Kwaliteit

Het kwaliteitsbeleidsplan van de NVKF is in 2019 gepubliceerd en is hier te vinden. In het kwaliteitsbeleid wordt toegelicht hoe de verschillende onderdelen van het kwaliteitsbeleid met elkaar samenhangen (de kwaliteitscyclus). Het kwaliteitsbeleid 2019-2025 dient als leidraad voor de kwaliteitscyclus op verenigingsniveau en stelt vast wat de belangrijkste aandachtspunten zijn binnen deze cyclus. Het doel is om de cyclus sluitend te krijgen en te laten draaien. Richtlijnen, kwaliteitsmetingen, kwaliteitsvisitaties en zorgevaluatie vormen dan samen een geheel. 

 

Onder de andere kopjes van het tabblad 'kwaliteit' vindt u meer gedetailleerde informatie over:

* Raad Kwaliteit

* Indicatoren

* Kwaliteitsvisitaties

* Patiƫntveiligheid

* Richtlijnen en leidraden