Agenda

Startdatum Categorie
31-08-17 Workshop ‘Verduurzamen medische apparatuur’
Op 31 augustus, van 9.30 - 12.10 uur, organiseert NEN in samenwerking met Radboudumc een workshop over circulaire economie in de zorg. Tijdens deze bijeenkomst gaan we dieper in op de circulaire economie in de zorg met medische apparatuur in het bijzonder. Uw mening telt en kan het verschil maken. Niet alleen nationaal, maar ook Europees en mondiaal.NEN en het Radboudumc willen gezamenlijk de verduurzaming van medische apparatuur in een versnelling brengen. NEN heeft een nationaal, maar ook Europees en mondiaal netwerk en de betrokken normcommissieleden kunnen invloed uitoefenen op standaardisatie van producten. Het Radboudumc wil graag de verduurzaming in de zorgsector een extra impuls geven en heeft een breed netwerk in de zorg.Transitie naar circulaire economieOm de transitie te kunnen maken naar een circulaire economie zijn afspraken nodig. Normen kunnen helpen bij het vermarkten van kennis en het opschalen van innovaties. Deze gemeenschappelijke afspraken zorgen voor duidelijkheid in de markt door het creëren van een gemeenschappelijke taal, bevorderen transparantie en versterken samenwerking. Recent heeft NEN onderzoek gedaan naar de rol van normen in de circulaire economie. De resultaten wijzen uit dat normen nodig zijn voor het op de markt brengen van circulaire grondstoffen en producten, vooral ook om de kwaliteit van gerecyclede grondstoffen te borgen. Een belangrijk aandachtspunt is de rol van MKB-bedrijven; vooral deze bedrijven spelen een rol in de benodigde innovaties.Circulaire economie in de zorgTijdens de workshop wordt ingegaan op de vraag waar de zorg nu staat op het gebied van circulaire economie, waarbij de focus wordt gelegd op het nog onontgonnen terrein van het verduurzamen van medische hulpmiddelen. Welke partijen hebben elkaar nodig en welke stappen willen ze daartoe zetten?Refurbishment of medical electrical equipment and systemsDat circulaire economie verder gaat dan de grens, blijkt onder andere uit het voorbeeld van een normontwikkeling die recent gestart is op mondiaal niveau. Het gaat om de norm ‘Environmental conscious design of medical electrical equipment – Particular requirements for refurbishment of medical electrical equipment and systems, for re-use of parts, for a management of critical or hazardous substances contained in medical electrical equipment and systems and for a closed loop Business-to-Business take back system’. Tijdens de workshop gaan we in op dit internationale voorstel.DoelgroepDe workshop wordt georganiseerd voor alle (mogelijk) belanghebbenden op het gebied van circulaire economie & medische apparatuur. Denk hierbij aan:- medisch specialisten en klinisch fysici die bij diagnostiek c.q. behandeling veelvuldig gebruik maken van medische apparatuur;- inkopers;- managers zorg;- milieu duurzaamheidscoördinatoren zorginstellingen;- fabrikanten/leveranciers van medische hulpmiddelen;- instrumentatietechnici.Aanmelden en meer informatieDe workshop vindt plaats in het Radboudumc in Nijmegen.Voor het volledige programma en aanmelding gaat u naar NEN Evenementen. Aanmelden kan tot uiterlijk 24 augustus.
Overige Bekijk
06-09-17 6th World Congress of Clinical Safety
(Poster)  http://www.iarmm.org/6WCCS/(poster)6WCCS_2017.pdf(Flyer)   http://www.iarmm.org/6WCCS/(Flyler)6WCCS_Rome.pdf Abstract submission:   From 1 February 2017 to 31 March 2017 Congress registration:(Presenter)   From 1 April 2017 to 31 May 2017(Audience without a visa for Italy)   From 1 April 2017 to 15 August 2017(Audience requested a visa for Italy)    From 1 April 2017 to 15 July 2017 Visit the following homepage to get the details: http://www.iarmm.org/6WCCS/ 
Congres Bekijk
07-09-17 Discussiemiddag KLIFOP
Op donderdag 7 september aanstaande zal er een discussiemiddag van de KLIFOP plaatsvinden. Het thema van de discussiemiddag is 'de kwaliteit van de opleiding en de manier waarop die gemeten kan worden'. Deze discussiemiddag vervangt de afgelaste discussiemiddag van 15 juni jongstleden. Er is reeds een uitnodiging voor de discussiemiddag verstuurd. We verzoeken jullie allemaal om via de links in deze uitnodiging jullie aanwezigheid aan te geven.Na afloop van de discussiemiddag zal een borrel plaatsvinden. Een uitgelezen mogelijkheid om bij te praten met je mede-klifio’s  dus! We hopen jullie allen te zien op donderdag 7 september in Utrecht. Datum: Donderdag 7 septemberTijd: 14.00 uur - 17.00 uurLocatie: Se7en, Mariaplaats 7 te Utrecht, http://www.sevenutrecht.nl/restaurant-utrecht-centrum/ Extra: Borrel vanaf 17.00 uur!
KLIFOP Bekijk
19-09-17 Nascholingsbijeenkomst Kring AKF/BVT
Het programma wordt t.z.t. bekend gemaakt.
AKF Nascholing Bekijk
20-09-17 SFERD - symposium 2017
Voor meer informatie klik hier
Overige Bekijk
27-09-17 NACP Course 2017: Course on occupational dosimetry in hospitals
Kijk hier voor meer informatie
Overige Bekijk
03-10-17 Advanced Course MRI in Radiotherapy for Medical Physicits
Kijk hier voor meer informatie.
Overige Bekijk
06-10-17 KLIFOP lustrum
De jaarlijkse KLIFOP dag, nu in 2017 vanwege het lustrum van de KLIFOP verspreid over 2 dagen. 
Overige Bekijk
12-10-17 4e Hans Boter symposium
Kijk hier voor meer informatie
Overige Bekijk
23-10-17 Medische Ethiek
Kijk hier voor meer informatie
Overige Bekijk
26-10-17 Opleiding Coördinerend Deskundige in de stralingsbescherming
Kijk hier voor meer informatie.
Overige Bekijk
27-10-17 NCS lustrum
Op 27 oktober 2017  zal de NCS haar 7e lustrum vieren met een symposium in het Planetarium in Amsterdam. Het onderwerp van dit symposium is Protonentherapie.Accreditatie is aangevraagd bij de NVKF, NVRB, NVMBR, NVRO en NVvR. ACS heeft 5 accreditatiepunten toegekend voor (algemeen) ) coördinerend deskundigen.Het programma is hier te bekijken.Inschrijven kan via http://radiationdosimetry.org/ncs/seventh-ncs-lustrumTot 15 september a.s. zijn de deelnamekosten €90,-. Hierna zijn de kosten € 120,-
Overige Bekijk
30-10-17 Physics of Medical Imaging courses: course 1 Magnetic Resonance Imaging and Spectroscopy (MRI)
Kijk hier voor meer informatie
Overige Bekijk
31-10-17 Nascholingsbijeenkomst Kring AKF/BVT
In samenwerking met de NVKF Commissie Stralingshygiëne staat deze bijeenkomst van de Kring AKF in het teken van het "Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs)". Dit besluit treedt in werking per 6-2-2018 en kent een aantal wijzigingen die voor klinisch fysici zeer relevant zijn. Zie ook eerdere berichtgeving daarover op de NVKF site. Tijdens deze bijeenkomst zullen sprekers van het ministerie van VWS en de ANVS aanwezig zijn om een presentatie te geven en vragen te beantwoorden.Onderwerpen en vragen graag zo veel mogelijk vooraf mailen aan de Commissie Stralingshygiëne via straling@nvkf.nl
AKF Nascholing Bekijk
03-11-17 Symposium Zorgevaluatie
Kijk hier voor meer informatie
Overige Bekijk
07-11-17 A Course in Radiotherapy Physics
Further information about the course and the program can be found here.
Overige Bekijk
10-11-17 Uitreikingsceremonie Jonge Klaren
In tegenstelling tot eerdere berichtgeving, zal de eerstvolgende uitreikingsceremonie voor Jonge Klaren plaatsvinden op 10 november 2017. Dus is of wordt jouw opleiding tussen mei en oktober 2017 goedgekeurd door het College van Toetsing, houd dan deze datum vrij in je agenda! Te zijner tijd ontvangen de Jonge Klaren een uitnodiging met daarin meer details over de uitreikingsceremonie.
Overige Bekijk
13-11-17 Management en Organisatie in de Gezondheidszorg
Kijk hier voor meer informatie
Overige Bekijk
17-11-17 Biologie en Straling
Naast een puntige opfrissing van de biologische effecten van ioniserende straling wordt dieper ingegaan op enkele onderwerpen waar de laatste jaren duidelijk voortuitgang is geboekt.Kijk hier voor meer informatie
Overige Bekijk
17-11-17 Meet and Greet Citrienfonds
Het Citrienfonds helpt duurzame en breed inzetbare verbeteringen in de gezondheidszorg te ontwikkelen. Binnen vijf programma’s werken de umc’s samen met hun netwerk en andere zorgaanbieders aan innovaties die concrete oplossingen bieden voor dringende vraagstukken binnen de gezondheidszorg. Het Citrienfonds, uitgevoerd door de NFU en ZonMw, is speciaal hiervoor door minister Schippers van VWS ingesteld voor de periode van 2014 tot 2018.Eenmaal per jaar komen zoveel mogelijk Citrienfonds-betrokkenen en -geïnteresseerden bij elkaar. Binnen enkele uren is iedereen dan weer op de hoogte over hoe de vijf programma’s van het Citrienfonds vormgeven aan toekomstbestendige zorg.Hoor de laatste nieuwtjes, neem kennis van behaalde resultaten en ontmoet de mensen achter de programma’s en projecten; er is volop gelegenheid om van gedachten te wisselen en te netwerken.Dit jaar vindt de Meet & Greet plaats op vrijdag 17 november 2017 van 9.00 tot 17.00 uur in Zeist.Aanmelden kan via: http://www.nfu.nl/patientenzorg/citrien/meet-and-greet-citrienfonds-2017Uitnodiging
Overige Bekijk
17-11-17 1st ESTRO Physics Workshop
Kijk hier voor meer informatie
Overige Bekijk
17-11-17 Afscheidssymposium Ad Maas
Afscheidssymposium Ad Maas "Met Hart en Ziel"
Overige Bekijk
21-11-17 Pivot Oncology Conference
Kijk hier voor meer informatie.
Overige Bekijk
22-11-17 Physics of Medical Imaging courses: course 2 Ultrasound Imaging
Kijk hier voor meer informatie
Overige Bekijk
01-12-17 Afscheidscollege Prof. Bart ter Haar Romeny
Nadere informatie volgt.
Overige Bekijk
11-12-17 International Conference on Radiation Protection in Medicine
De Internatioanl Atomic Energy Agency (IAEA) organiseert het International Conference on Radiation Protection in Medicine van 11-15 December 2017 in het IAEA hoofdkantoor in Wenen.  Informatie over het congres is hier te vinden:AankondigingParticipation FormLET OP: Het Participation Form moet opgestuurd worden naar mw. L. Keulemans, beleidsmedewerker bij Ministerie van VWS, email: ll.keulemans@minvws.nl
Overige Bekijk
12-12-17 Nascholingsbijeenkomst Kring AKF/BVT
Het programma wordt t.z.t. bekend gemaakt.
AKF Nascholing Bekijk
13-12-17 MMV-Congres
Kijk hier voor meer informatie.
Overige Bekijk
25-01-18 ESMPE Computed Tomography. Technology, dose optimization
The EFOMP and COCIR (The European Coordination Com- mittee of the Radiological, Electromedical and Healthcare IT Industry) in collaboration with the Czech Association of Medical Physicists and the Department of Dosimetry and Application of Ionizing Radiation of Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Czech Technical University in Prague would like to invite you to the next ESMPE CT 2018.The school will be aimed at advanced tasks connected with Computed Tomography. The school will cover the main physics aspects of the CT technology, Dosimetry and Optimization.This edition is jointly organized by EFOMP and COCIR. Lecturers identified by COCIR will give insides on the technical solution adopted by manufacturers in the relevant elds of CT dose reduction and optimization.This two-and-half day event will be accredited by EBAMP (European Board of Accreditation for Medical Physics) and is intended for practicing clinical Medical Physicists who are involved in Computed Tomography. As in last year’s school, there will be an optional examination at the end for those seeking a higher level of certification beyond attendance.Voor meer informatie: klik hier 
Nascholing Bekijk
01-02-18 Innovation for Health
Op 1 februari 2018 vindt de vijfde editie van Innovation for Health 2018 plaats in WTC Rotterdam. Innovation for Health is een toonaangevende conferentie in Nederland, waarbij een platform wordt geboden voor innovatieve producten en ideeën in de Life Sciences and Health. Meer informatie kunt u vinden op onze website of in onze brochure.
Overige Bekijk
20-02-18 Physics of Medical Imaging courses: course 3 Image Theory, Perception and Processing
Kijk hier voor meer informatie.
Overige Bekijk
21-02-18 Physics of Medical Imaging courses: course 4 Diagnostic Radiology and CT
Kijk hier voor meer informatie.
Overige Bekijk
06-03-18 A Course in Radiotherapy Physics
Further information about the course and the program can be found here.
Overige Bekijk
13-03-18 Physics of Medical Imaging courses: course 5 Nuclear Medicine
Kijk hier voor meer informatie
Overige Bekijk
04-06-18 IRPA2018
Kijk hier voor meer informatie.
Overige Bekijk
04-10-18 Lustrum NVKF
Kijk hier voor meer informatie.
NVKF Bekijk