Bibliotheek

De NVKF levert een grote bijdrage aan het tot stand komen van richtlijnen en publicaties in het vakgebied.

De belangrijkste publicaties van de afgelopen jaren vindt u hier.

Publicaties door (leden van) de NVKF:

Publicaties relevant voor het vakgebied:

 

Later meer!