Algemene Klinische Fysica

De algemeen klinisch fysicus is een specialist met een breed aandachtsveld, en daarom soms wat minder diepgang op specifieke vakgebieden dan superspecialistische collega klinisch fysici. Anderzijds heeft de algemeen klinisch fysicus overzicht over het gehele vakgebied, en is daardoor meer universeel inzetbaar.

Door zijn brede werkterrein, dat in hoge mate door zijn werkomgeving wordt bepaald, wijdt hij zich aan bijna alle aspecten die het vakgebied klinische fysica omvat. De nadruk van de werkzaamheden van een algemeen klinisch fysicus ligt vaak op (ongevraagde) advisering en beoordeling bij aanschaf, introductie en gebruik van medische technologie. Veel algemeen klinisch fysici hebben ook een rol als (coordinerend) stralingsdeskundige. Soms hoort ook toegepast wetenschappelijk onderzoek of ondersteuning daarvan tot de taken.

De algemeen klinisch fysicus bewijst veelal zijn meerwaarde door de van zijn collegae stafleden afwijkende denkwijze en manier van aanpak die vaak het effect hebben verfrissend te zijn en te worden gewaardeerd binnen medische staf en ziekenhuismanagement. Hij heeft een belangrijk aandeel in het kritisch en objectief beoordelen van de behoefte aan nieuwe apparatuur en het reƫel op waarde schatten van argumenten van vertegenwoordigers uit de industrie. Maar ook onderkent hij de moeilijkheden die de introductie van nieuwe technieken met zich meebrengt. Daartoe wordt hij vaak geconfronteerd met scholingsbehoeften bij medici en verplegenden en kan in het realiseren van die scholing vaak ook zelf een groot aandeel hebben.

Door de kennis die hij van verschillende afdelingen van het hele ziekenhuis heeft, bevordert hij samenwerking en onderling begrip. Door zijn exact wetenschappelijke achtergrond, gecombineerd met zijn kennis van medisch handelen, is hij een goed communicatiekanaal zijn tussen medische staf en directie, omdat hij in staat is de soms tegenstrijdige belangen en (on-)mogelijkheden in kaart te brengen.