nascholing RIAS

01nov2019
Locatie: 
Utrecht

De inspectie SZW heeft tijdens haar ronde nucleaire geneeskunde in 2018 en radiologie in het voorjaar van 2019 geconstateerd dat veel instellingen hun risicoanalyses niet conform Bijlage A van de ‘Regeling stralingsbescherming beroepsmatige blootstelling 2018' hebben opgesteld. De inspectie vindt dit een noodzakelijke voorwaarde. De commissie stralingshygiëne heeft i.s.m. de NCS aan de inspectie een format voorgelegd voor deze risicoanalyse en deze is door de inspectie goedgekeurd. Om onze leden te ondersteunen in het maken van deze risicoanalyse zal op 1 november 2019 een bijscholing plaatsvinden op dit onderwerp. Nadere informatie volgt.