Nieuws

IAEA publicatie kwaliteit audits bij nucleaire afdelingen

06-11-15

De IAEA heeft een link publicatie gemaakt over de kwaliteits audits bij nucleaire afdelingen.  In deze publicatie onder andere een aantal checklists met vragen over specifieke onderwerpen die gebruikt kunnen worden bij audits.

De publicatie kan hier gratis gedownload worden.

CONCEPT SFERD kwaliteitshandboek reiniging en desinfectie flexibele endoscopen 4.

05-11-15

In de bijlagen treft u de CONCEPTversie van het SFERD kwaliteitshandboek Reiniging en Desinfectie Flexibele Endoscopen 4.0 en een reactieformulier aan. In de afgelopen maanden is hard gewerkt aan deze update van het SFERD kwaliteitshandboek. De SFERD streeft naar een vernieuwd kwaliteitshandboek per medio september 2016 en wil hierbij alle relevante beroepsverenigingen betrekken.

Algemene Inleiding + Uniforme Samenvatting NCS RIAS

26-10-15

De NCS heeft, in samenwerking met de Inspectie, een "Algemene Inleiding" en een "Uniforme Samenvatting" gemaakt die gebuikt kunnen worden bij de rapportage voor de Inspectie omtrent de risico analyse voor werknemers (+beetje over de radiologische ruimtes).

Wijziging bestuurssamenstelling NVKF

16-10-15

Met ingang van 13 oktober jl. hebben er binnen het bestuur van de NVKF enkele wisselingen plaatsgevonden waarbij ook de voorzitter is gewisseld.        

Handboek Medische Technologie en bijbehorende module Laserveiligheid verschenen

07-10-15

Vandaag is de uitgave "Veilige en doelmatige omgang met Medische Technologie"  en de bijbehorende module "Laserveiligheid in de Gezondheidszorg" verschenen.

Toegewezen opleidingsplaatsen 2016

29-09-15

In de bijlage van dit bericht is te zien aan welke instituten het Ministerie van VWS in 2016 een opleidingsplaats Klinische Fysica heeft toegewezen.

BijlageGrootte
PDF icon Instroom NVKF 2016.pdf59.12 KB

Young Professionals Award

21-09-15

De Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne (NVS) kent sinds 2009 speciaal voor jonge leden/young professionals de zgn. Joh. Atenbeurs. De beurs wordt iedere twee jaar beschikbaar gesteld en is bedoeld om beginnende stralingsdeskundigen financieel te ondersteunen bij deelname aan een IRPA-congres.

BijlageGrootte
PDF icon Informatie Joh Atenbeurs.pdf68.33 KB

Pre-publicatie Human Exposure to Ionising Radiation for Clinical and Research Purposes

15-09-15

De Nederlandse Commissie voor Stralingsdosimetrie (NCS) heeft een pre-publicatie uitgedaan over de risico's van ioniserende straling gebruikt in (medisch) onderzoek. Dit stuk is op verzoek van VWS en de CCMO tot stand gekomen.

Klinisch fysici-audiologen, KNO-artsen en de Nationale Hoorstichting roepen Staatsecretaris Van Rijn op 5 maatregelen te nemen om gehoorschade terug te dringen

14-09-15

Op 30 april heeft de Tweede Kamer in een motie de regering verzocht een actieplan op te stellen om gehoorschade te voorkomen. De bestaande initiatieven om gehoorschade door hard geluid terug te dringen zijn ontoereikend. Extra inzet op preventie is daarom cruciaal.

3e Hans Botersymposium

08-09-15

Op donderdag 8 oktober a.s. vindt in Congrescentrum De ReeHorst te Ede het 3e Hans Botersymposium plaats. Het thema van de dag is "Medische Techniek aan de lijn: nieuwe ontwikkelingen in de Medische Techniek".

Kijk hier voor meer informatie.