Bestuur

Het bestuur van de KLIFOP bestaat uit zes leden die de belangen van de KLIFOP behartigen binnen de verschillende commissies en het bestuur van de NVKF en de stichting OKF. Zo nemen leden van het KLIFOP-bestuur zitting in: het College Consilium, de Commissie Communicatie en de Commissie voor Beroepsbelangen. Daarnaast heeft het KLIFOP-bestuur jaarlijks overleg met het College van Toetsing.

Het KLIFOP-bestuur heeft momenteel de volgende samenstelling:

v.l.n.r.:

  • Stan van Boxel (AUD), Secretaris & afvaardiging Commissie Europese zaken
  • Bas Meyer Viol (RNG), Externe betrekkingen afgevaardigde De Jonge Specialist (DJS)
  • Kimmie de Bruin (RT), afvaardiging College Consilium
  • Nick de Jong (RNG), afvaardiging Communicatie Commissie (ComCom) en toehoorder stichting OKF
  • Susanne van Hooff (AKF),
  • Teun Minkels (AKF), voorzitter & afvaardiging NVKF-bestuur

 

Speerpunten 2019

Het bestuur zal zich in 2019 toeleggen op:

  • We werken het vernieuwde, uniforme opleidingscurriculum voor alle subspecialismenverder uit.
  • We zetten ons in voor betere, sterkere relaties tussen klinisch fysici i.oen AIOS, plus andere collega-beroepsgroepen
  • We gaan de onderlinge communicatie, saamhorigheid en kennisuitwisseling tussen klinisch fysici i.o. bevorderen.
  • We stellen een meerjarenbeleidsplan op voor de periode 2020-2022