RKF-dag over Het spectrum van de stereotaxie

Startdatum: 
vrijdag 28 september 2018 9:30
Einddatum: 
vrijdag 28 september 2018 17:00
Locatie: 
NKI-AVL te Amsterdam

Op deze vrijdag zal plaatsvinden

  9:30 – 14:00   RKF-dag met thema “het spectrum van de stereotaxie”
14:30 – 17:00  Consultatiebijeenkomst van de Commissie Kwaliteit van de NVKF

In de bijlage vinden jullie

  • Het concept-programma van de RKF-dag over “het spectrum van de stereotaxie”
  • Een Excel-file met een korte vragenlijst. Op basis van jullie reacties willen we een kort overzicht presenteren over de aanpak van stereotactische behandelingen in NL

Hieronder vinden jullie een beknopte omschrijving van de Consultatiebijeenkomst ven de Commissie Kwaliteit van de NVKF.

Beide delen van het programma zijn interessant, graag zien wij velen van jullie op deze dag.

Willen jullie aanmeldingen voor deelname aan deze dag mailen aan :  KFI-RT-secretariaat@nki.nl

 

Aankondiging Consultatie bijeenkomst ‘witte vlekken analyse en kwaliteitsbeleid’

Op deze RKF kringdag willen we ook tijd beschikbaar stellen voor de commissie kwaliteit van de NVKF. Vanuit deze commissie is het project ‘witte vlekken analyse en kwaliteitsbeleid’ gestart (samen met het KIMS (kennisinstituut medische specialisten) gefinancierd vanuit SKMSS gelden).

 Doel van dit project is om:

  • Te inventariseren wat er al is op het gebied van kwaliteit (denk aan kwaliteitsinstrumenten (visitaties, indicatoren, etc) én aan inhoud (NVRO richtlijnen, NCS rapporten))
  • Te inventariseren wat er nog ontbreekt op het gebied van kwaliteit (witte vlekken), bijvoorbeeld welke richtlijnen worden er gemist?
  • Op basis van bovenstaande te prioriteren en te faseren welke witte vlekken opgevuld moeten worden.
     

Het project is in maart 2018 gestart en de beoogde einddatum is maart 2019. Inmiddels is een globale inventarisatie worden gemaakt van wat er al is en wat er nog ontbreekt op basis van input van  de projectgroep (bestaande uit leden van de commissie kwaliteit en W&I commissie), interviews met aanpalende verenigingen en organisaties (bv NVRO) en op basis van een uitvraag per mail op lidniveau. Tijdens de kringdag worden de uitkomsten van deze inventarisatie gepresenteerd en besproken. Doel van deze discussie is om vast te stellen waar de witte vlekken liggen bij de KF radiotherapie, welke prioriteit we geven aan het invullen van deze witte vlekken en hoe we hiermee verder gaan. Op basis van deze discussie stelt de commissie kwaliteit het kwaliteitsbeleid van de NVKF op; voor de invulling hiervan zijn mogelijk SKMS gelden beschikbaar.

 

We hopen op jullie enthousiasme en ook kritische blik.