Nieuws

Brief NVKF en NVKNO aan staatssecretaris VWS inzake advies gezondheidsraad Gehoorschade

13-12-22

Op maandag 12 december is er vanuit onze vereniging samen met de NVKNO een brief gestuurd naar de staatssecretaris van VWS i.v.m.

Portret Lars Murrer, opleider klinische fysica Radiotherapie Maastro

25-10-22

Vandaag is op de website van de Federatie Medisch Specislisten een portret Lars Murrer, opleider klinische fysica Radiotherapie bij Maastro, gepubliceerd. 

Het is een mooi, persoonlijk portret dat een goed kijkje geeft in de rol van opleider. 

Wetenschaps- en innovatieprijs Federatie Medisch Specialisten

19-09-22

In 2023 wordt er opnieuw een wetenschaps- en innovatieprijs uitgereikt door de Federatie Medisch Specialisten (FMS). Met de wetenschaps- en innovatieprijs wil de FMS de medisch specialist in zijn/haar rol als wetenschapper meer voor het voetlicht brengen.

Handelingsperspectief uitvaartcentra en analyse ANVS

12-09-22

In het kader van de problematiek rondom overleden, recent met radioactieve stoffen behandelde patiënten, heeft de ANVS een zogenoemde graduele aanpak ontwikkeld. Over dit handelingsperspectief heeft de ANVS een folder opgesteld voor de uitvaartorganisaties.

Uitnodiging oratie Cas Smits

30-08-22

Woensdag de 7de september 2022 om 16.30 uur, zal de Hooggeleerde Heer dr. ir. J.C.M. Smits, benoemd tot Hoogleraar Klinische en Experimentele Audiologie in de Faculteit der Geneeskunde, zijn hoogleraarsambt openlijk aanvaarden door het uitspreken van een rede, getiteld:

De dovemansoren van de audioloog

Uitnodiging Woudschoten 2022

04-08-22

De Commissie Woudschoten heeft het genoegen u hierbij uit te nodigen voor de jaarlijkse NVKF conferentie op 13 en 14 oktober 2022 (donderdag en vrijdag) met als thema: “Netwerken”. Ook dit jaar zal de conferentie plaatsvinden in Conferentiecentrum Woudschoten te Zeist.

Publicatie Richtlijn Verantwoordelijkheidsstructuur Stralingsbescherming in Instellingen voor Medisch Specialistische Zorg

28-07-22

Het GHI Bulletin 'Verantwoordelijkheidsstructuur stralingsbescherming' uit 1994 was aan herziening toe, zeker na het van kracht worden van het ‘Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming’ in 2018.

Klinisch Fysicus Jan de Laat ontvangt Koninklijke onderscheiding

21-07-22

Tijdens zijn afscheidssymposium in Leiden afgelopen 24 juni is collega klinisch fysicus audioloog dr.ir. Jan de Laat benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau.

Dosisverkenning radiologische onderzoeken RIVM 2022

28-06-22

In bijgaande brief wordt aan individuele ziekenhuizen gevraagd informatie te leveren voor de RIVM dosisverkenning van 2022.

Nieuwjaarsgroet

07-01-22

Beste leden,