Nieuws

Inspectie SZW inspecteert in 2018 afdelingen nucleaire geneeskunde

20-02-18

De inspectie SZW inspecteert ieder jaar op basis van beroepsmatige stralingsrisico’s diverse ondernemingen waar gewerkt wordt met ioniserende straling. Doel van deze inspecties is om na te gaan of ondernemingen voldoen aan wet- en regelgeving om zo de blootstelling van werknemers aan straling zo veel mogelijk te beperken.

Mobility grants te verdienen door jonge klinisch fysici

13-02-18

In het kader van het ENEN+ programma worden zogenaamde ‘mobility grants’  toegekend aan jonge (aspirant) klinisch fysici die hun kennis, vaardigheden en carrière kansen willen vergroten binnen het domein van de kernfysica. Hiertoe behoren o.a.

Afscheid Prof. dr. A.A. Lammertsma

09-02-18

Op 2 februari 2018 heeft prof.dr. Adriaan Lammertsma zijn afscheidsrede gehouden aan de VU te Amsterdam. Adriaan Lammertsma was jaren actief als klinisch fysicus nucleaire geneeskunde op het VU Medisch Centrum te Amsterdam en, in deze functie, ook actief binnen de NVKF en NCS.

Week van het oorsuizen

08-02-18

Op initiatief van de patiëntenvereniging Hoormij is het nu de Week van het Oorsuizen (= Tinnitus).
Meer dan één miljoen Nederlanders heeft wel eens last van ’n piep in het oor, zo’n 100.000 Nederlanders ondervinden zodanige hinder dat hun werk er onder lijdt.
En vaak is het ’n gevolg van blootstelling aan teveel lawaai, maar zo’n suis of brom in je oor kan vele andere oorzaken hebben.

Artikel Adelante over tinnitusbehandeling

08-02-18

Dinsdag verscheen in de Limburger dit artikel over de multidisciplinaire tinnitusbehandeling van Adelante. Collega Dyon Scheijen maakt deel uit van het multidisciplinaire tinnitusteam van Adelante en wordt in dit artikel samen met psycholoog Rilana Cima geïnterviewd.

UMCG behandelt eerste patiënten met protonentherapie

25-01-18

Na jaren van voorbereiding is het eindelijk zo ver: op 22 januari 2018 is de behandeling van de eerste patiënten met protonentherapie gestart in het UMCG. De nieuwe bestralingsbehandelingen voor patiënten met kanker zijn uitstekend verlopen. Het UMCG protonentherapiecentrum is het eerste centrum dat deze therapie in Nederland aanbiedt.

Nieuwe stralingswetgeving per 06-02-2018

25-01-18

Per 6-2-2018 wordt de volgende nieuwe stralingswetgeving van kracht:
1. Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-404.html

Inschrijving NVKF Lustrumcongres geopend

16-01-18

Dit jaar bestaat onze prachtige vereniging 45 jaar! Dit heuglijke feit willen we graag met jullie vieren op het NVKF lustrumcongres op 4 en 5 oktober 2018, dat dit keer in de Philharmonie te Haarlem zal plaatsvinden. Onze voorzitter van de NVKF, Lieke Poot, heeft de inschrijving geopend door zichzelf direct in te schrijven!

Nieuwjaarsblog van de voorzitter

16-01-18

Lieke Poot, voorzitter van de NVKF heeft een nieuwjaarsblog geschreven. Deze blog is te lezen op het besloten gedeelte van de website.

Standpunt trapsgewijze tinnitusspecifieke behandeling bij chronische tinnitus

11-01-18

Het Zorginstituut concludeert dat trapsgewijze tinnitusspecifieke behandeling bij chronische tinnitus (oorsuizen) voldoet aan het wettelijke criterium ‘de stand van de wetenschap en praktijk’.

Lees verder