Discussiemiddag KLIFOP 7 september a.s.

Op donderdag 7 september aanstaande zal er een discussiemiddag van de KLIFOP plaatsvinden. Het thema van de discussiemiddag is 'de kwaliteit van de opleiding en de manier waarop die gemeten kan worden'.

Ter voorbereiding op deze discussiemiddag is op basis van de resultaten van de enquête over de kwaliteit van de opleiding die eerder is rondgestuurd door het KLIFOP-bestuur een document met kwaliteitscriteria opgesteld. Dit document kan als uitgangspunt voor de discussiemiddag dienen. Dit document is via e-mail verspreid.
 
Deze discussiemiddag vervangt de afgelaste discussiemiddag van 15 juni jongstleden. We vragen jullie dan ook niet om een nieuwe enquête in te vullen. Wel verzoeken we iedereen om aan- of afwezigheid aan te geven via de uitnodiging die via e-mail is verstuurd. Na afloop van de discussiemiddag zal een borrel plaatsvinden. Een uitgelezen mogelijkheid om bij te praten met je mede-klifio’s  dus!
 
We hopen jullie allen te zien op donderdag 7 september in Utrecht.
 
Datum: Donderdag 7 september
Tijd: 14.00 uur - 17.00 uur
Locatie: Se7en, Mariaplaats 7 te Utre
Extra: Borrel vanaf 17.00 uur!