Informatie over de opleiding tot klinisch fysicus

De opleiding tot klinisch fysicus kent een aantal door de NVKF gedefinieerde werkterreinen, te weten: algemene klinische fysica (AKF), audiologie (AUD), radiologie en nucleaire geneeskunde (RNG) en radiotherapie (RT). Elk werkterrein kent unieke opleidingseisen, die vooral inhoudelijk van aard zijn. Organisatorisch gezien zijn de opleidingen uniform opgezet. 

Website NVKF: Opleiding
Op het opleidings deel van de NVKF website is vooral praktische informatie over de opleiding te vinden. Dit wordt verzorgt door de kring klinisch fysici in opleiding (KLIFOP). Denk hierbij aan :

De KLIFOP draagt verder zorg voor de bevordering van de onderlinge communicatie tussen klinisch fysici in opleiding en met aspirant klinisch fysici in opleiding en behartigt hun belangen binnen de NVKF.

Website Stichting OKF
Alle officiĆ«le informatie over de toelating en het volgen van een opleiding tot Klinisch Fysicus is onder gebracht op de website van de Stichting OKF. De Stichting OKF stelt eisen op die aan een opleidingsinstituut, opleider en de opleiding zelf worden gesteld, en toetst of hieraan wordt voldaan. Wanneer alle  componenten in orde zijn bevonden door het College van Toetsing, dan kan een goedkeuring voor een opleidingsplek worden afgegeven door de Stichting OKF. Indien een opleidingskandidaat een aanvraag indient tot toelating tot de opleiding, dan voert de Stichting OKF eerst een begintoetsing uit. Na toelating tot de opleiding toetst de Stichting OKF de voortgang en voert de eindtoetsing uit van de opleidingskandidaat.