Bijscholing Implementatie Besluit Basisveiligheidsnormen Stralingsbescherming voor klinisch fysici / Nascholingsbijeenkomst Kring AKF en RNG

10dec2019

Bijscholing Implementatie Besluit Basisveiligheidsnormen Stralingsbescherming voor klinisch fysici


Op 10 december 2019 organiseren de kringen AKF en BVT i.s.m. de Commissie Stralingshygiëne een bijscholing over het Besluit Basisveiligheidsnormen Stralingsbescherming (Bbs). Naast de taken van de klinisch fysicus worden nadrukkelijk ook de taken van de stralingsbeschermingsdeskundige belicht. De bijscholing zal plaatsvinden in het Auditorium van St. Antonius Ziekenhuis te Utrecht.
 
Wij hebben accreditatie aangevraagd voor 15 punten in de A-categorie (bij- en nascholing) voor de herregistratie (Algemeen) Coördinerend Stralingsdeskundige. Dit aantal punten is - onder voorbehoud van toekenning - van toepassing als je de volledige dag aanwezig bent en het examen met goed gevolg aflegt.
 
Het beoogde programma vindt u hier.

Via deze link kunt u zich aanmelden voor de bijscholing.
 
De scholing vindt plaats nadat de aanvraag voor de meesten van u de herregistratie ingeleverd moet hebben (8 weken voor afloop herregistratie).
Dit is geen probleem: op het in te leveren formulier vermeld u dat u deze scholing nog gaat volgen en dan mag het certificaat later ingeleverd worden.
 
Tijdens de dag zal er ook een Q&A-sessie zijn. Hiervoor willen wij u vragen uw vragen, of zaken waar u tegenaan bent gelopen met betrekking tot het Bbs naar ons toe te sturen, zodat we deze kunnen voorbereiden.