Klinisch fysicus audiologie

Wat is een klinisch fysicus - audioloog?
De klinisch fysicus - audioloog is specialist in diagnostiek en revalidatie van het gehoor.


Wat doet een klinisch fysicus - audioloog?
Tot de taken van de klinisch fysicus - audioloog behoren onder andere:

Diagnosticeren
De klinisch fysicus - audioloog onderzoekt problemen met het gehoor bij kinderen en volwassenen met complexe gehoorproblemen, zoals hinderlijke tinnitus.

Oplossingen vinden voor revalidatie van het gehoor
De klinisch fysicus - audioloog streeft ernaar om het gehoor te verbeteren met ingenieuze hoortoestellen en implantaten.

Patiënten adviseren over omgaan met een gehoorbeperking
Slechthorendheid en spraak- en taalproblemen hebben veel impact op het dagelijks leven van patiënten. De klinisch fysicus - audioloog helpt hen in hun functioneren, zodat zij zo goed mogelijk kunnen participeren in de samenleving.

Hoofdbehandelaar
De klinisch fysicus – audioloog onderhoudt als hoofdbehandelaar contacten met paramedici, huisartsen en medisch specialisten.

Innoveren
Ook zorginnovatie en  investeringen in audiologische apparatuur valt onder de verantwoordelijkheid van de klinisch fysicus - audioloog.

Kennis delen
Een klinisch fysicus - audioloog kan onderwijstaken hebben en is vaak, zeker in een academische setting, betrokken bij wetenschappelijk onderzoek.

 

Waar werkt een klinisch fysicus - audioloog?
De klinisch fysicus - audioloog werkt in een Audiologisch Centrum (AC). Hij is hier de eerstverantwoordelijke voor de kwaliteit van de zorg en de patiëntveiligheid. 

De patiëntenzorg in een Audiologisch Centrum (AC) wordt verleend door multidisciplinaire teams. Die bestaan uit onder meer audiologen, logopedisten, klinisch linguïsten, audiologie-assistenten, psychologen, orthopedagogen, maatschappelijk werkers en KNO-artsen. De klinisch fysicus - audioloog geeft leiding aan deze multidisciplinaire teams.

 

Meer weten?
Meer informatie over audiologische centra en het vakgebied audiologie:
www.fenac.nl
www.audiologieboek.nl
Handreiking Audiologische zorg