Nieuws

Gezocht: kennis en ervaring invulling leermanagementsysteem (LMS)

27-03-15

Het onderwerp bevoegd/bekwaamheden van gebruikers van medische technologie staat inmiddels hoog op de agenda in vele ziekenhuizen. Echter ligt er nog een hiaat bij de invulling. Graag bundelen we de kennis en ervaringen over de invulling van het leermanagementsysteem (LMS) binnen de verschillende ziekenhuisorganisaties.

NVKF conferentie te Woudschoten 27 en 28 maart 2015 met als thema: Grenzeloze samenwerking

23-03-15

In het plenaire gedeelte zal aan het thema vorm worden gegeven door middel van een aantal gevarieerde lezingen op de vrijdag- en zaterdagochtend, en de strijd om de Jonge Onderzoekers Prijs (JOP) op vrijdagmiddag. Daarnaast zullen de kringen op de vrijdag en de zaterdagochtend weer voor een prima parallelprogramma zorgen. De vrijdagavondlezing zal dit jaar verzorgd worden door Rolf Hut, wetenschapper aan de TU Delft met een 'MacGyver-instelling'.

Code of Practice for the Quality Assurance and Control for Volumetric Modulated Arc Therapy

16-03-15

De NCS subcommissie VMAT QA heeft hard gewerkt aan haar rapport over QA aan VMAT bestralingen. En dat heeft geresulteerd in een nieuw NCS rapport.

Taskforce 2, informatie voor de leden van de NVKF

19-02-15

Het bestuur NVKF heeft een taskforce 2 opgericht om de voorstellen van taskforce 1 verder te onderzoeken en uit te werken tot concrete plannen, procedures en werkwijzen.

De leden van de taskforce zijn:

  • Willem Lenglet
  • Peter de Munck
  • Hans van Dijk.

Zij zullen de opdracht in drie delen uitwerken:

richtlijn Thermolabiele, flexibele endoscopen

17-02-15

De Werkgroep Infectie Preventie heeft onlangs de definitieve versie van de richtlijn Thermolabiele, flexibele endoscopen op haar website gepubliceerd. Het betreft een revisie van de richtlijn Reiniging en desinfectie van endoscopen. Naast de richtlijn is ook een geanonimiseerde tabel gepubliceerd met een verantwoording van de verwerking van het landelijk commentaar.

MEDEDELING van de Stichting Laserveiligheid in de Gezondheidszorg in liquidatie

27-01-15

Het bestuur van bovengenoemde rechtspersoon heeft besloten haar activiteiten per 1 februari 2015 te beëindigen en de stichting te ontbinden. Het ontbindingsbesluit, inclusief verantwoording van de financiële afwikkeling, is verstuurd naar de Kamer van Koophandel, vestiging Den Haag. Het ontbindingsbesluit kan tot 1 april a.s.

Handboeken IAEA

26-01-15

De afgelopen tijd verschenen er al diverse handboeken van het IAEA, onlangs verscheen er weer een nieuwe uitgave:

Nuclear Medicine Physics : A Handbook for Teachers and Students (ISBN:978-92-0-143810-2).
Van harte aanbevolen!

VZI gaat ECRI-meldingen distribueren

23-12-14

De VZI is met de ECRI Institute overeengekomen dat per 1 januari 2015 de distributie van de MT Alerts en de Health Devices van de TNO wordt overgenomen en door de VZI zal worden uitgegeven. Het VZI-bestuur is er trots op dat de Amerikaanse organisatie ECRI Institute, met een vestiging in het Verenigd Koninkrijk, de VZI als partner in Nederland heeft uitgekozen.

Symposium Stralingsincidenten en -ongevallen bij patiënten

30-09-14

Op vrijdag 7 november 2014, de internationale dag van de Klinische Fysica, organiseert de NVKF een symposium over Stralingsincidenten en -ongevallen bij patiënten. Aan bod komen oorzaken, afhandeling en voorkomen van patiëntgerelateerde stralingsincidenten en -ongevallen die binnen en buiten het ziekenhuis kunnen optreden en de rol van de klinisch fysicus als stralingsdeskundige daarbij.

RIVM-rapporten

30-09-14

De NVKF heeft via het RIVM twee rapporten ontvangen over de omgang met complexe medische technologie in de Nederlandse Ziekenhuizen:

Risicovolle medische technologie en specifieke eisen aan bekwaamheid (PDF)