KLIFOP

Vacatures Visitatieklifio's

Namens de KLIFOP nemen visitatieklifio’s deel aan de visitaties van opleidingen Klinische Fysica in het hele land. In de afgelopen jaren hebben Mette Stam, Kirsten Henken, Chrysi Papalazarou en Marleen van Aartrijk het College van Toetsing van de OKF ondersteund bij het visiteren en daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan het verbeteren van de kwaliteit van de gevisiteerde opleidingen. In het komende 1 à 1,5 jaar zullen de 4 visitatieklifio’s gefaseerd hun functie neerleggen in verband met het afronden van hun opleiding.

Vacatures KLIFOP-Bestuur

Beste KLIFOP-leden,

Wij zijn op zoek naar twee enthousiaste klifio’s die zich, voor een periode van ongeveer 2 jaar, willen inzetten voor de KLIFOP!
Dit omdat tijdens de aankomende KLIFOP-ALV, op 25 mei a.s., twee bestuursleden het KLIFOP-bestuur zullen verlaten.
De twee vacatures worden hieronder verder toegelicht.

KLIFOPdag

25mei2018
KLIFOP

Kijk hier voor meer  informatie

KLIFOP-discussiemiddag 16-02-2018

Zoals eerder aangekondigd, staat vrijdag 16 februari weer een KLIFOP-discussiemiddag op het programma. Ditmaal zullen de curricula centraal staan, en zal de middag een iets afwijkende opzet hebben.

Het doel van de discussiemiddag is het verbeteren van de huidige curricula. Op basis van de inzichten die tijdens de middag naar voren komen, zal het KLIFOP-bestuur een concreet verbetervoorstel opstellen en vervolgens aan het College Consilium aanbieden.

Globaal zal het programma uit twee delen bestaan:

Vacature KLIFOP-Bestuur: Vertegenwoordiger ComCom

De Commissie Communicatie van de NVKF (ComCom) is verantwoordelijk voor het faciliteren en vormgeven van de interne en externe communicatie en de PR van de NVKF. Daarnaast valt het beheer en onderhoud van de NVKF-website onder de taken van de ComCom. De commissie bestaat, inclusief de KLIFOP-afvaardiging, uit 7 personen en vergadert zo’n 4 tot 6 middagen per jaar. Tussendoor vindt er veel overleg plaats via telefonische conferenties en per e-mail. 

Vacature KLIFOP bestuur

Tijdens de aankomende KLIFOP ALV, die zal plaatsvinden tijdens de KLIFOPdag op 6 oktober, zal Willem Wormgoor, afgevaardigde in de Commissie Communicatie (ComCom) uit het KLIFOP bestuur treden. Wij zijn daarom op zoek naar een enthousiaste klifio die zich, voor een periode van ongeveer 2 jaar, wil inzetten voor de KLIFOP.

Discussiemiddag KLIFOP 7 september a.s.

Op donderdag 7 september aanstaande zal er een discussiemiddag van de KLIFOP plaatsvinden. Het thema van de discussiemiddag is 'de kwaliteit van de opleiding en de manier waarop die gemeten kan worden'.

Ter voorbereiding op deze discussiemiddag is op basis van de resultaten van de enquête over de kwaliteit van de opleiding die eerder is rondgestuurd door het KLIFOP-bestuur een document met kwaliteitscriteria opgesteld. Dit document kan als uitgangspunt voor de discussiemiddag dienen. Dit document is via e-mail verspreid.
 

Discussiemiddag KLIFOP

07sep2017
KLIFOP

Op donderdag 7 september aanstaande zal er een discussiemiddag van de KLIFOP plaatsvinden. Het thema van de discussiemiddag is 'de kwaliteit van de opleiding en de manier waarop die gemeten kan worden'.
 
Deze discussiemiddag vervangt de afgelaste discussiemiddag van 15 juni jongstleden. Er is reeds een uitnodiging voor de discussiemiddag verstuurd. We verzoeken jullie allemaal om via de links in deze uitnodiging jullie aanwezigheid aan te geven.