Nascholing

ESMPE Computed Tomography. Technology, dose optimization

25jan2018
Nascholing

The EFOMP and COCIR (The European Coordination Com- mittee of the Radiological, Electromedical and Healthcare IT Industry) in collaboration with the Czech Association of Medical Physicists and the Department of Dosimetry and Application of Ionizing Radiation of Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Czech Technical University in Prague would like to invite you to the next ESMPE CT 2018.

The school will be aimed at advanced tasks connected with Computed Tomography. The school will cover the main physics aspects of the CT technology, Dosimetry and Optimization.

Gezocht: kennis en ervaring invulling leermanagementsysteem (LMS)

Categorie: 

Het onderwerp bevoegd/bekwaamheden van gebruikers van medische technologie staat inmiddels hoog op de agenda in vele ziekenhuizen. Echter ligt er nog een hiaat bij de invulling. Graag bundelen we de kennis en ervaringen over de invulling van het leermanagementsysteem (LMS) binnen de verschillende ziekenhuisorganisaties. En de afhankelijkheden en mogelijkheden van de (noodzakelijke) koppelingen tussen procesoptimalisatie systemen (bv Ultimo) en het LMS.

Een delegatie van de NVKF gaat naar een bijeenkomst georganiseerd door het NIVEL, waarbij de praktische uitwerking van het convenant en de mogelijkheden voor een LMS is geagendeerd. Deze bijeenkomst vindt plaats in het kader van een 2-jarige verdiepingsstudie naar implementatie van het Convenant Medische Technologie, dat vanaf het voorjaar 2015 bij het NIVEL gaat lopen. NIVEL wil komen tot een gezamenlijk generiek implementatieplan voor borging van bevoegd/bekwaamheden met een uitwerking voor een aantal hoog risico gebieden, na overleg met de veldpartijen.

We zijn acuut op zoek naar ziekenhuizen die al heel concrete stappen hebben gezet en een LMS hebben geïmplementeerd. Voor vragen of delen van ervaringen die meegenomen kunnen worden naar de vergadering graag reactie aan Gerard Colenbrander (gcolenbrander@spaarneziekenhuis.nl) en/of Nicole Bakker (nibakker@spaarneziekenhuis.nl)