opnieuw een wetenschaps- en innovatieprijs uitgereikt door de Federatie Medisch Specialisten (FMS). Met de wetenschaps- en innovatieprijs wil de FMS de medisch specialist in zijn/haar rol als wetenschapper meer voor het voetlicht brengen.

De prijs zal worden uitgereikt aan het beste ‘innovatieve’ onderzoek dat ofwel gericht is op ontwikkeling van nieuwe diagnostiek en behandeling ofwel op vernieuwing in de organisatie van zorg, en in elk geval aantoonbaar heeft geleid tot verbetering van een zorgproces. Het multidisciplinaire karakter kan hier ook de samenwerking met niet-medische disciplines zijn. Het gaat om een onderzoek en niet om een innovatief idee of project.

Vanuit de NVKF dragen wij heel graag innovatief onderzoek aan! Denk jij dat jouw onderzoek voldoet aan de hierboven beschreven criteria, meldt dit voor 1 december via secretariaat@nvkf.nl. De commissie W&I zal uit de inzendingen een keuze maken en deze indienen bij de FMS. Een onafhankelijke vakjury van de FMS selecteert uiteindelijk een top 3 vanuit alle wetenschapsverenigingen. De winnaar wordt tijdens een feestelijke uitreiking in juni 2023 bekend gemaakt.

Meer informatie is te vinden op: https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/wie-wint-de-wetenschaps-en-innovatieprijs-2023 of kan gevraagd worden via de commissie W&I.

Uitnodiging oratie Cas Smits

Woensdag de 7de september 2022 om 16.30 uur, zal de Hooggeleerde Heer dr. ir. J.C.M. Smits, benoemd tot Hoogleraar Klinische en Experimentele Audiologie in de Faculteit der Geneeskunde, zijn hoogleraarsambt openlijk aanvaarden door het uitspreken van een rede, getiteld:

De dovemansoren van de audioloog


in de Aula der Universiteit, ingang Singel 411, hoek Spui.

Tot het bijwonen van deze plechtigheid worden alle beoefenaren van de wetenschap en alle belangstellenden uitgenodigd door de Rector Magnificus prof. dr. ir. K.I.J. Maex. Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, dan kunt u de livestream volgen via deze link.

In de onmiddellijke omgeving van het Spui is nauwelijks parkeerruimte; de Aula is bereikbaar met de trams 4, 14, 24, en metro 52, halte Rokin.
 

 

Uitnodiging Woudschoten 2022

De Commissie Woudschoten heeft het genoegen u hierbij uit te nodigen voor de jaarlijkse NVKF conferentie op 13 en 14 oktober 2022 (donderdag en vrijdag) met als thema: “Netwerken”. Ook dit jaar zal de conferentie plaatsvinden in Conferentiecentrum Woudschoten te Zeist.

In het plenaire gedeelte zal aan het thema vorm worden gegeven door middel van een aantal gevarieerde lezingen op donderdag en vrijdag. Op vrijdagmiddag zal als vanouds worden gestreden om de Jonge Onderzoekers Prijs (JOP). Daarnaast zullen de kringen weer voor een aantal parallelsessies zorgen op basis van ingezonden abstracts. Ook dit jaar zijn er workshops en wel op donderdagmiddag. Over deze workshops volgt op een later moment meer informatie en een aparte inschrijfmodule.

Het plenaire programma kan hier bekeken worden (deze zal regelmatig geüpdatet worden). Wij hopen dat het u aanspreekt en verheugen ons erop u allen te mogen verwelkomen op Woudschoten.

Inschrijven voor de conferentie kan hier via een webpagina van Eventix. Voorinschrijven kan tot 14 september, daarna wordt het inschrijfgeld met € 50,- verhoogd. Betaling voor deelname aan de conferentie vindt plaats d.m.v. iDEAL. Na het inschrijven ontvangt u een bevestigingse-mail.

Bij annuleringen voor 14 september wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht, bij annulering vanaf 14 september moeten wij het volledige inschrijfgeld in rekening brengen.

Het conferentiecentrum is beperkt bereikbaar met het openbaar vervoer. Vanaf station Driebergen-Zeist zal gratis vervoer geregeld worden (reistijd +/- 10 min.) rond het begin en eind van de conferentie. Hiervoor hebben we wel een indicatie nodig van het aantal mensen dat hiervan gebruik wil maken. Indien u van plan bent met het openbaar vervoer te komen en van de pendelbusjes gebruik wenst te maken, wordt u verzocht dit op het inschrijfformulier aan te geven.

Het aantal beschikbare kamers op het conferentiecentrum is niet onbeperkt. Een aantal deelnemers zal worden ondergebracht in het naastgelegen hotel op ongeveer 500 meter van het conferentiecentrum, of mogelijk in hotel Figi te Zeist. Overnacht u in Figi, dan wordt er op donderdagavond en vrijdagochtend extra vervoer geregeld. De commissie stimuleert daarom sterk om een hotelkamer met tweeën te delen. Indien u hiervoor kiest dient u op het inschrijfformulier aan te geven wie uw kamergenoot zal zijn. De kamers zullen worden vergeven op volgorde van inschrijving. Bij inschrijving na 14 september kan geen kamer gegarandeerd worden.
 
Met vriendelijke groeten,
namens de Commissie Woudschoten,
 
Maurice Janssen & Bastiaan van Nierop

 

Publicatie Richtlijn Verantwoordelijkheidsstructuur Stralingsbescherming in Instellingen voor Medisch Specialistische Zorg

Het GHI Bulletin 'Verantwoordelijkheidsstructuur stralingsbescherming' uit 1994 was aan herziening toe, zeker na het van kracht worden van het ‘Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming’ in 2018. Zoals in eerdere nieuwsbrieven besproken is de herziening in opdracht van VWS uitgevoerd door een werkgroep met alle relevante partijen, inclusief de NVKF vanuit de Commissie Stralingshygiëne. De werkgroep is er in geslaagd om de verantwoordelijkheden van alle betrokkenen bij de stralingsbescherming in de medisch specialistische zorg overzichtelijk samen te vatten. De nieuwe Richtlijn Verantwoordelijkheidsstructuur Stralingsbescherming in de Medisch Specialistische Zorg geeft daarmee de benodigde duidelijkheid voor het veld.

De richtlijn is gepubliceerd door de NCS.  Het verzoek is om vragen en opmerkingen over de richtlijn bij de eigen beroepsvereniging in te dienen. Voor NVKF leden kan dit bij de Commissie Stralingshygiëne via straling@nvkf.nl.

Het NVKF document Model Organisatie Stralingsbescherming in Ziekenhuizen (eerst inloggen) is de basis geweest voor de nieuwe richtlijn. Dit model komt te vervallen.

Klinisch Fysicus Jan de Laat ontvangt Koninklijke onderscheiding

Tijdens zijn afscheidssymposium in Leiden afgelopen 24 juni is collega klinisch fysicus audioloog dr.ir. Jan de Laat benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau. Jan ontving deze onderscheiding  zowel voor zijn uitzonderlijke verdiensten voor zijn werk binnen het werkveld van de audiologie als ook voor de talloze vrijwillige activiteiten en functies die hij bij flink wat organisaties vervulde. Hieronder een kleine greep uit de activiteiten die Jan in de afgelopen periode als klnisch fysicus heeft verricht:

  • Jan is in de periode van 2011 tot 2021 een bijzonder actief commissielid geweest van de ComCom
  • Jan heeft zowel vanuit deze commissie als ook vanuit de vele andere nevenfuncties bij uitstek een ambasadeursrol voor de klinisch fysici audiologen gehad
  • Jan is regelmatig te zien geweest op televisie en te horen geweest op de radio om onderwerpen rondom (preventie van) hoorschade, geluidsoverlast en zelfs de hype rond Laurel en Yannie te duiden
  • Jan is namens de NVKF regelmatig als expert geconsulteerd door de geschreven media
  • Jan heeft in 2019 de prijs voor 'klinisch fysicus in de media' gewonnen

 

De NVKF feliciteert hem van harte met deze bijzondere onderscheiding!

NVKF 50 jaar

Op 4 april 2023 bestaat de NVKF 50 jaar. De lustrumcommissie heeft tijdens de ALV door middel van een leuke video aangekondigd dat dit lustrum op donderdag 28 en vrijdag 29 september 2023 gevierd wordt. Deze video is te bekijken via het YouTube kanaal van de NVKF: https://youtu.be/2400zyfhL48

Volg de lustrumcommissie op Twitter via @NVKF50jaar

Aswin Hoffmann benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan de Technische Universität Dresden

Per 2 juli jl. is dr.ir. Aswin Hoffmann benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan de Faculteit der Geneeskunde van de Technische Universität Dresden (Duitsland). De leeropdracht omvat de Experimentele Medische Fysica van Beeldgestuurde Radiotherapie, in het bijzonder de MRI-geïntegreerde protonentherapie.

Nadat Aswin Hoffmann in 2007 zijn opleiding als klinisch fysicus met aandachtsgebied radiotherapie binnen de afdeling Radiotherapie van het UMC St Radboud in Nijmegen had voltooid, werd hij als zodanig via de NVKF geregistreerd. Tot 2011 was hij als klinisch fysicus verbonden aan deze afdeling, alwaar hij vanuit de Fysisch-Technische Groep een belangrijke bijdrage aan de onderzoekslijn "beeldgestuurde radiotherapie van prostaatkanker“ heeft geleverd. Van 2011 tot 2015 was hij als klinisch fysicus werkzaam bij MAASTRO clinic in Maastricht, waar zijn specifieke aandachtsgebied de brachytherapie en MR-geleide radiotherapie omvatte.

Sinds 2015 is hij als hoofd van het laboratorium voor Experimentele MR-geïntegreerde Protonentherapie verbonden aan OncoRay – National Center for Radiation Research in Oncology te Dresden (Duitsland). OncoRay is een gezamenlijk onderzoeksinstituut van de Technische Universität Dresden, het Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden, en het Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf.

Het onderzoek van Aswin Hoffmann is gericht op de fysisch-technische en klinisch-fysische aspecten van de ontwikkeling en klinische implementatie van een geïntegreerd systeem voor in-beam MRI in de protonentherapie. Daarnaast is hij als docent actief betrokken in het Masterprogramma Medical Radiation Sciences van de TU Dresden en verzorgt hij gastcolleges voor (inter)nationale opleidingsprogramma’s op het gebied van de biomedische technologie, klinische fysica en radiotherapie.

Toegewezen opleidingsplaatsen 2022

In de bijlage van dit bericht is te zien aan welke instituten het Ministerie van VWS in 2022 een opleidingsplaats Klinische Fysica heeft toegewezen.

NVKF-conferentie Woudschoten

De Commissie Woudschoten heeft het genoegen jullie hierbij uit te nodigen voor de jaarlijkse NVKF-conferentie op 14 en 15 oktober 2021 (donderdag en vrijdag) met als thema: “Kennis is…”. Dit jaar zal de conferentie eenmalig online plaatsvinden in verband met de onzekerheden als gevolg van corona-besmettingen en -maatregelen. De plenaire sessies worden vanuit een studio in het conferentiecentrum Woudschoten te Zeist live gestreamd. Zo hopen we jullie toch, ondanks dat we fysiek niet bij elkaar kunnen zijn, zoveel mogelijk de Woudschoten-beleving te kunnen bieden.

In het plenaire gedeelte zal het thema vorm worden gegeven door middel van een aantal gevarieerde lezingen op donderdag en vrijdag. Op donderdagmiddag zal als vanouds worden gestreden om de Jonge Onderzoekers Prijs (JOP). Daarnaast zullen de kringen weer voor een aantal parallelsessies zorgen. Nieuw dit jaar zijn de workshops op vrijdagochtend die ook online te volgen zijn. De ‘avondlezing’ (aan het einde van de donderdagmiddag) wordt dit jaar verzorgd door Joseph Oubelkas. Joseph zat 1637 dagen onschuldig vast in een Marokkaanse gevangenis en zal ons meenemen in een bizar maar ook inspirerend verhaal.

Binnen het plenaire programma is op vrijdagochtend 15 oktober van 10.00 – 11.00 uur een uurtje bestuur gepland. Het NVKF-bestuur zal de leden bijpraten over actuele zaken en er is de mogelijkheid vragen te stellen.

Het plenaire programma kan hier bekeken worden (deze zal regelmatig geüpdatet worden). Wij hopen dat het programma jullie aanspreekt en dat we jullie allemaal digitaal mogen verwelkomen bij deze unieke online editie van Woudschoten.


Inschrijven voor de conferentie kan hier. De kosten bedragen € 120,- voor NVKF-leden en € 150,- voor niet-NVKF-leden. Betaling voor deelname aan de conferentie vindt plaats d.m.v. iDEAL. Na het inschrijven ontvang je een bevestigingse-mail. Voor deelname aan de workshops dient u zich apart in te schrijven via deze link.

Bij annuleringen voor 1 oktober wordt € 20,- administratiekosten in rekening gebracht, bij annulering na deze datum moeten wij het volledige inschrijfgeld in rekening brengen.

Een week voor aanvang van de conferentie krijgt u een link toegestuurd en inlog-instructies.