Overige

Inspiratiesessie Platform Innovatie

03jul2018
Overige

Succesvolle innovaties maken het werk vaak makkelijker, leuker, beter en meestal ook goedkoper. Ze zorgen ervoor dat u meer tijd overhoudt voor dat waar u dokter voor bent geworden: de zorg voor uw patiënt. Hoe dan ook hebben innovaties grote impact op uw werk.

Lees verder

symposium Cybersecurity

25mei2018
Overige

Kijk hier voor meer informatie.

PET/CT cursus voor Klinisch Fysici (i.o.)

08nov2018
Overige

Op donderdag 8 november en vrijdag 9 november 2018 organiseren de afdelingen Nucleaire Geneeskunde & Moleculaire Beeldvorming van het UMCG en Radiologie & Nucleaire Geneeskunde van het VUMC de vijfde PET/CT cursus voor klinisch fysici (i.o.). 

Oratie Aart Nederveen

06jun2018
Overige

Woensdag de 6e juni, des namiddags om 16.00 uur, zal de Hooggeleerde Heer dr. ir. A.J. Nederveen, benoemd tot Hoogleraar Toegepaste MR Fysica, zijn hoogleraarsambt openlijk aanvaarden door het uitspreken van een rede, getiteld: Je ziet niet wat je niet ziet

Kijk hier en hier voor meer informatie.

Gezamelijke wetenschappelijke vergadering NVRO-NVKF

15jun2018
Overige

Op 15 juni 2018 zal de gezamelijke wetenschappelijke vergadering van de NVRO en NVKF plaatsvinden. Het onderwerp van deze bijeenkomst is protonen therapie. Verdere informatie (programma, locatie etc.) volgt nog.

Proton Therapy Symposium

06jun2018
Overige

Kijk hier voor meer informatie.

NVNG Lustrumsymposium

14dec2018
Overige

Door middel van een open dagsymposium met daarnaast een besloten avondprogramma zal op vrijdag 14 december 2018 het 50-jarig bestaan van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde groots gevierd worden. Het thema zal luiden: van ‘een wereld vol wonderen’ naar ‘de wondere wereld van de Nucleaire Geneeskunde’. We laten u nog even speculeren over de verkozen locatie.

De leden van de NVKF zijn van harte uitgenodigd om dit symposium bij te wonen. Nadere informatie over inschrijfmogelijkheden, locatie en programmadetails volgt t.z.t..