Bestuur

Het bestuur van de KLIFOP bestaat uit zes leden die de belangen van de KLIFOP behartigen binnen de verschillende commissies en het bestuur van de NVKF en de stichting OKF. Zo nemen leden van het KLIFOP-bestuur zitting in: het College Consilium, de Commissie Communicatie en de Commissie voor Beroepsbelangen. Daarnaast heeft het KLIFOP-bestuur jaarlijks overleg met het College van Toetsing.

Het KLIFOP-bestuur heeft momenteel de volgende samenstelling:

Visie en Speerpunten 2021

Het KLIFOP bestuur staat heeft een duidelijke visie waar wij voor staan. Speerpunten waar we aan werken dit jaar sluiten aan op deze visie:

 

1. Een kwalitatief hoogwaardige opleiding

  • Impact van COVID-19 op de opleiding monitoren en inspelen op de actuele situatie
  • Een nieuw curriculum en concept opleidingsplan met meer flexibiliteit voor de AIOS en minder administratielast

2. Goed functionerende clusters & goed onderwijs

  • Opzetten van een groep clustervertegenwoordigers​
  • Invulling geven aan competentieonderwijs en bijhouden en updaten van de cursuslijst

3. Laagdrempelig onderling contact

  • Opstellen van een plan om de communicatie richting de achterban te verbeteren

4. De schakel in innovatie

  • De AIOS KF verder profileren als de partner in innovatie ​
  • Inzichtelijk maken van de wetenschappelijke publicaties van AIOS KF​
  • Zorgen voor meer aandacht voor duurzaamheid in de opleiding tot klinisch fysicus

5. Een goede CAO

  • Onderhandelingen doorzetten om de AIOS KF met goede voorwaarde in de CAO UMC te krijgen

 

Als je een vraag voor ons hebt dan kun je contact met ons opnemen door een mail te sturen naar klifop@nvkf.nl