Nieuws

Persbericht IOMP

29-05-15

De NVKF ontving een persbericht van de IOMP inzake Imaging for Saving Kids - the Inside Story about Patient Safety in Paediatric Radiology.

Themaconferentie over de Veilige toepassing van medische technologie

21-05-15

Op donderdag 11 juni 2015 zal van 12.00 tot 16.30 uur in het Muntgebouw te Utrecht een themaconferentie over de Veilige toepassing van medische technologie plaatsvinden.

Award letter ESMP bursaries

21-05-15

Via EFOMP ontving de NVKF een Award letter ESMP bursaries.

BijlageGrootte
PDF icon Award letter ESMP bursaries34.3 KB

Breast tomosynthesis QC protocol

19-05-15

Via de site van EUREF (European Reference Organisation for Quality Assured Breast Screening and Diagnostic Services) is de 1.0 versie van het breast tomosynthesis QC protocol beschikbaar.

Aanbevelingen betreffende reiniging en desinfectie van duodenoscopen ter voorkoming van contaminatie

07-05-15

Via de Nederlandse Vereniging van Maag- Darm- Leverartsen ontving het NVKF-bestuur een brief met aanbevelingen betreffende reiniging en desinfectie van duodenoscopen ter voorkoming van contaminatie.

Commentarentabellen voor het Convenant ‘veilig gebruik van medische technologie in het ziekenhuis’

27-03-15

Het convenant 'veilig gebruik van medische technologie in het ziekenhuis' wordt herzien. Zaken zullen vooral verduidelijkt worden. Het is de bedoeling de volgorde van de artikelen zoveel mogelijk gelijk te houden en zo min mogelijk extra eisen toe te voegen om het voor ziekenhuizen niet overmatig moeilijk te maken.

Kamerbrief veiligheid medische hulpmiddelen

27-03-15

Het Ministerie van VWS heeft in februari 2015 een brief geschreven aan de Voorzitter van de Tweede Kamer inzake de veiligheid van medische hulpmiddelen

Verzoek om commentaar op ISO 13485 norm over kwaliteitsmanagementsystemen voor ontwerp en productie van medische hulpmiddelen

27-03-15

De ISO 13485 norm over kwaliteitsmanagementsystemen voor ontwerp en productie van medische hulpmiddelen zullen Europees herzien worden. Reacties hierop kunnen, via bijgevoegd formulier, voor 2 april a.s.

BijlageGrootte
PDF icon ISO 13485 norm1.18 MB
Microsoft Office document icon Antwoordformulier42.5 KB

Gezocht: kennis en ervaring invulling leermanagementsysteem (LMS)

27-03-15

Het onderwerp bevoegd/bekwaamheden van gebruikers van medische technologie staat inmiddels hoog op de agenda in vele ziekenhuizen. Echter ligt er nog een hiaat bij de invulling. Graag bundelen we de kennis en ervaringen over de invulling van het leermanagementsysteem (LMS) binnen de verschillende ziekenhuisorganisaties.

NVKF conferentie te Woudschoten 27 en 28 maart 2015 met als thema: Grenzeloze samenwerking

23-03-15

In het plenaire gedeelte zal aan het thema vorm worden gegeven door middel van een aantal gevarieerde lezingen op de vrijdag- en zaterdagochtend, en de strijd om de Jonge Onderzoekers Prijs (JOP) op vrijdagmiddag. Daarnaast zullen de kringen op de vrijdag en de zaterdagochtend weer voor een prima parallelprogramma zorgen. De vrijdagavondlezing zal dit jaar verzorgd worden door Rolf Hut, wetenschapper aan de TU Delft met een 'MacGyver-instelling'.