COVID-19

Informatie op de NVKF-website:

Informatie op externe websites (o.a. wetenschappelijke verenigingen):

  • FMS heeft een COVID-19 pagina met actuele informatie voor medisch specialisten, inclusief links naar webinars
  • De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) heeft een COVID-19 pagina met onder andere nascholing voor arts-assistenten over Covid-19 en ARDS beademing
  • Normen die te maken hebben met medische hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen van de NEN (vrij ter inzage)
  • De Taskforce COVID-19 van de NVRO heeft een dynamisch document samengesteld Radiotherapie in tijden van COVID-19. Dit is te benaderen vanaf de NVRO website (achter de inlog)
  • EFOMP COVID-19 forum

Algemene informatie: