Nieuws

Wereldprimeur in het VUmc vanwege de succesvolle eerste online adaptieve behandeling met een MR-Linac

07-05-18

Woensdag 18 april 2018 is in het VUmc in Amsterdam de eerste patiënt (wereldwijd) bestraald op een hybride systeem dat bestaat uit een MR scanner en een Lineaire versneller, waarbij gebruik is gemaakt van een ‘on-line adaptive workflow’. 

Gezamelijke wetenschappelijke vergadering NVRO-NVKF op 15 juni 2018

09-04-18

Op 15 juni 2018 zal de gezamelijke wetenschappelijke vergadering van de NVRO en NVKF plaatsvinden. Het onderwerp van deze bijeenkomst is protonen therapie. Verdere informatie (programma, locatie etc.) volgt nog.

 

OPROEP RIVM: zet de muziek zachter!

29-03-18

Staatssecretaris Paul Blokhuis stelt zich op achter RIVM Advies maximale geluidsniveaus voor muziekactiviteiten, in openbaar toegankelijke locaties met versterkte muziek.

Praktijkgids Medische Informatie Technologie

23-03-18

Op initiatief van de Koepel Medische Technologie, is eind 2015 een start gemaakt met de Praktijkgids Medische Informatie Technologie.

Website opgefrist

20-03-18

Met de premiere van de films over ons vakgebied op 20 maart, was het ook tijd om enige aanpassingen aan de website te doen. Hier zien jullie het resultaat. We hebben een aantal items wat weggestopt (Agenda en Vacatures), het tekstgebied op de homepage wat groter gemaakt en een nieuwe begintekst gemaakt. De KF-films krijgen (na de ALV) een prominente plaats op de homepage.

MRI in de Radiotherapie

19-03-18

Journalist Harmen Kamminga beschrijft hoe artsen, klinisch fysici en chemici voortdurend zoeken naar vernieuwing van beeldvormende technologie met hogere resoluties en minder belasting voor de patiënt. Er wordt ingezoomd op een van de nieuwste ontwikkelingen in de radiotherapie: MRI gestuurde radiotherapie in het UMCU en VUmc.

Inspectie SZW inspecteert in 2018 afdelingen nucleaire geneeskunde

20-02-18

De inspectie SZW inspecteert ieder jaar op basis van beroepsmatige stralingsrisico’s diverse ondernemingen waar gewerkt wordt met ioniserende straling. Doel van deze inspecties is om na te gaan of ondernemingen voldoen aan wet- en regelgeving om zo de blootstelling van werknemers aan straling zo veel mogelijk te beperken.

Mobility grants te verdienen door jonge klinisch fysici

13-02-18

In het kader van het ENEN+ programma worden zogenaamde ‘mobility grants’  toegekend aan jonge (aspirant) klinisch fysici die hun kennis, vaardigheden en carrière kansen willen vergroten binnen het domein van de kernfysica. Hiertoe behoren o.a.

Afscheid Prof. dr. A.A. Lammertsma

09-02-18

Op 2 februari 2018 heeft prof.dr. Adriaan Lammertsma zijn afscheidsrede gehouden aan de VU te Amsterdam. Adriaan Lammertsma was jaren actief als klinisch fysicus nucleaire geneeskunde op het VU Medisch Centrum te Amsterdam en, in deze functie, ook actief binnen de NVKF en NCS.

Week van het oorsuizen

08-02-18

Op initiatief van de patiëntenvereniging Hoormij is het nu de Week van het Oorsuizen (= Tinnitus).
Meer dan één miljoen Nederlanders heeft wel eens last van ’n piep in het oor, zo’n 100.000 Nederlanders ondervinden zodanige hinder dat hun werk er onder lijdt.
En vaak is het ’n gevolg van blootstelling aan teveel lawaai, maar zo’n suis of brom in je oor kan vele andere oorzaken hebben.