Herregistratie

Om na het afronden van de opleiding tot klinisch fysicus het vak op bekwame wijze te kunnen blijven uitoefenen, moeten kennis en vaardigheden voldoende op peil worden gehouden. De NVKF kent daartoe een binnen de vereniging ontwikkeld reglement van herregistratie. Het herregistratiereglement wordt opgesteld door de Commissie Kwaliteit. De herregistraties worden op verzoek van het bestuur van de NVKF door het College van Toetsing (stichting OKF) uitgevoerd. Het herregistratiereglement vindt u hier.

In het herregistratiereglement staan de eisen beschreven die gesteld worden om tot herregistratie te kunnen komen. Om tot herregistratie te kunnen komen, dient de klinisch fysicus het vak in voldoende mate uit te oefenen, deel te nemen aan kwaliteitsvisitaties, en in voldoende mate deel te nemen aan geaccrediteerde bij- en nascholing.

Het systeem voor de puntentelling ter weging van deze deskundigheidsbevorderende activiteiten is opgenomen in het accreditatiekader. Op de pagina over accreditatie vindt u het accreditatiekader en meer informatie over het aanvragen van punten voor bij- en nascholingen en andere activiteiten.

De NVKF gebruikt PE-online voor accreditatie en herregistratie van klinisch fysici. Een handleiding PE-online is hier te vinden

Voor leden van de NVKF worden geen kosten voor herregistratie in rekening gebracht. Deze kosten zijn in de contributie verwerkt. De kosten voor herregistratie voor niet leden van de NVKF bedragen
€ 510,- (excl. BTW).