KLIFOP Nieuws

Vacatures visitatie-AIOS KF

Namens de KLIFOP nemen visitatie-AIOS Klinische Fysica (KF) deel aan de visitaties van opleidingen Klinische Fysica in het hele land. In de afgelopen jaren hebben Melissa van de Steeg, Loes van Zijp, Anne Meijerink en Duncan den Boer het College van Toetsing van de OKF ondersteund bij het visiteren en daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan het verbeteren van de kwaliteit van de gevisiteerde opleidingen. In het komende jaar zullen 3 van deze 4 visitatie-AIOS gefaseerd hun functie neerleggen in verband met het afronden van hun opleiding.

Enquête gevolgen van de coronacrisis op de opleiding tot klinisch fysicus

Bij de vorige nieuwsbrief van de KLIFOP vroegen we jullie een enquête in te vullen over de gevolgen van de coronacrisis op de opleiding tot klinisch fysicus. Een samenvatting van de resultaten van deze enquête zijn hier te vinden

Vacature KLIFOP-bestuurslid: afgevaardigde OKF-bestuur

Vacature KLIFOP-bestuurslid: afgevaardigde OKF-bestuur

Tijdens de ALV op Woudschoten zal Nick de Jong uit het KLIFOP-bestuur treden en dus zijn wij op zoek naar een enthousiaste AIOS Klinische Fysica die zich wil inzetten voor de KLIFOP. Je voornaamste taak in het bestuur is dat je de afgevaardigde bent van de KLIFOP naar het OKF bestuur. Hiernaast wordt verwacht dat je actief meedoet met projecten die spelen binnen het bestuur.

Verslag KLIFOP discusssiemiddag 2 mei

Voor de vakantie vond er weer een KLIFOP discussiemiddag plaats, dit keer over de clusters en hoe deze op verschillende manieren zijn ingevuld.

Hier kan je het verslag van deze middag vinden.  

Cursuslijst

De KLIFOP is begonnen met het aanleggen van een lijst met het huidige cursusaanbod (en links naar de webpagina's van deze cursussen). Deze staat hier. Ons doel is cursussen makkelijker vindbaar te maken voor klifio's. We zullen klifio's die net aan hun opleiding beginnen –en dus hun opleidingsplan aan het schrijven zijn – actief attenderen op het bestaan van deze lijst. Maar ook voor andere klifio's kan deze lijst nuttig zijn.

ALV KLIFOP tijdens KLIFOP-dag

Op vrijdag 6 oktober a.s. zal tijdens het KLIFOP-lustrumcongres de KLIFOP-ALV plaatsvinden. Wij nodigen alle KLIFOP-leden uit om bij de ALV aanwezig te zijn.
Tijd: 16.30 uur - 17.15 uur
Locatie: Hotel Val Monte, Berg en Dal

Vacature KLIFOP bestuur

Tijdens de aankomende KLIFOP ALV, die zal plaatsvinden tijdens de KLIFOPdag op 6 oktober, zal Willem Wormgoor, afgevaardigde in de Commissie Communicatie (ComCom) uit het KLIFOP bestuur treden. Wij zijn daarom op zoek naar een enthousiaste klifio die zich, voor een periode van ongeveer 2 jaar, wil inzetten voor de KLIFOP.

Discussiemiddag KLIFOP 7 september a.s.

Op donderdag 7 september aanstaande zal er een discussiemiddag van de KLIFOP plaatsvinden. Het thema van de discussiemiddag is 'de kwaliteit van de opleiding en de manier waarop die gemeten kan worden'.

Ter voorbereiding op deze discussiemiddag is op basis van de resultaten van de enquête over de kwaliteit van de opleiding die eerder is rondgestuurd door het KLIFOP-bestuur een document met kwaliteitscriteria opgesteld. Dit document kan als uitgangspunt voor de discussiemiddag dienen. Dit document is via e-mail verspreid.
 

KLIFOP discussiemiddag

Op donderdag 15 juni a.s. vindt de KLIFOP discussiemiddag plaats in vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9 te Utrecht (10 min lopen vanaf Utrecht CS).
Tijdens deze discussiemiddag staat het volgende thema centraal: 'de kwaliteit van de opleiding en de manier waarop die gemeten kan worden'.

Extra KLIFOP-ALV woensdag 17 mei

Op woensdag 17 mei zal een ingelaste KLIFOP-ALV plaatsvinden voor het aanstellen van een nieuw bestuurslidDe ALV zal plaatsvinden in Domstad Utrecht van 14.30u-14.40u
De stukken voor de ALV zijn te vinden onder het documenten deel van de website.