Vacatures visitatie-AIOS KF

Namens de KLIFOP nemen visitatie-AIOS Klinische Fysica (KF) deel aan de visitaties van opleidingen Klinische Fysica in het hele land. In de afgelopen jaren hebben Melissa van de Steeg, Loes van Zijp, Anne Meijerink en Duncan den Boer het College van Toetsing van de OKF ondersteund bij het visiteren en daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan het verbeteren van de kwaliteit van de gevisiteerde opleidingen. In het komende jaar zullen 3 van deze 4 visitatie-AIOS gefaseerd hun functie neerleggen in verband met het afronden van hun opleiding. Om die reden zijn we op zoek naar nieuwe visitatie-AIOS!

Wat houdt het in?

Als KLIFOP visiteur (visitatie-AIOS) neem je deel aan de visitatiecommissie als gelijkwaardig lid. Je helpt de AIOS KF in het te visiteren instituut met de voorbereidingen op de opleidingsvisitatie, je participeert in de verschillende gesprekken op de dag zelf en geeft feedback op het visitatieverslag. Tijdens de visitatie focus je op de input en ervaringen van de AIOS KF en zorg je ervoor dat ze de mogelijkheid krijgen om een eerlijk en waarheidsgetrouw beeld te schetsen van de opleiding. Per visitatie heb je ongeveer 2 dagen nodig (½ dag voorbereiding, 1 dag visitatie, ½ dag lezen en reageren op verslag). Het aantal visitaties wisselt per jaar; deze worden door de vier visitatie-AIOS KF in onderling overleg verdeeld. In de afgelopen jaren kwam dit vaak neer op 2 à 3 visitaties per jaar per AIOS KF. Je krijgt ook de kans om een visitatietraining te volgen van 1 dag, waar onder andere gesprekstechnieken aan bod komen.

Waarom visitatie-AIOS KF worden?

De deelname aan visitaties geeft je de kans om een kijkje in de keuken te nemen bij andere instituten en andere subspecialismen wat nuttige inzichten kan leveren voor je eigen opleiding. Je raakt bekend met de toepassing van de reglementen en de werking van het College van Toetsing. Ook is dit een uitstekende manier om je netwerk te verbreden binnen de vereniging. Tenslotte is het leuk om een constructieve bijdrage te kunnen leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de opleiding in verschillende ziekenhuizen.

Wie zoeken wij?

We zoeken enthousiaste AIOS KF die minstens 1 jaar bezig zijn met de opleiding en die graag KLIFOP-visiteur willen worden, voor de duur van ten minste 2 jaar. Als visitatie-AIOS KF ben je nieuwsgierig en integer, stel je jezelf neutraal en open op, en ben je gemotiveerd om je in te zetten voor de continue verbetering van de opleiding tot klinisch fysicus. Omdat je opleidingsinstituten voor verschillende subspecialisaties zult visiteren, is het nuttig als je in aanraking bent gekomen met alle subspecialisaties in je opleiding. Daarnaast wordt het aangemoedigd om ervaring op te doen bij interne audits of proefvisitaties binnen je eigen ziekenhuis.

Op dit moment zoeken we naar meerdere kandidaten die in de loop van dit jaar ingewerkt kunnen worden door de huidige visitatie-AIOS KF. Dus je kunt ook solliciteren als deze vacature net te vroeg voor je komt. We bepalen het inwerkschema in overleg met elkaar.

Denk jij dat je geschikt bent om de rol van KLIFOP visiteur te vervullen, stuur dan vóór 05-06-2020 een e-mail met je motivatie naar klifop@nvkf.nl. Voor meer informatie kun je naar hetzelfde adres een bericht sturen of één van de vier huidige visitatie-AIOS KF benaderen.

We zien graag je sollicitatie tegemoet!

Met vriendelijke groet,

De visitatie-AIOS KF

Melissa, Loes, Anne en Duncan