Commissie Beroepsontwikkeling

De COMBO heeft als taak om de beroepsbelangen van de NVKF-leden te behartigen en houdt zich bezig met de beroepsontwikkeling. Hierbij valt te denken aan deelname aan klankbordgroepen voor de CAO onderhandelingen, de behoefteraming voor de bepaling van het aantal opleidingsplekken, overleg met de LAD over diverse zaken met betrekking tot beroepsbelangen en deelname aan de Raad Beroepsbelangen van de Federatie Medisch Specialisten. Als COMBO-lid heb je dus direct invloed op de ontwikkeling van het beroep van klinisch fysicus in Nederland en help je mee de toekomst van het beroep te bepalen.

Concrete taken die we de komende tijd, in overleg met het bestuur, gaan uitvoeren zijn:

 • Vaststellen van een generiek functieprofiel voor de klinisch fysicus
 • Onze positie in de (toekomstige) Wet BIG
 • Positie ontwikkeling van de Klinisch Fysicus in een snel veranderend beroepenveld

LEDEN

 • Johan Cuijpers – voorzitter
 • Jasper Kouwenberg - secretaris
 • Maikel Brauer - KLIFOP
 • Wim van Asten - EFOMP
 • Vera Lagerburg
 • Antoon Willemsen
 • Walter Kool
 • Marianna Sijtsema
 • Esther Martens
 • Marleen van Aartrijk
 • Dick Biesheuvel
 • Dorien Verschuren

 

CONTACT

secretariaat@nvkf.nl

LINKS

Overzicht actuele CAO's

Universitair Medische Centra - Website
CAO Ziekenhuizen 2021-2023 - Website
Gehandicaptenzorg - Website

Overzicht functiewaardeing

Fuwavaz
FWG.3