Klinisch fysicus radiotherapie

Wat is een klinisch fysicus radiotherapie?
Een klinisch fysicus radiotherapie is expert op het gebied van bestralingsapparatuur. Hij is verantwoordelijk voor de technische aspecten van de bestraling van patiënten met kanker.

 

Wat doet een klinisch fysicus radiotherapie?
Het takenpakket van de klinisch fysicus radiotherapie bestaat onder meer uit:

Optimale bestralingsbehandeling bepalen
Samen met de radiotherapeut bepaalt de klinisch fysicus voor individuele patiënten de optimale bestralingstechniek . Dat gebeurt aan de hand van diagnostische gegevens, computer-gesimuleerde dosisverdelingen en ervaring. Als er speciale hulpmiddelen nodig zijn, fungeert de klinisch fysicus als intermediair tussen behandelgroep en technische groep.

Kwaliteit bestralingsapparatuur bewaken
Op een afdeling radiotherapie worden vooral oncologische patiënten met ioniserende straling behandeld. Deze straling is afkomstig van röntgentoestellen, lineaire versnellers of radioactieve isotopen.  De klinisch fysicus radiotherapie is verantwoordelijk voor het functioneren van deze bestralingsapparatuur.

Innoveren
Nieuwe technieken en behandelmethodes ontwikkelen en deelnemen aan researchprojecten behoort ook tot het werk van deze klinisch fysicus.

Stralingsveiligheid waarborgen
De klinisch fysicus radiotherapie is verantwoordelijk voor de stralingsveiligheid van patiënten en personeel.

Expertise uitdragen
De klinisch fysicus radiotherapie zit in diverse interne en externe commissies, houdt nauw contact met de verschillende landelijke en internationale centra voor radiotherapie.

 

Waar werkt de klinisch fysicus radiotherapie?
In Nederland valt radiotherapie onder de topklinische zorg. Radiotherapie wordt dan ook in een beperkt aantal ziekenhuizen gegeven. De klinisch fysicus werkt in een multidisciplinair team met onder meer radiotherapeuten, radiotherapeutisch laboranten, technici en klinisch fysisch medewerkers.