Stralingsbescherming Deskundigheidsniveau 3

Startdatum: 
zondag 30 november 2014 0:00

De cursus stralingsbescherming deskundigheidsniveau 3 leidt op voor het diploma dat is vereist om als toezichthoudend stralingsdeskundige in het kader van de Kern­ener­giewet te kunnen functioneren. Een niveau-3-deskundige kan verantwoordelijk zijn voor zowel gesloten als open bronnen. Met name voor (toe­komstige) beheerders van radionucli­denla­boratoria (C-laboratori­um) is deze cursus relevant.

Daarnaast biedt deze cursus een uitstekende basis voor beleids- en stafmede­wer­kers die de toepas­singen van ioniserende straling in hun aandachtsgebied hebben. De cursus is ook interessant voor weten­schappers die ioniserende straling bij hun onderzoek toepassen of degenen voor wie ioniserende straling een onderzoeks­thema is. Vanwege de brede introductie in het vakgebied van de stralingsbe­scherming is de cursus zowel theoretisch als praktisch van aard.

Cursusinhoud
De cursusinhoud is verdeeld over vier blokken, ieder met een eigen thema. De cursusdagen bestaan naast het bespreken van de theorie uit minstens één uur werkcollege en een uur training in het maken van examenopgaven.