het 5e Hans Boter Symposium

10okt2019
Locatie: 
Hotel Van der Valk in Veenendaal

Het thema van de dag "Is de lifecycle van medische apparatuur toekomstbestendig?" staat in het teken van duurzaamheid.

Een duurzame samenleving houdt rekening met toekomstige generaties.

Bij het ontwerp van medische apparatuur kan dat door de toepassing van minder of beter materiaal. Een energiezuinige oplossing levert tijdens de gehele gebruiksfase profijt op.

Na afstoting is vaak een tweede leven mogelijk door te refurbishen en elders in te zetten. Donatie aan de derde wereld kan een goed alternatief zijn. Onbruikbaar instrumentarium is goed te recyclen. Zelfs als alle mogelijkheden zijn uitgeput en de apparatuur in de afvalstroom terechtkomt, kunnen grondstoffen worden teruggewonnen.

Tijdens de levenscyclus van medische technologie zijn kortom legio mogelijkheden voor een duurzame aanpak. Helpt duurzaamheid de gezondheidszorg betaalbaar te houden?

Kom op donderdag 10 oktober 2019 naar Hotel Van der Valk in Veenendaal!

Voor dit symposium wordt accreditatie aangevraagd bij de NVKF.

Kijk voor meer informatie en inschrijven op www.hansbotersymposium.nl.