KLIFOP Nieuws

KLIFOP discussiemiddag

Op donderdag 15 juni a.s. vindt de KLIFOP discussiemiddag plaats in vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9 te Utrecht (10 min lopen vanaf Utrecht CS).
Tijdens deze discussiemiddag staat het volgende thema centraal: 'de kwaliteit van de opleiding en de manier waarop die gemeten kan worden'.

Extra KLIFOP-ALV woensdag 17 mei

Op woensdag 17 mei zal een ingelaste KLIFOP-ALV plaatsvinden voor het aanstellen van een nieuw bestuurslidDe ALV zal plaatsvinden in Domstad Utrecht van 14.30u-14.40u
De stukken voor de ALV zijn te vinden onder het documenten deel van de website.

Vacature KLIFOP bestuur

Tijdens de KLIFOP ALV van vrijdag 7 april heeft een bestuurswissel plaatsgevonden. Hiermee is een vacature vrijgekomen voor de functie van secretaris in het KLIFOP bestuur en vertegenwoordiger in de NVKF commissie Europese zaken. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste klifio die zich, voor een periode van ongeveer 2 jaar, wil inzetten voor de KLIFOP. 

Secretaris en afgevaardigde commissie Europese zaken

Excursie COVRA

Vanuit de KLIFOP is het idee ontstaan om een excursie te organiseren naar de COVRA, de nationale berging voor radioactief afval en dus ook de plek waar radioactief ziekenhuisafval naartoe afgevoerd wordt.
Dit bezoek zal plaatsvinden op dinsdag 25 april van 9.00u-12.30u. En er zijn nog een aantal plekken vrij!

Ben je geïnteresseerd in deelname aan de excursie, geef je dan op door een mailtje te sturen naar klifop@nvkf.nl uiterlijk voor 31 maart.

Terugblik KLIFOPdag 2016

Dit jaar vond de jaarlijkse KLIFOP dag plaats in de binnenstad van Utrecht met als thema ‘in the picture’. De dag begon dan ook in het Louis Hartlooper complex, een voormalig politiebureau dat inmiddels is omgebouwd tot filmhuis en vernoemd is naar Louis Hartlooper. Hartlooper werkte als explicateur en gaf in die rol commentaar bij filmvoorstellingen. Deze rol werd op 8 oktober ingevuld door dagvoorzitter Niels Raaijmakers, die tevens alle sprekers bevroeg over hun kennis van de klinische fysica.

Klifio en geregistreerd stralingsdeskundige?

Ben je klifio én geregistreerd als (algemeen) coordinerend stralingsdeskundige, dan kunnen sommige NVKF bijeenkomsten en activiteiten bijdragen aan het verzamelen van de benodigde herregistratie-punten.

In overleg met het secretariaat van de Stichting OKF is het vanaf nu mogelijk om gebruik te maken van PE-online om je presentie bij NVKF bijeenkomsten bij te houden. Aanwezigheid wordt automatisch geregistreerd in PE-online als je de presentielijst tekent. Door middel van het aanzetten van het 'stralingsvinkje' kun je de informatie uit het systeem halen.

Reminder enquête jonge klaren

In de zomermaanden heeft het KLIFOP bestuur alle jonge klaren (in de afgelopen 2 jaar geregistreerd als klinisch fysicus) telefonisch en per e-mail gevraagd om de jonge klaren enquête in te vullen. Inmiddels hebben de meesten hieraan gehoor gegeven en hebben wij veel reacties ontvangen; dank hiervoor! Het responspercentage is echter nog niet 100% en we willen daarom bij dezen de enquête nogmaals onder de aandacht brengen.

Nieuwe voorzitter KLIFOP-bestuur

In de huidige vacatureronde voor het KLIFOP-bestuur heeft zich één kandidaat gemeld voor de functie van voorzitter. Het betreft Dennis Hulsen, die op dit moment in het bestuur de functie van ComBo- afgevaardigde bekleedt. Het KLIFOP-bestuur beschouwt Dennis als zeer geschikte kandidaat; zowel als persoon als vanwege zijn betrokkenheid en ervaring met een aantal relevante speerpunten. Daarom zal hij voorgedragen worden als nieuwe voorzitter tijdens de ALV op de KLIFOPdag van 2 oktober a.s.

KLIFOPdag 2015

Met de live-gang van de nieuwe webpagina is ook de pagina met informatie over de KLIFOPdag 2015 online gekomen. Kijk hier voor meer informatie over de KLIFOPdag 2015!

Nieuwe KLIFOP pagina's

De NVKF website is begin juli in een nieuw jasje gestoken. Naast een compleet nieuw uiterlijk zijn de KLIFOP pagina's ook uitgebreid met een eigen nieuwsberichten pagina. Het is de bedoeling dat op deze plek op meer frequentere basis relevante nieuwsberichten uit het KLIFOP bestuur aan de KLIFOP leden geplaatst gaan worden.
In een later stadium zullen we evalueren of deze nieuwsvoorziening goed bij de leden aankomt, en of dit de KLIFOP nieuwsbrief zal kunnen vervangen.
Veel plezier met de nieuwe website!