Nieuws

De NVKF is op zoek naar een nieuwe secretaris

05-02-16

Het bestuur van de NVKF heeft op korte termijn een vacature voor de functie van secretaris. De functiebeschrijving treft u hierbij aan. Geïnteresseerden wordt verzocht om voor 17 februari a.s. een motivatiebrief en CV te sturen naar het secretariaat van de NVKF (secretariaat@nvkf.nl).

BijlageGrootte
PDF icon Functieomschrijving secretaris NVKF.pdf218.25 KB

Norm over monitoren van stralingsdosis op oog, huid en ledematen gepubliceerd

29-01-16

Het gebruik van ioniserende straling kan levensreddend zijn. Tegelijk is bekend dat diezelfde ioniserende straling ook gevaarlijk kan zijn. Om de balans te vinden tussen deze uitersten is het belangrijk om de stralingsdosis op een goede manier te kunnen meten.

Uitvoeringsbesluit Wkkgz

15-01-16

In december is in het staatsblad het Uitvoeringsbesluit Wkkgz gepubliceerd. In hoofdstuk 4 wordt specifiek aandacht besteed aan de veilige toepassing van medische technologie. Specifiek wordt de bevoegdheid en bekwaamheid nog genoemd.

BijlageGrootte
PDF icon stb-2015-447.pdf252.67 KB

richtlijn elektromagnetische velden

07-01-16

De nieuwe richtlijn elektromagnetische velden is uit. Hoewel dit een hele brede richtlijn is vallen hier ook medische toepassingen onder. Er is een praktijkgids uitgegeven door de EU. Deze is hier te vinden.

aanmelden opdrachten Clinical Safety and Quality Assurance

24-12-15

De mogelijkheid bestaat weer om onderwerpen voor opdrachten in te sturen voor studenten Clinical Safety and Quality Assurance aan de Universiteit Twente. De opdrachten moeten gericht zijn op kwaliteit en veiligheid rond medische technologie en worden vanaf februari 2016, gewoonlijk door tweetallen studenten, uitgevoerd.

Vooraankondiging Afscheidscollege Prof. Dr. Herman Kingma

15-12-15

Na 32 jaar werkzaam te zijn geweest als klinisch fysicus vestibuloloog en hoofd van de afdeling Vestibulologie, vakgroep Keel-, Neus- en Oorheelkunde van het MUMC+, heeft Herman Kingma zijn pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Ter gelegenheid hiervan organiseren wij een afscheidscollege op vrijdag 1 april 2016 van 16.00-17.00 uur in de Aula Universiteit Maastricht, titel rede:

IAEA publicatie kwaliteit audits bij nucleaire afdelingen

06-11-15

De IAEA heeft een link publicatie gemaakt over de kwaliteits audits bij nucleaire afdelingen.  In deze publicatie onder andere een aantal checklists met vragen over specifieke onderwerpen die gebruikt kunnen worden bij audits.

De publicatie kan hier gratis gedownload worden.

CONCEPT SFERD kwaliteitshandboek reiniging en desinfectie flexibele endoscopen 4.

05-11-15

In de bijlagen treft u de CONCEPTversie van het SFERD kwaliteitshandboek Reiniging en Desinfectie Flexibele Endoscopen 4.0 en een reactieformulier aan. In de afgelopen maanden is hard gewerkt aan deze update van het SFERD kwaliteitshandboek. De SFERD streeft naar een vernieuwd kwaliteitshandboek per medio september 2016 en wil hierbij alle relevante beroepsverenigingen betrekken.

Algemene Inleiding + Uniforme Samenvatting NCS RIAS

26-10-15

De NCS heeft, in samenwerking met de Inspectie, een "Algemene Inleiding" en een "Uniforme Samenvatting" gemaakt die gebuikt kunnen worden bij de rapportage voor de Inspectie omtrent de risico analyse voor werknemers (+beetje over de radiologische ruimtes).

Wijziging bestuurssamenstelling NVKF

16-10-15

Met ingang van 13 oktober jl. hebben er binnen het bestuur van de NVKF enkele wisselingen plaatsgevonden waarbij ook de voorzitter is gewisseld.