Kenniscentrum

Binnen het kenniscentrum wordt alle relevante informatie op het vakgebied van klinische fysica gedeeld.

Nascholing - nascholingskringen op de werkterreinen van

  • AKF - Algemene Klinische Fysica
  • BVT - Beeldvormende Technieken
  • RKF - Klinische radiotherapie
  • KKAU - Klinische Audiologie

Links - een lijst met links naar relevante websites voor de klinisch fysicus

Na inloggen vindt u in het Kenniscentrum ook het Forum, Wiki pagina's en de Documentensectie.