Nascholingsbijeenkomst Kring RNG

14mei2019
Locatie: 
UMC Utrecht, Auditorium Q-gebouw (Q.01.226)

 

Thema: Ontwikkelingen in de radionuclidentherapie’

 

Programma:

12:30     Ontvangst met koffie en thee

13:00     Opening met mededelingen

               - Update status werkgroep software validatie – Vincent Verhoeven

13:15     Rondje apparatuur/ ontwikkelingen/ vraag het je collega’s

13:30     Toepassing van Holmium therapie – Arthur Braat (clinicus UMCU)

14:05     Dosimetrie van Holmium therapie –  Rob van Rooij

14:40     Pauze

15:20     Dosimetrie bij Lu-177 DOTAAT: Wel of niet toepassen in de kliniek? – Marcel Segbers

15:55     Eerste ervaringen met SIRT met Y-90 microsferen in Isala - De rol van de klinisch fysicus –Jochen van Osch

16:30     Afsluiting