Nascholingsbijeenkomst Kring AKF

Startdatum: 
donderdag 24 maart 2016 13:30
Einddatum: 
donderdag 24 maart 2016 17:00
Locatie: 
St. Antonius Ziekenhuis locatie Leidsche Rijn

Beste collega’s,
 
Volgende week donderdag 24 maart is het weer tijd voor een AKF bijeenkomst. Naast de presentatie over NEN1010 van Rob Peters en het vaste onderdeel ’15-minutes of fame’, deze keer door Erik Gelderblom, is er ruimte voor het volgende. Van IGZ/ VWS kreeg de Commissie Kwaliteit het verzoek een risicoprofiel aan te leveren van de vijf grootste risico’s in de kwaliteit en veiligheid van zorg die wij binnen ons vakgebied zien. Zo’n risicoprofiel wordt elke vier jaar opgesteld, en geeft een prioritering voor richtlijnontwikkeling (maar ook voor toetsing door IGZ). Zo’n risicoprofiel wordt de komende periode door alle wetenschappelijke verenigingen aangeleverd, en dan door IGZ samengevoegd en als landelijk risicoprofiel in het najaar vastgesteld. Na de pauze willen we gezamenlijk bekijken of we tot een voorstel vanuit de kring AKF kunnen komen. We denken hierbij bijvoorbeeld aan iets soortgelijks als de top 10 van de ECRI (www.ecri.org).
 
De agenda ziet er als volgt uit:
•         Opening en mededelingen
•         Notulen van de vorige keer
•         15 minutes of fame door Erik Gelderblom: “Beeldvormende diagnostiek binnen het zorgpad mammacarcinoom”
•         NEN1010 wat betekent dat voor ons, door Rob Peters
•         Pauze
•         Risicoprofiel (A)KF voor IGZ ism commissie kwaliteit
•         Sluiting om 17u
 
De locatie is het St Antonius Leidsche Rijn (Utrecht) in het auditorium. We beginnen om 13.30u
Bij vragen kunnen jullie contact opnemen via akf@nvkf.nl
 
Hartelijke groet,
Namens het AKF bestuur
 
Esther van Schrojenstein
Marloes Damen