Lidmaatschap

U kunt lid worden van de NVKF door het aanvraagformulier voor lidmaatschap ingevuld te retourneren naar:

Secretariaat NVKF
Postbus 8503
3503 RM Utrecht

Uw aanvraag dient door 2 geregistreerde gewone leden van de NVKF ondersteund te worden.

KOSTEN LIDMAATSCHAP
De kosten voor het lidmaatschap bedragen momenteel, afhankelijk van het soort lidmaatschap, per kalenderjaar de volgende contributie:

  2016 2017
Gewoon lidmaatschap € 550,- € 625,-
Lidmaatschap klinisch fysicus i.o. € 192,- € 300,-
Buitengewoon lidmaatschap € 64,- €  75,-
Emeritus lidmaatschap - €  50,-

 
 

 

 

REKENINGGEGEVENS
De contributie dient, na ontvangst van de factuur, overgemaakt te worden op:

IBAN: NL35 INGB 0002 9162 77
tnv: NVKF (te Utrecht)