Reminder enquête jonge klaren

In de zomermaanden heeft het KLIFOP bestuur alle jonge klaren (in de afgelopen 2 jaar geregistreerd als klinisch fysicus) telefonisch en per e-mail gevraagd om de jonge klaren enquête in te vullen. Inmiddels hebben de meesten hieraan gehoor gegeven en hebben wij veel reacties ontvangen; dank hiervoor! Het responspercentage is echter nog niet 100% en we willen daarom bij dezen de enquête nogmaals onder de aandacht brengen.

De enquête wordt gebruikt om zicht houden op de arbeidsmarkt van net geregistreerde klinisch fysici. Een zo hoog mogelijke respons voor de enquête is van groot belang zodat de resultaten gebruikt kunnen worden in discussies over onder andere het aantal instroomplaatsen op de korte en lange termijn. Uiteraard is deze enquête anoniem en zullen de individuele antwoorden enkel voor het KLIFOP bestuur beschikbaar zijn. Mocht je niet alle vragen in willen vullen, dan is ook een gedeeltelijk ingevulde enquête nuttig voor ons.

De link is bekend bij de doelgroep via de mail toegestuurd. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met het KLIFOP bestuur. In ieder geval alvast hartelijk dank voor je medewerking!

Het KLIFOP Bestuur