KLIFOP oud

KLInisch Fysici in OPleiding van alle werkterreinen zijn verenigd in de KLIFOP. Het doel van de KLIFOP is tweeledig: de bevordering van de onderlinge communicatie tussen (aspirant) klifio’s enerzijds, en het vertegenwoordigen van de klifio’s binnen de verschillende organen van de NVKF anderzijds. Dit laatste doel ligt in handen van het KLIFOP-bestuur. 

KLIFOP-BESTUUR
Het bestuur van de KLIFOP bestaat uit zeven leden die de belangen van de KLIFOP behartigen binnen de verschillende commissies en het bestuur van de NVKF en de stichting OKF. Zo nemen leden van het KLIFOP-bestuur zitting in zowel het College Consilium, de Communicatie Commissie als de Commissie voor Beroepsbelangen. Daarnaast heeft het KLIFOP-bestuur jaarlijks overleg met het College van Toetsing.

Het KLIFOP bestuur heeft momenteel de volgende samenstelling:


v.l.n.r.:

 • Teun Minkels (AKF), Secretaris & afvaardiging Commissie Europese zaken 
 • Sjoerd Rijnsdorp (RNG), afvaardiging Stichting OKF
 • Tim van der Goot (RNG), afvaardiging College Consilium & EFOMP
 • Danique Barten (RT), voorzitter & afvaardiging NVKF-bestuur
 • Willem Wormgoor (AKF), afvaardiging Communicatie Commissie (ComCom)
 • Mathieu Blom (AUD), afvaardiging Commissie Opleiding (ComOp)  
 • Thomas van Dijk (AKF), afvaardiging Commissie voor BeroepsOntwikkeling (COMBO) en de Jonge Specialist

 

SPEERPUNTEN 2017
Het bestuur heeft een aantal speerpunten gedefinieerd waar het zich de huidige bestuursperiode voor wil inzetten, namelijk:

 • Het opzetten van een systematiek om cursusevaluaties te waarborgen en toekomstige cursisten te informeren. (Mathieu en Sjoerd)
 • Een aanzet maken voor de introductie van een flexibel format voor het opleidingsplan. (Tim en Willem)
 • Klinisch fysici in opleiding informeren over (secundaire) arbeidsvoorwaarden en opleidingbudgetten. (Thomas en Sjoerd)
 • Ondersteuning bieden aan Jonge Klaren bij afronding van de opleiding en informatievoorziening voor een goede oriëntatie op de arbeidsmarkt. (Willem en Tim)
 • Het introduceren van een tweede contactmoment tussen KLIFOP-bestuur en klifio’s in het eerste jaar van de opleiding. (Sjoerd en Danique)
 • Positionering van de klinisch fysicus (i.o.) in het ziekenhuis, en profilering t.o.v. andere medische en medisch-technische beroepsgroepen. (Thomas en Danique)
   

KLIFOPDAG

De KLIFOPdag is een jaarlijks terugkerend symposium georganiseerd door en voor klifio’s. De organisatie  wordt door een aantal klifio’s uit een bepaalde stad/regio verzorgd, deze locatie wisselt per jaar. Onderwerpen die meer en minder relevant zijn voor het vakgebied komen aan bod. Daarnaast wordt de dag altijd afgesloten met een gezellige activiteit, diner en/of borrel.

 

KLIFOP LEDENVERGADERING
Tweemaal per jaar belegt het bestuur een KLIFOP-vergadering. Gewoonlijk gebeurt dit tijdens de jaarlijkse Woudschoten-conferentie en tijdens de KLIFOPdag.

 

LIDMAATSCHAP
Als je in opleiding bent tot klinisch fysicus ben je automatisch lid van de KLIFOP. Als lid krijg je automatisch de KLIFOP-nieuwsbrief toegestuurd en andere nuttige informatie, zoals de uitnodiging voor de KLIFOPdag. Klinisch fysici i.o. blijven tot 2 jaar na het verkrijgen van hun registratie tot klinisch fysicus in het bestand van de KLIFOP opgenomen, zodat er een grotere ervaringsdeskundigheid binnen de KLIFOP is. Mocht je eerder van de lijst verwijderd willen worden, stuur dan een mail naar klifop@nvkf.nl.

 

CONTACT
Contact opnemen met het KLIFOP-bestuur kan via:
Teun Minkels
email: klifop@nvkf.nl
tel: 073-553 8533

Volg de KLIFOP op LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/8509999