Commissie Europese Zaken

Een belangrijk doel van de Europese Unie is de vrije uitwisseling van personen, diensten en goederen binnen Europa. De Commissie Europese zaken ondersteunt het initiatief van de EFOMP om tot een Europees erkende Medical Physics Expert te komen van harte mits het niet ten koste gaat van de kwaliteit die wij nu in Nederland kennen. Mocht op de langere termijn de diploma's van de lidstaten wederzijds erkend worden, dan zou klinisch fysici (Medical Physics Expert, MPE) in alle lidstaten aan het werk kunnen, met aanvullende voorwaarden zoals beheersing van de taal.

De commissie Europese Zaken zet zich ervoor in dat de kennis, vaardigheden en competenties van de klinisch fysici in de lidstaten zodanig is dat zij als gelijkwaardig tegenhanger van de arts kunnen optreden op het volledige terrein van de medische technologie. Meer is te lezen in het visiedocument.

EFOMP
De EFOMP is de natuurlijke gesprekspartner op dat vlak en de NVKF trekt dan ook op met de EFOMP om de klinisch fysicus in Europa zo goed mogelijk neer te zetten. Dat is een belangrijk doel van de commissie Europese zaken.De belangrijkste activiteiten van EFOMP zijn samengevat op deze poster. Daarnaast is er nog extra informatie te vinden over the European School for Medical Physics Experts (ESMPE). Veel standpunten van de EFOMP en andere interessante publicaties over klinische fysica zijn te vinden in Physica Medica.

De EFOMP beschrijft de MPE als volgt:

MPE = Clinical Scientist + Healthcare Technology Manager + Radiation Protection Expert

Om op de hoogte te blijven van nieuwe Europese wet- en regelgeving, EFOMP nieuws, richtlijnenen en protocollen kun je je als NVKF lid gratis abonneren op EMP News.

Om de afkortingen die her en der gebruikt worden te kunnen begrijpen is een lijst van afkortingen gemaakt. Daarnaast is de website van de EFOMP een bron van informatie, onder andere via EFOMP publications.

De verschillende rollen en (EFOMP) functies van de leden van deze commissie zijn hier te vinden.

Vacatures
Eventuele vacatures die Europese aandacht verdienen kunnnen gratis gepost worden op de EFOMP website via pubcommittee@efomp.org.
Erkenning tot Nederlandse klinisch fysicus
Als je als buitenlandse klinisch fysicus erkent wilt worden als Nederlands klinisch fysicus, dan zijn daar een aantal voorwaarden aan verbonden die te vinden zijn op https://www.bigregister.nl/buitenlands-diploma en https://advieswijzer.bigregister.nl/. Daarnaast is een ruwe schets en wat formuleren verzameld in de zipfile document "non Dutch MPE 2 Dutch MPE" die op docman te vinden is (categorie Commissie Europa; datum 20 augustus (of later)).
Engels vertaling
De Nederlands Vereniging voor Klinische Fysica heet in het Engels Society for Medical Physics of the Netherlands en de Nederlandse term klinisch fysicus wordt vertaald als Medical Physics Expert. Daarnaast zijn the mission statement en the profile van de klinisch fysicus vertaald naar het Engels.

Leden

De commissie Europese zaken bestaat uit

 • Jeroen van de Kamer (voorzitter, RT)
 • Gerard Colenbrander (secretaris, AKF)
 • Bart Vermolen (cie stralingshygiĆ«ne, RNG)
 • Christiaan van Swol (EFOMP delegate, AKF)
 • Esther Raaijmakers (EFOMP delegate, RT)
 • Marion Essers (EFOMP Education & Training, RT)
 • Stan Heukelom (EBAMP, RT)
 • Susanne van Hooff (klifop, AKF)
 • Ad Maas (chair EFOMP Professional Matters Committee (2017), AKF)
 • Adriaan Lammertsma (vice-chair EFOMP Education and Training Committee (2018), RNG)
 • Martin Stollman (AUD)

Contact

Vragen over de commissie kunnen gesteld worden via het secretariaat van de NVKF of via de secretaris van de commisse (Gerard Colebrander).

Links