Nieuws

Vooraankondiging Symposium Echografie: Vernieuwd recept, nu nog beter!

25-04-16

Datum: 24 juni 2016, Tuinzaal, Radboudumc

Bestuurswissel en zilveren speld

18-03-16

Tijdens de ALV van 17 maart heeft er een bestuurswissel plaatsgevonden. Esther Raaijmakers is afgetreden als secretaris, na een bestuursperiode van 6 jaar. Paul Rietveld is verkozen tot haar opvolger.

Vooraankondiging afscheidssymposium Henk Huizenga

10-03-16

Na een succesvolle carrière van 34 jaar binnen de radiotherapie gaat Henk Huizenga deze zomer met pensioen. Ter gelegenheid hiervan wordt op 3 juni een afscheidsymposium georganiseerd in het Radboudumc. 

Workshop ANVS over de implementatie van richtlijn 2013/59/EURATOM

08-03-16

Op 22 maart as wordt door de ANVS een workshop georganiseerd over de implementatie van richtlijn 2013/59/EURATOM. De NVKF Commissie Stralingshygiëne is hiervoor door de ANVS uitgenodigd en zal met een delegatie aanwezig zijn. Daarnaast heeft de NVS aan zijn leden een uitnodiging gestuurd voor deze workshop.

IOMP Women Group celebrates the International Women's Day

08-03-16

Over the years, women have faced and overcome many barriers to be part of the unique world of science. Although women's access to higher education has been severely restricted in the past, this was not enough to prevent the pioneer women to leave their legacy in history with revolutionary discoveries.

Abstract Submission 1st ECMP 2016

04-03-16

We are inviting you to participate to the 1st European Congress of Medical Physics, which will be held at the Eugenides Foundation, on September 1st - 4th, 2016 in Athens, Greece. The Congress is organized by the European Federation of Organizations for Medical Physics (EFOMP) and hosted by the Hellenic Association of Medical Physicists (HAMP).

Eindtermen elektrochirurgie vastgesteld

03-03-16

Eind 2015 heeft een ledenraadpleging plaatsgevonden van de eindtermen elektrochirurgie, opgesteld door de werkgroep TABEE. Dit proces is onder toezicht van de Commissie Kwaliteit afgerond en het document is onlangs vastgesteld door het NVKF-bestuur.

Werken aan nieuwe WAD protocollen

24-02-16

In het weekend van 20/21 februari 2016 is een groep enthousiaste klinisch fysici en klinisch fysici i.o. naar Schiermonnikoog getrokken om, geheel in afzondering, zich volledig te kunnen concentreren op de WAD protocollen. Sinds enige tijd zijn de WAD protocollen (testen voor kwaliteitscontrole radiologie apparatuur) al wijdverspreid binnen de NVKF bekend en uitgebreid getest. Omdat m.n.

free webinar "Gated MPI: Technical, Diagnostic, and Clinical Considerations"

22-02-16

Op woensdag 9 maart a.s. wordt om 9:00 PM PST (Los Angeles – USA) een gratis webinar gehouden met de titel Gated MPI: Technical, Diagnostic, and Clinical Considerations.

NVKF conferentie op 8 en 9 april 2016 te Woudschoten

22-02-16

De Commissie Wetenschappelijke Activiteiten heeft het genoegen u hierbij uit te nodigen voor de jaarlijkse

NVKF conferentie op 8 en 9 april 2016
met als thema: Leuk, maar hoe zit het nou echt?