Kennisdocumenten in ontwikkeling

Hieronder vindt u informatie over kennisdocumenten (kwaliteitsstandaarden, richtlijnen, standpunten, leidraden, normen en protocollen) die in ontwikkeling zijn. Mocht u hierin een document missen of aanvullingen hebben, dan kunt u dit laten weten via secretariaat@nvkf.nl.

 

Titel document Fase project Betrokken leden Rol NVKF Regie Jaar

RIVM-gids "EMV en medische hulpmiddelen"

Opstart, leden namens NVKF gemandateerd

Rob Peters en Bärbel van den Berg

Medewerking gemandateerde NVKF-leden RIVM 2019/ 2020
Werkgroep software validatie Opstart. Mogelijk via SKMS-budget. Vincent Verhoeven, Susanne Oliveira, Bertjan Arends, Leonard van Schelven, Annetje Guedon Regiehouder NVKF 2019/ 2020
Bekwaamheidseisen doorlichten op OK met mobiele C-Boog Document is door FMS nog niet geaccordeerd. Bijeenkomst voor bereiken van consensus wordt gepland Commissie stralingshygiene Document moet door Federatie geacoordeerd worden op advies van WV'en NVMBR 2019
Leidraad I-125 procedure Commentaar op conceptdocument wordt verwerkt D. den Boer, L. Dam, M. Lagerweij, J. Mourik, J. te Riet, J. Schaar, C. Bergsma Regiehouder NVKF 2019

Veilige toepassing van medische hulpmiddelen zonder CE-markering - handreiking voor zorginstellingen

Commentaarfase is in augustus 2018 afgerond, document wordt nog getoetst door VWS/ IGJ H.J. Noordmans, C. van Pul, G. de Wit, E. van Velthoven- van Alphen, R. Hoeben, R. Sladek, E. Gelderblom, C. Peters, E. Martens, V. Lagerburg, R. Schoffelen, B. van den Berg, F. de Lange, A. Schilham, A. Hoetink, J. den Garder, M. Grimbergen, M. Sinaasappel, J. Habraken, J. vd Kamer, S. Muller Regiehouder Koepel Medische Technologie/ NVKF 2019
Aanbevelingen kwaliteitscontrole Radiologische apparatuur versie 2.0 (WAD) Commentaarfase afgerond, commentaar wordt verwerkt, document  besproken met NVNG en NVVR J. Kuijer, A. Schilham, R. van Rooij, T de Wit, R. Berendsen, A. Talsma, C. Jeukens, D. Dickerscheid Regiehouder NVKF 2019
Draaiboek kwaliteitsbevorderende  initiatieven Herziening nog niet gestart Commissie Kwaliteit Regiehouder NVKF 2019
Richtlijn pijnbehandeling bij de bevalling Project is gestart, commentaarfase tot 22 april 2019

Werkgroep: A. Timmerman

Klankbordgroep: C. van Swol

Document mede namens NVKF NVA/ NVOG 2019
Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatie afdeling klasse 1 Herziening van WIP-richtlijn is gestart L. Poot Document mede namens NVKF NVMM 2019
Veilig werken met MRI, richtlijn voor medewerkers - verdiepende RI&E Commentaar van leden wordt verwerkt Marcel van Straten, Peter Kappert, Nico van de Berg, Ward Jennekens, Mark Hofman Regiehouder NVZ/ NFU 2019
Normenkader verenigingsbrede kwaliteitsvisitaties Commentaren op normendocument verwerkt, vragenlijsten opgesteld. Pilot-visitaties in maart 2019. documenten vaststellen tijdens ALV oktober 2019 A. Petoukhova, B. van den Berg, B.J. Arends, H. Tschur, J. Habraken, H.A. Kooistra, J. Creusen, M. Stollman, V. Lagerburg, M. Steneker, M. Essers, B. Damink Regiehouder NVKF 2019
Kennisagenda Project is gestart in Q4 2018 Commissie W&I Regiehouder NVKF 2019
Standpunt bewaking Project is gestart in Q4 2018, conceptdocument gereed C. Kloeze, Esther Schrojenstein, Gerard Colenbrander, Ward Jennekens Regiehouder NVKF 2019
SFERD kwaliteitshandboek versie 5.0 Commentaarfase is geweest, commentaren ingestuurd naar SFERD en verwerking daarvan besproken. Accordering door bestuur medio april M. Franken Document mede namens NVKF SFERD 2019
NCS-richtlijn RIAS-RT Startdatum onbekend   Medewerking NVKF-leden NCS 2019
NCS-richtlijn RIAS-RAD Startdatum onbekend   Medewerking NVKF-leden NCS 2019
NCS- richtlijn RIAS-NG Startdatum onbekend   Medewerking NVKF-leden NCS 2019
Aanbevelingen - het werken met therapeutische doses radionucliden Conceptdocument gereed in Q4 2018 S. Rijnsdorp, D. Dickerscheid, T. van der Goot Document mede namens NVKF? ANVS/ VWS 2019
Revisie van NEN norm ISO/DIS 14155: Clinical investigation of medical devices for human subjects – Good clinical practice Nederlandse commentaren op conceptdocument worden in Europese werkgroep ingebracht A. Houweling Commentaarfase NEN 2019
Leidraad Vrijgave kunstmatige radionucliden   M. van der Vlies, A. Becht   ANVS 2019
Nationale consensus radiotherapieplanningen bij borstkanker Projectgroep is samengesteld C. Hurkmans Document mede namens NVKF NVRO 2019/ 2020
Project 'Artificial Intelligence - naar optimale ondersteuning van de zorgprofessional' Aanvraag voor SKMS budget is goedgekeurd, project is gestart. Verschillende andere WV'en betrokken. J. Gutteling, M. Hoes Regiehouder NVKF 2019/ 2020
Contraindicaties MRI bij implantaten (2 modules) Conceptdocument wordt opgesteld M. Hofman, C. Kloeze, M. Van der Graaf, J. Kuijer, C. Lavini, S. Muller, B. Nierop, C. van Pul, W. Teeuwisse, M. Stam Regiehouder NVKF 2019/ 2020
Richtlijn beeldvorming mt rontgenstraling: rechtvaardiging inzet en gebruik afscherming Project is gestart, verschillende andere WV'en betrokken M. van Straten, M. van der Vlies Regiehouder NVKF 2020
Het perioperatieve traject (module apparatuur en materialen) Project start op korte termijn C. van Swol Document mede namens NVKF NVVH/ NVA 2020
Minimaal invasieve chirurgie/laparoscopie Project start op 12 november 2018 M. Janssen, E. Schrojenstein Document mede namens NVKF NVOG 2020
Visusstoornissen, revalidatie en verwijzing Project start op korte termijn J. Koopman Document mede namens NVKF NOG 2020
Richtlijn hoorrevalidatie bij kinderen 4-18j Conceptdocument wordt opgesteld P. Brienesse, A. Goedegebure, Y. Simis, F. Theelen-van den Hoek Regiehouder NVKF 2020
Integratie kwaliteitsvisitaties NVVR NVNG Werkgroep wordt samengesteld Marjolein Hilgerink Deelname namens commissie kwaliteit NVNG NVvR 2020/ 2021
Werkgroep incidenten en complicatieregistratie - inventarisatie VIM-meldingen en consensuslijst risicoklasses medische apparatuur Presentatie nieuw overzicht apparatuur-gerelateerde VIM-meldingen Q4 2018. Is gereed, presentatie tijdens Woudschoten 2019. Artikel en voorstel voor indeling worden definitief gemaakt   Regiehouder NVKF 2019

NCS subcommittee: dosimetry and protection of the extremities

Werkgroep is samengesteld B. Vermolen, F. de Lange Medewerking NVKF-leden NCS ntb
Code of Practice and recommendations for Total Body Irradiation and Total Skin Irradiation   zie website NCS Medewerking NVKF-leden NCS ntb
Vaststellen kinder DRN's   zie website NCS Medewerking NVKF-leden NCS ntb
NCS dosimetrieprotocol protonen   Zie website NCS Medewerking NVKF-leden NCS ntb
NCS code of practice and recommendations for stereotactic body radiotherapy   Zie website NCS Medewerking NVKF-leden NCS ntb
NCS Quality control for linear accelerators   Zie website NCS Medewerking NVKF-leden NCS ntb
NCS richtlijnen voor QA voor MRI in RT   Zie website NCS Medewerking NVKF-leden NCS ntb