Symposium to commemorate 10.000 procedures in the Gamma Knife Center Tilburg….. “ongoing controversies in 2020”

24jan2020
Locatie: 
Gamma Knife Centrum Tilburg

Op 24-01-2019 organiseert het Gamma Knife Centrum Tilburg een symposium ter gelegenheid van de 10.000ste behandeling met het Gamma Knife.

Het voorstel voor een titel is:

Symposium to commemorate 10.000 procedures in the Gamma Knife Center Tilburg….. “ongoing controversies in 2020”.

Tijdens dit symposium willen we ingaan op de technische aspecten van het Gamma Knife en hoe het Gamma Knife complementair kan zijn aan andere toestellen voor radiochirurgie.  Tevens zullen we aandacht besteden aan de dosis welke terechtkomt in het normale hersenweefsel en de gevolgen hiervan voor het cognitief functioneren.

Voorts willen we een aantal controversiële punten benaderen, zoals het wel of niet behandelen van  arterioveneuze malformaties na de Aruba studie; de toenemende indicaties voor functionele Gamma Knife radiochirurgie, radiochirurgie bij patiënten met multipele hersenmetastasen, de houdbaarheid van Evidence Based Medicine en Experiment Topzorg van ZonMw

Verder willen we beleidsmakers van de overheid en zorgverzekeraars uitnodigen en horen we graag hun visie over prijssetting en over hoe de radiochirurgische/radiotherapeutische zorg in de toekomst toe kan worden gewaarborgd.

Accreditatie is aangevraagd voor radiotherapeuten (NVRO), neurochirurgen (NVvN), neurologen (NVN), anesthesiologen (NVA), KNO-artsen (KNO), longartsen (NVALT), internisten (NIV), fysici (NVKF).

Deelname is gratis.

Aanmeldingen kunnen via Anja Visser: aj.visser@etz.nl

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging.