Informatie over de opleiding

De opleiding tot klinisch fysicus kent een aantal subspecialismen: algemene klinische fysica (AKF), audiologie (AUD), radiologie en nucleaire geneeskunde (RNG) en radiotherapie (RT). De opleiding tot klinisch fysicus bestaat uit een overkoepelend en een subspecialisme specifiek curriculum. 

Stichting OKF

De Stichting OKF stelt eisen op die aan een opleidingsinstituut, opleider en de opleiding zelf worden gesteld en toetst of hieraan wordt voldaan. Alle officiële informatie over de curricula, de toelatingseisen en het volgen van een opleiding tot klinisch fysicus is onder gebracht op de website van de Stichting OKF

KLIFOP
Op dit opleidingsgedeelte van de NVKF website is vooral praktische informatie over de opleiding te vinden. Dit wordt grotendeels verzorgt door de vereniging voor KLInisch Fysici in OPleiding (KLIFOP).

De KLIFOP draagt zorg voor de bevordering van de onderlinge communicatie tussen klinisch fysici in opleiding (klifio) en met aspirant klinisch fysici in opleiding en behartigt hun belangen binnen de NVKF.

De KLIFOP begrijpt als geen ander dat in deze beginfase de hoeveelheid informatie overweldigend kan zijn. Mogelijk heb je vragen, en weet je niet waar je die vragen kan stellen. Om ondersteuning te bieden aan nieuwe klifio’s wordt iedere startende klifio in de beginperiode door een bestuurslid van de KLIFOP benaderd. Daarnaast wordt een handleiding met informatie gestuurd om de klifio op weg te helpen.

Voor aspirant klifio’s heeft de KLIFOP een richtlijn arbeidsvoorwaarden voor klifio’s opgesteld.

Op het KLIFOP deel van de website is meer informatie te vinden over de activiteiten van de KLIFOP.

Opleidingsvisitaties

Minimaal iedere 5 jaar worden opleidingsinstituten gevisiteerd om de opleidingsbevoegdheid te verlengen. Een klein aantal klifio’s is betrokken bij de visitaties door de Stichting OKF; iedere visitatiecommissie heeft minimaal een klifio als lid.

Vragen?

Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen met het KLIFOP-bestuur via klifop@nvkf.nl.