Federatie Medisch Specialisten

De NVKF neemt deel aan de Federatie Medisch Specialisten. Zij is vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering (vertegenwoordiging door Lieke Poot, voorzitter) en in diverse raden van de Federatie:


Website van de Federatie: www.demedischspecialist.nl