NVKF

Nascholingsbijeenkomst Kring RNG

25jan2018
NVKF

Voorlopig programma:
12:30 Ontvangst met koffie en thee
13:00 Opening met: mededelingen
13.15 Rondje apparatuur/ontwikkelingen
13:30 Presentatie  Veilig werken met MRI. Hoe doe je dat, en impact nieuwe EMV wetgeving, door Mark Hofman
14:15 Presentatie Digitale PET, spreker volgt nog
15:00 Pauze
15:30 Aanbevelingen kwaliteitscontrole diagnostische apparatuur: Bucky. Werkgroepvoorzitter Willy Hummel en kringbestuur RNG.
16:00 Aanbevelingen kwaliteitscontrole diagnostische apparatuur : Doorlichting met werkgroepvoorzitter Marcel van Straten en kringbestuur RNG.

Lustrum NVKF

04okt2018
NVKF

Kijk hier voor meer informatie.

Werken aan nieuwe WAD protocollen

Afbeelding: 
Categorie: 

In het weekend van 20/21 februari 2016 is een groep enthousiaste klinisch fysici en klinisch fysici i.o. naar Schiermonnikoog getrokken om, geheel in afzondering, zich volledig te kunnen concentreren op de WAD protocollen. Sinds enige tijd zijn de WAD protocollen (testen voor kwaliteitscontrole radiologie apparatuur) al wijdverspreid binnen de NVKF bekend en uitgebreid getest. Omdat m.n. klifio’s hadden aangegeven niet altijd helemaal uit de voeten te kunnen met de WAD protocollen is de werkgroep “WAD 2.0” zo opgezet dat er veel klifio’s deel kunnen nemen. Hierdoor ontstonden op Schiermonnikoog erg leuke discussies tussen klifios en wat meer seniore klinisch fysici.
Vrijdag zijn we gezamenlijk per boot naar Schiermonnikoog gegaan, waar Arjen al op ons stond te wachten. Hij was vooruit gereisd om de locatie gereed te maken. Eenmaal aangekomen zijn we, na een gezamenlijke lunch en een korte wandeling, direct aan de slag gegaan. ’s Avonds om 22.00 uur moesten Cécile en KlaasJan de sessie stoppen, zodat er nog tijd was voor een gezamenlijke borrel. Ook de zaterdag is hard gewerkt, na een vroege ochtendwandeling en een gezamenlijk ontbijt is iedereen weer aan de slag gegaan om met de discussies van de vrijdag in het achterhoofd de puntjes op de i te zetten.
Al met al een zeer geslaagd weekend, komende Woudschoten zullen we op zaterdagochtend onze resultaten presenteren! De bedoeling is dat we voor Woudschoten de pre-final versie van de WAD protocollen aan de NVKF leden voorleggen zodat we er tijdens Woudschoten een klap op kunnen geven. Ook maken we daar bekend welk vervolg en welke status de protocollen binnen onze vereniging en het veld zal krijgen.

Namens de stuurgroep WAD 2.0, Cécile Jeuekens, KlaasJan Renema en Arjen Becht

Handboek Medische Technologie en bijbehorende module Laserveiligheid verschenen

Afbeelding: 
Categorie: 

Vandaag is de uitgave "Veilige en doelmatige omgang met Medische Technologie"  en de bijbehorende module "Laserveiligheid in de Gezondheidszorg" verschenen.
De uitgaven zijn opgesteld in een samenwerking tussen de Stichting Laserveiligheid in de Gezondheidszorg en de NVKF. Auteurs zijn Olenka van Ardenne, Carool Teirlinck en Ron Vaartjes, vormgeving is door Job Gutteling gedaan.
Het handboek "Veilige en doelmatige omgang met Medische Technologie" heeft het doel om een algehele leidraad te leggen teneinde de veilige en op kwaliteit gerichte omgang met de medische technologie in de zorg te bevorderen. Het bundelt daartoe informatie uit de diverse handreikingen en convenanten, op basis waarvan specifieke technologieën en ontwikkelingen modulair behandeld kunnen worden. Daarbij is de start gemaakt met de lasertechnologie.
Het Handboek is in ontwikkeling; het huidige document bestaat uit:

  1. een multidisciplinair deel dat diverse onderwerpen in algemene zin behandelt, zoals het generieke wets- en proces-afhandelingsdeel;
  2. een deel voor specifieke toepassingen en ontwikkelingen dat momenteel de module Laserveiligheid in de gezondheidszorg bevat en in de toekomst ook andere toepassingsgerichte modules, alsmede bijpassende sets referentie- indicatoren zal bevatten; gedachte is dat de indicatoren ontwikkeld zullen worden na opgedane ervaring met het beschrijven van de verschillende modules.

De NVKF hoopt met dit Handboek te bereiken dat ieder in de zorg, van zorgverlener, tot bestuurder en kwaliteitsfunctionaris, meer inzicht krijgt in wat nodig is om medisch technologie veilig in die zorg te kunnen gebruiken. Dit is conform de lijn die het werkveld met de inspectie (IGZ) heeft vastgelegd in de vorm van het Convenant Medische Technologie (CMT). Omdat zowel de technologie zelf als ook de maatschappelijke denkbeelden omtrent goede en veilige zorg dynamisch zijn, zal de NVKF er naar steven het Handboek iedere vijf jaar te herzien.
Het handboek "Veilige en doelmatige omgang met Medische Technologie" en de module "Laserveiligheid in de Gezondheidszorg" zijn vanaf vandaag digitaal beschikbaar op de website van de NVKF.

Een gedrukt exemplaar kunt u bestellen via het bestelformulier. Na een inschrijfperiode tot 15 november 2015 zal een eerste druk gerealiseerd worden. Deze zal begin december worden verstuurd naar de inschrijvers. De kosten voor de gedrukte exemplaren bedragen € 10,- per boekje.

Uulke van der Heide bijzonder hoogleraar Radiotherapie

Categorie: 

Per 1 augustus is dr. Uulke A. van der Heide aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) benoemd als bijzonder hoogleraar Radiotherapie, in het bijzonder beeldvormende technieken in de radiotherapie.

Hiermee heeft de samenwerking tussen de afdelingen Radiotherapie van het LUMC en het Antoni van Leeuwenhoek, waar Van der Heide werkzaam is, een belangrijke impuls gekregen.

Zie voor meer informatie het nieuwsbericht van het LUMC

KLIFOPdag 2015

Met de live-gang van de nieuwe webpagina is ook de pagina met informatie over de KLIFOPdag 2015 online gekomen. Kijk hier voor meer informatie over de KLIFOPdag 2015!