Agenda

Startdatum Categorie
15-07-19 cursus "Anatomie, Fysiologie en Pathologie" voor klinisch fysici i.o.
Kijk hier voor meer  informatie
Overige Bekijk
08-09-19 24th International Conference on Medical Physics
Kijk hier voor meer informatie.
Overige Bekijk
09-09-19 Physics and Physiology behind Medical Technology
Kijk hier voor meer informatie
Cursus Bekijk
10-09-19 Nascholingsbijeenkomst Kring RNG
Overige Bekijk
20-09-19 ISMRM Workshop on MR Safety
Klik hier voor meer informatie.
Overige Bekijk
23-09-19 Basic Course MRI –in- Radiotherapy
Kijk hier voor meer informate.
Overige Bekijk
27-09-19 Afscheidsreceptie Rob Gründeman
Kijk hier voor meer informatie
Overige Bekijk
02-10-19 The 8th World Congress of Clinical Safety (8WCCS)
Kijk hier voor meer  informatie
Overige Bekijk
08-10-19 EFOMP - EEB exams
EFOMP's Examination Board organizes the next exams for the 'European Diploma of Medical Physics' (EDMP) and the 'European Attestation Certificate to those Medical Physicists that have reached the Medical Physics Expert level' (EACMPE) in the fields of:Diagnostic and Interventional radiology,Nuclear Medicine,Radiation Oncology, in Warsaw (Poland) on 8th and 9th October 2019.Deadline for applications is 31st August 2019. Kijk hier voor meer informatie 
Overige Bekijk
08-10-19 Algemene Ledenvergadering NVKF
NVKF Vergadering Bekijk
10-10-19 het 5e Hans Boter Symposium
Het thema van de dag "Is de lifecycle van medische apparatuur toekomstbestendig?" staat in het teken van duurzaamheid.Een duurzame samenleving houdt rekening met toekomstige generaties.Bij het ontwerp van medische apparatuur kan dat door de toepassing van minder of beter materiaal. Een energiezuinige oplossing levert tijdens de gehele gebruiksfase profijt op.Na afstoting is vaak een tweede leven mogelijk door te refurbishen en elders in te zetten. Donatie aan de derde wereld kan een goed alternatief zijn. Onbruikbaar instrumentarium is goed te recyclen. Zelfs als alle mogelijkheden zijn uitgeput en de apparatuur in de afvalstroom terechtkomt, kunnen grondstoffen worden teruggewonnen.Tijdens de levenscyclus van medische technologie zijn kortom legio mogelijkheden voor een duurzame aanpak. Helpt duurzaamheid de gezondheidszorg betaalbaar te houden?Kom op donderdag 10 oktober 2019 naar Hotel Van der Valk in Veenendaal!Voor dit symposium wordt accreditatie aangevraagd bij de NVKF.Kijk voor meer informatie en inschrijven op www.hansbotersymposium.nl.
Overige Bekijk
21-10-19 Magnetic Resonance Image Guided Radiotherapy (MRIgRT)
Kijk hier voor meer informatie.
Overige Bekijk
24-10-19 Opleiding stralingsbeschermingsdeskundige
Kijk hier voor meer informatie.
Overige Bekijk
29-10-19 Guyot Prize Symposium
/resources/media/DO-Guyot-Prize%20invitation.pdf
Overige Bekijk
29-10-19 Nascholingsbijeenkomst Kring AKF
Overige Bekijk
01-11-19 nascholing RIAS
De inspectie SZW heeft tijdens haar ronde nucleaire geneeskunde in 2018 en radiologie in het voorjaar van 2019 geconstateerd dat veel instellingen hun risicoanalyses niet conform Bijlage A van de ‘Regeling stralingsbescherming beroepsmatige blootstelling 2018' hebben opgesteld. De inspectie vindt dit een noodzakelijke voorwaarde. De commissie stralingshygiëne heeft i.s.m. de NCS aan de inspectie een format voorgelegd voor deze risicoanalyse en deze is door de inspectie goedgekeurd. Om onze leden te ondersteunen in het maken van deze risicoanalyse zal op 1 november 2019 een bijscholing plaatsvinden op dit onderwerp. Nadere informatie volgt. 
NVKF Bekijk
05-11-19 Radiation Dosimetry, Imaging for Radiotherapy, Treatment Planning and Patient Specific Dosimetry
Kijk hier voor meer informatie
Overige Bekijk
06-11-19 Training veilig uitvoeren van MRI onderzoek bij patiënten met een pacemaker of ICD
Voor meer informatie klik hier.
Overige Bekijk
07-11-19 Principles and quality assurance of medical ultrasound equipment
Kijk hier voor meer informatie.
Overige Bekijk
25-11-19 Management en Organisatie in de Gezondheidszorg
Kijk hier voor meer informatie
Cursus Bekijk
10-12-19 Nascholingsbijeenkomst Kring AKF en RNG
Overige Bekijk
20-01-20 Medische Ethiek
Kijk hier voor meer informatie
Cursus Bekijk
07-02-20 2020 Symposium of the Belgian Hospital Physicist Association
Kijk hier voor meer informatieSympoisum website: www.bhpa2020.be 
Overige Bekijk
03-03-20 Radiobiology, Accelerator Design and Quality Assurance, Brachytherapy & Radiotherapy Verification Imaging
Kijk hier voor meer informatie
Overige Bekijk
19-03-20 Introductie in de Klinische Informatica
Kijk hier voor meer informatie
Cursus Bekijk
30-03-20 Veiligheidskunde en Risico-analyse
Kijk hier voor meer  informatie
Cursus Bekijk
07-09-20 Physics & Physiology behind Medical Technology
Kijk hier voor  meer informatie
Cursus Bekijk
23-11-20 Management en Organisatie in de Gezondheidszorg
Kijk hier voor meer informatie
Overige Bekijk