Bestuur

Het bestuur van de KLIFOP bestaat uit zeven leden die de belangen van de KLIFOP behartigen binnen de verschillende commissies en het bestuur van de NVKF en de stichting OKF. Zo nemen leden van het KLIFOP-bestuur zitting in zowel het College Consilium, de Commissie Communicatie als de Commissie voor Beroepsbelangen. Daarnaast heeft het KLIFOP-bestuur jaarlijks overleg met het College van Toetsing.

Het KLIFOP bestuur heeft momenteel de volgende samenstelling:

KLIFOP bestuur

v.l.n.r.:

 • Teun Minkels (AKF), Secretaris & afvaardiging Commissie Europese zaken 
 • Sjoerd Rijnsdorp (RNG), afvaardiging Stichting OKF
 • Tim van der Goot (RNG), afvaardiging College Consilium & EFOMP
 • Danique Barten (RT), voorzitter & afvaardiging NVKF-bestuur
 • Willem Wormgoor (AKF), afvaardiging Communicatie Commissie (ComCom)
 • Mathieu Blom (AUD), afvaardiging Commissie Opleiding (ComOp)  
 • Thomas van Dijk (AKF), afvaardiging Commissie voor BeroepsOntwikkeling (COMBO) en de Jonge Specialist

Speerpunten 2017

Het bestuur heeft een aantal speerpunten gedefinieerd waar het zich de huidige bestuursperiode voor wil inzetten, namelijk:

 • Het opzetten van een systematiek om cursusevaluaties te waarborgen en toekomstige cursisten te informeren. (Mathieu en Sjoerd)
 • Een aanzet maken voor de introductie van een flexibel format voor het opleidingsplan. (Tim en Willem)
 • Klinisch fysici in opleiding informeren over (secundaire) arbeidsvoorwaarden en opleidingbudgetten. (Thomas en Sjoerd)
 • Ondersteuning bieden aan Jonge Klaren bij afronding van de opleiding en informatievoorziening voor een goede oriëntatie op de arbeidsmarkt. (Willem en Tim)
 • Het introduceren van een tweede contactmoment tussen KLIFOP-bestuur en klifio’s in het eerste jaar van de opleiding. (Sjoerd en Danique)
 • Positionering van de klinisch fysicus (i.o.) in het ziekenhuis, en profilering t.o.v. andere medische en medisch-technische beroepsgroepen. (Thomas en Danique)

 

[link naar pagina met oude besturen?]