Kennisdocumenten in ontwikkeling

Hieronder vindt u informatie over kennisdocumenten (kwaliteitsstandaarden, richtlijnen, standpunten, leidraden, normen en protocollen) die in ontwikkeling zijn. Mocht u hierin een document missen of aanvullingen hebben, dan kunt u dit laten weten via secretariaat@nvkf.nl.

 

Titel document Fase project Betrokken leden Rol NVKF Regie Jaar
Leidraad 3D prints Werkgroep en klankbordgroep worden samengesteld B. van den Berg (vz), P. Kroon, V. Lagerburg, E. Gelderblom (werkgroep), N. Bakker (klankbordgroep) Regie NVKF 2023
Indicatiestelling van intra orale en panoramische rontgenopnamen in de mondzorg NVKF in werkgroep R. Sladek   Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) 2023
Kwaliteitsdocument jodiumzaadjes   D. Hulsen (vz), L. Sauren, Ch. Borns, J. Bosman, W. Wormgoor, J. te Riet, J. Ansems, A. Becht regiehouder NVKF 2023
SRI-richtlijn hemodialyse   B. Damink werkgroeplid, gemandateerd FMS 2023
Herziening NCS report 26, 

Human Exposure to Ionising Radiation for Clinical and Research Purposes

  F. de Lange werkgroeplid, gemandateerd NCS 2023
SIG dental imaging   E. Tesselaar werkgroeplid, gemandateerd EFOMP 2023

Volumetric Modulated Arc Therapy Breast 

 

  M. Essers werkgroeplid, gemandateerd EFOMP 2022
Physiological Measurements and Medical Physicists  

A. Maas

S. Onur

consultant, gemandateerd

werkgroeplid

EFOMP

2022

2023

Quality controls in conventional and solid state detector gamma cameras   M. Hilgerink, J. Heemskerk werkgroeplid, gemandateerd EFOMP 2022
Subcommissie CT-simulators   R. Kaatee, D. den Boer, C. Papalazarou werkgroeplid, gemandateerd NCS 2022
Werkgroep arbeidsinspectie over incidenten ooglens   M. Stam Werkgroeplid, gemandateerd NVMBR 2022
Radiomics en big data subcommittee van de EORTC imaging group    F. van Velden Werkgroeplid, gemandateerd EORTC 2022

Richtlijn Radiotherapie bij actieve implantaten (herziening)

Nieuw project, mandatering geregeld Ph. Koken, C. Hurkmans werkgroeplid, gemandateerd NVRO 2022
Project Samen Beslissen Project bijna afgerond, kennisvragen vanuit audiologie ingediend. Project vertraagd door Covid. M. Foppes via Raad Kwaliteit, E. George ? FMS ?
Risicoprofiel FMS Uitvraag van FMS naar alle verenigingen met verzoek hun 5 belangrijkste risico's te benoemen. NVKF heeft 8 risico's aangeleverd J. te Riet Mede namens NVKF FMS 2021
NAPA onderzoek naar bevoegdheden van PA's voor gebruik van straling   M. Rolf, E. Raaijmakers mede namens FMS commentaarfase NAPA ?
NVMBR document over loodjascontroles   J. Mourik gemandateerd      
VWS, NIVEL, EMGO: studie potentieel vermijdbare sterfte en schade in NL ziekenhuizen   R. Hoeben neemt deel      

FMS werkgroep AI

 

Start in najaar 2021 D. Dieckens namens NVNG, Ch. Brouwer namens NVKF ? FMS ?
Kennisagenda NVNG Adhesie verleend als secundaire partij ?   NVNG ?
Richtlijn Ziekte van Ménière Project gestart, adhesie verleend.  Vertegenwoordiging wordt gezocht Adhesie verleend NVKNO ?
Versnellingsprogramma zorgevaluatie en gepast gebruik, #4 otologie, perceptieve slechthorendheid bij volwassenen - aanvullende diagnostiek gehoorverlies   D. Pans Mede namens NVKF NVKNO ?
Versnellingsprogramma zorgevaluatie en gepast gebruik, #22 slokdarm en maagcarcinoom - stadiering van het maagcarcinoom   Nog geen afgevaardigde Mede namens NVKF NVRO ?
Versnellingsprogramma zorgevaluatie en gepast gebruik, #23 uro-oncologie - prostaatcarcinoom - diagnostische prostaat MRI   B. van Nierop Mede namens NVKF ? ?
Richtlijn retinopatie Mandatering NVKF m.b.t. module AI. Commentaarfase gestart C. Peeters Mede namens NVKF NIV 2022
Richtlijnontwikkeling cluster MedTech Project om cluster in te richten en 2 pilot-richtlijnen op te stellen. Projectgroep is samengesteld B. Damink (vz), Ch. Brouwer, L. Sauren, A. Timmerman, E. Schrojenstein, J. te Riet (stuurgroep), C. van Pul (expertisegroep) Regie NVKF 2023
Richtlijnontwikkeling cluster MedTech, leidraad infusie technologie Werkgroep wordt samengesteld A. Timmerman (vz), M. Janssen, S. Vaartjes Regie NVKF 2023
Richtlijnontwikkeling Cluster benigne gynaecologie

De volgende modules worden herzien: het vergrote ovarium en torsie, opportunistische salpingectomie, HMB embolisatie versus chirurgie bij myomen, pelvic inflammatory disease, laparoscopische hysterectomie

E. Schrojenstein Mede namens NVKF NVOG ?
Richtlijnontwikkeling Cluster beeldvormende diagnostiek Cluster opgestart. NVKF in clusterstuurgroep en clusterexpertisegroep M. Hofman (expertisegroep), M. van Straaten (stuurgroep) Mede namens NVKF Kennisinstituut 2023
Richtlijnontwikkeling Cluster oog NVKF in clusterexpertisegroep W. van Damme Mede namens NVKF NVOG  
Richtlijnontwikkeling cluster uro-oncologie NVKF in Clusterexpertisegroep O. Sander Mede namens NVKF Kennisinstituut 2023
Richtlijnontwikkeling cluster peri-operatief proces Geen afvaardiging NVKF-leden; bureau wordt op de hoogte gehouden        
Richtlijnontwikkeling cluster vaatchirurgie Geen afvaardiging NVKF-leden; bureau wordt op de hoogte gehouden        
Richtlijnontwikkeling cluster acute neurologie Geen afvaardiging NVKF-leden; bureau wordt op de hoogte gehouden        
Richtlijnontwikkeling cluster onderste extremiteiten

Geen afvaardiging NVKF; bureau wordt op de hoogte gehouden

       
Richtlijnontwikkeling cluster IC   V. Lagerburg Lid clusterexpertisegroep, gemandateerd Kennisinstituut 2022
Richtlijnontwikkeling cluster antitrombotisch beleid   L. Sauren Lid clusterexpertisegroep, gemandateerd Kennisinstituut 2022
Richtlijnontwikkeling cluster Eczeem   L. Dam Werkgroeplid, gemandateerd NVDV 2022
Richtlijnontwikkeling cluster bewegingsstoornissen Deelname expertisegroep wordt gezocht        
Richtlijnontwikkeling cluster inflammatoire sermatosen Deelname expertisegroep wordt gezocht        
Richtlijnontwikkeling cluster Bekkenbodem en Proctologie Deelname clusterstuurgroep en  expertisegroep wordt gezocht        
Doorontwikkeling aanbevelingen kwaliteitscontrole radiologische apparatuur Herziening start. Deelname NVvR in klankbordgroep is afgestemd, wordt gezocht. M. Hofman Regiehouder NVKF 2022
NEN norm medische gassen Vanuit NVKF commentaar aangeleverd M. Overvelde, C. den Harder commentaarfase NEN 2022

Nationale consensus radiotherapieplanningen bij borstkanker
 

 

Benchmark case  geanalyseerd. Commentaarronde geweeest, voorstel voor harmonisatie van RT planningen voor borstkanker patienten opgesteld, invitational conference gehouden. In 2020 benchmarkronde met onderzoek of instituten harmonisatie hebben geimplementeerd C. Hurkmans  Document mede namens NVKF NVRO 2021

MDR werkgroep

Advisering overheid en informeren NVKF-leden. Op het NVKF-forum is de informatie beschikbaar. NFU/ NVZ hebben handvatten opgesteld. Zijn toegestuurd aan leden.  R. Wientjes, M. van Aartrijk, E. Gelderblom, B. Damink, C. den Harder, G. Colenbrander Deelname vanuit NVKF VWS, NVZ, NFU 2021

NFU expertteams medische hulpmiddelen en MDR/ NFU expertteam software en MDR
Expertteams

  E. Gelderblom, H.J. Noordmans, C. den Harder, W. Wormgoor  Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel  NFU, FMS 2021
Handbook of basic quality control tests for diagnostic radiology Concept is gereed, aan NVKF voorgelegd voor commentaar King RNG olv Mark Hofman formuleert reactie betrokken bij commentaarfase Efomp/ IAEA 2021
Werkgroep software validatie Enquete uitgezet via FMS. SKMS budget toegekend, project start zo vlug een KIMS-adviseur gevonden is, waarschijnlijk december 2021

Werkgroep: W. Schillemans (voorzitter), S. Oliveira, V. Verhoeven,  H.J. Noordmans. Klankbordgroep: J. Habraken 

Regiehouder NVKF 2022
CMIO platform   D. Dieckens gemandateerd      

NVNG project 'Introductie beroepsgerichte quickscan', implementatie toekomstvisie en doorontwikkeling evalueren vakgroepfunctioneren.


 

Projectgroep van NVNG heeft SKMS-budget aangevraagd. Doel is opstellen van een quickscan om het functioneren van de vakgroep Nucleaire Geneeskunde en samenwerkende specialismen te beoordelen tijdens NVNG-visitaties  J. Habraken Tijdens de commentaarfase worden NVKF-leden in de visitatiecommissies van de NVKF en NVNG geraadpleegd voor commentaar NVNG 2022

EFOMP working group 'Dosimetry in Nuclear Medicine Therapy - Molecular Therapy'

The growing development of Molecular Radiotherapy raises the question of the role and involvement of the Medical Physics Expert in clinical therapeutic nuclear medicine dosimetry.  S. Peters Werkgroeplid, gemandateerd EFOMP 2022
EFOMP Special interest group on Radionuclide internal dosimetry The SIG aims to fulfil the need for networking, education, research and professional exchanges in this field. S. Peters Leden afgevaardigd vanuit NVKF EFOMP 2022
EFOMP working group on PET/CT and PET/MR QC protocol Werkgroep wordt samengesteld R. Boellaard  Document mede namens NVKF EFOMP 2022
Beeldkwaliteit quantificatie/ Kwantificatie beeldvorming Adhesie verleend. Projectvoorstel ingediend bij SKMS  P. van Horssen, C. van Gils, W. Veldkamp Document mede namens NVKF NVNG 2022
Richtlijn Procedurele sedatie en/of analgesie (PSA) bij volwassenen op locaties buiten de OK  Aug 2021: raamwerk staat op papier. C. van Pul (klankbordgroep) Document mede namens NVKF NVA 2022

Leidraad Medische Technologie  (vervanger van Convenant Medische Technologie)

Evaluatiesessie NVKF tijdens Woudschoten 2019 geweest. Resultaten gedeeld met FMS. Vertraagd door Covid. SKMS aanvraag ingediend en goedgekeurd in sept 2021. Projectgroep wordt samengesteld. Voorzitter wordt gezocht R. Hoeben, P. Kroon Advisering FMS NVZ/ NFU/ FMS 2022

Extra modules bij richtlijn 'MRI bij patiënten met implantaten' en vertaling van eerste modules in het Engels.  

SKMS-aanvraag goedgekeurd in mei 2021. Project start eind 2021/ begin 2022. 

 

Werkgroep M. Hofman, C. van Pul, N. de Jong, J. Kuijer, B. van Nierop, A. van Lier, R. Keesman, C. Smits; Klankbordgroep Th. Ruyterberg , A. Hoeve, S. Muller

Regiehouder NVKF 2023
           
Richtlijn hoorzorg 0 - 4 jarigen  SKMS-aanvraag goedgekeurd in mei 2021. Okt 2021: project is gestart. Y. Simis (vz), W. Koopmans, J. Kleinhuis, M. Toll, D. Breukels-van Barneveld, R. Boerboom, P. Brienesse, C. ter Huurne Regiehouder NVKF 2023

Richtlijn hoorzorg volwassenen. 

 

SKMS-aanvraag goedgekeurd in mei 2021, project start sept 2021 D. Pans (vz), M. Rodenburg, M. van den Tillaart, G. Dingemanse, M. Boymans, N. Versfeld, K. Douma, T. Thielemans Regiehouder NVKF 2023
NCS richtlijnen voor MR linac QA   T. Janssen, J. van de Kamer, G. Warmerdam, M. Kusters, K. Surmann, B. van Asselen, R. Tijssen,  J. Wolthaus Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel, of gemandateerd vanuit NVKF? NCS 2024
Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) - reiniging en desinfectie herziening WIP-richtlijnen. Invitational wordt gepland. Werkgroep samengesteld. A. Timmerman gemandateerd voor werkgroepen 'reiniging en desinfectie hulpmiddelen' en 'reiniging en desinfectie instrumentarium'      
Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) - omstandigeheden en gedrag op de OK en preoperatieve handdesinfectie   R. Wientjes afgevaardigd      
NVZ/ NFU/ Actiz/ FMS Leidraad 'slimme apparatuur voor thuis' FMS zou in eerste instantie niet deelnemen, nu wel. Groep wordt samengesteld        
NCS subcommittee: dosimetry and protection of the extremities

Werkgroep is samengesteld, leden namens NVKF gemandateerd 

B. Vermolen en F. de Lange (gemandateerd namens NVKF), T. Grimbergen, R. Kollaard, P. van der Tol Mede namens de NVKF  NCS ?

Bekwaamheidseisen doorlichten op OK met mobiele C-Boog
 

 

 

Document is door FMS niet geaccordeerd. Verschillende keren geprobeerd bijeenkomst voor bereiken van consensus te plannen. Niet gelukt, NVMBR heeft nu zelf gepubliceerd. Nog overleg met FMS over hoe nu verder. Is door Covid verder vertraagd.   Commissie stralingshygiene  Document moet door Federatie geaccordeerd worden op advies van WV'en NVMBR NVMBR ?
Richtlijn anesthesie tijdens zwangerschap Deelname aan schriftelijke knelpunteninventarisatie A. Timmerman Deelname namens NVKF NVOG ?
Project ziekte van Meniere Adhesie verleend ? Adhesie NVKNO ?
NVRO project Innovate: ontwikkeling innovatieplatform/ denktank radiotherapie Project Innovate goedgekeurd door SKMS, uitvraag gedaan naar lopende innovaties binnen radiologie. Wijze van innovatie wordt in kaart gebracht. Komen workshops om deze ervaringen te delen M. Dirkx Lid van projectgroep namens NVKF NVRO ?
Project implementatie en QA van state-of-the-art radiotherapie voor anuscarcinoom Adhesie verleend door NVKF. Opstart project verwacht in september 2021 ? Document mede namens NVKF NVRO ?
NEN WG ISO/TC 85/ SC2/ WG22, dosimetry and related protocols in medical applications of ionizing radiation, normcommissie radioactiviteit Vaste werkgroep J. te Riet Lid van werkgroep namens NVKF NEN ?
NEN Normcommissie Medisch elektrische toestellen Vaste normcommissie C. Smit Lid van de normcommissie namens NVKF NEN ?
NEN Werkgroep “Medisch gebruikte ruimten” (WG 710) van de NEN commissie Elektrische Installaties – Laagspanning  Vaste werkgroep R. Peters Lid van werkgroep namens NVKF NEN ?
EFOMP WG PS17 on the involvement of MPE's in the life cycle of medical devices WG wordt samengesteld, gaat policy statement opstellen W. van Asten (voorzitter), H. Spruijt (werkgroeplid namens NVKF), W. Coulor (observer), A. Maas (consultant) Leden afgevaardigd EFOMP ?
Richtlijnontwikkeling - cluster duizeligheid en vallen.  Uit de need-for-update zijn geen KF gerelateerde modules gekomen die nu herzien worden. Geen actie nodig tot volgende herziening.

R. Hoeben in clusterexpertisegroep 

Te ontwikkelen documenten mede namens NVKF ? ?
Richtlijnontwikkeling - cluster cognitieve stoornissen en dementie Need-for-update uitgevoerd door commissie kwaliteit Geen afvaardiging in werkgroepen.  Alleen deelname als de module structurele beeldvorming herzien wordt   ?
Richtlijnontwikkeling Cluster letsel na ongeval de volgende modules worden herzien: radiologisch onderzoek bij wervelletsels (rontgenfoto's of CT, indicaties voor CT), organisatie van zorg onderbeenfractuur, debridement D. Hulsen in clusterexpertisegroep Te ontwikkelen documenten mede namens NVKF   ?
Richtlijnontwikkeling cluster otologie NVKF in clusterstuurgroep en clusterexpertisegroep F. Theelen, D. Pans, W. Soede, L. Stam Te ontwikkelen documenten mede namens NVKF Kennisinstituut 2021
Richtlijnontwikkeling cluster pediatrische KNO NVKF in clusterstuurgroep Y. Simis, M. Toll Mede namens NVKF Kennisinstituut 2023
Richtlijnontwikkeling Cluster Wervelkolom gerelateerde aandoeningen    H.J. Noordmans Lid clusterexpertisegroep Kennisinstituut ?
Project uniformering acquisitie en verslaglegging CT thorax Adhesie verleend als primaire partij ? Mede namens NVKF NVVR ?
Overleg hoorprotocol ? W. Soede ? VWS ?
Leidraad Vrijgave van radioactieve stoffen/ kunstmatige radionucliden September 2021: werkgroep heeft lang stil gelegen, opnieuw samengesteld. A. de Jong gemandateerd Mede namens NVKF ANVS ?
Werkgroep acute zorg FMS Doel? L. Poot      
HOVON imaging werkgroep Advies m.b.t. nucleaire beeldvorming bij hematologische studies en over EARL accreditatie R. Boellaard en J. Habraken Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel HOVON ntb

NCS richtlijn Clinical application of deformable image registration and auto-segmentation in radiotherapy

Opstart van werkgroep is doorgegeven aan CK

E. van Dieren, S. Ivashchenko, Ch. Brouwer, P. Remeijer, M. Palacios, J. van de Kamer

Medewerking door NVKF-leden op persoonlijke titel of gemandateerd? NCS ntb

NEN veldnorm slimme zorg thuis/ NTA voor telebegeleiding bij chronisch hartfalen, later ook voor COPD en nierfalen
 

Doel is het ontwikkelen van een zogenaamde NTA (Nederlands Technische Afspraken van NEN ) voor Slimme zorg thuis, met specifieke invullingen voor telebegeleiding bij chronisch hartfalen, nierdialyse en mogelijk COPD. Openbare commentaarronde is geweest. Onduidelijk of dit project doorgaat, gezien ontwikkeling van NVZ/ NFU/ Actiz leidraad voor zorg thuis M. Lansbergen Deelname namens NVKF NEN ntb

Europese/ NEN norm met criteria voor betrouwbare health and wellness apps
 

Doel is een norm die criteria definieert voor betrouwbare apps, om de zowel de consument als de zorgprofessionals meer inzicht te geven. Eerste concept is opgesteld. Zomer 2020 openbare kritiekronde.  M. Lansbergen Deelname namens NVKF Europese Commissie ntb

Iso/ IEC norm 62B/1123/NP Evaluation and routine testing in medical imaging departments - acceptance and constancy tests - radiography and radioscopy

Projectgroep is samengesteld, commentaarronde geweest. A. van Hulzen Deelname namens NVKF ISO/ IEC ntb
Vaststellen kinder DRN's NVvR geeft adhesie aan project. Project gestart. Inventarisatiefase is niet nodig, omdat al veel data verzameld was. Wel meer tijd voor data-analyse nodig ivm grote hoeveelheid. 

L. Dam-Vervloet (vz), G. Streekstra, C. van Pul, M. Greuter, J. Schaar, C. Jeukens, C. Smit, G. Croes

Deelname namens NVKF NVKF ntb
Vaststellen overige DRN's Initiatief vanuit kring BVT- wordt afgestemd met groep die met kinder DRN's bezig is Kring BVT Regie NVKF ntb
NCS guidelines for Intra operative radiotherapy IORT Succestions and guidelines with the aim to standardize the clinical implementation across different techniques and centres. Status onbekend A. Petoukhova, I. Kolkman-Deurloo, J. van de Kamer, W. Dries Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS ntb
NCS dosimetrieprotocol protonen Status onbekend S. Both, F. Verhaegen, E. Seravalli, S. Habraken Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS ntb
NCS code of practice and recommendations for stereotactic body radiotherapy   J. Cuijpers, A. van Mourik, A. Pethoukova, R. Canters, M. Wendling, S. Koch, R. Vingerhoets, C. Papalazarou, J. van de Kamer, P. Kroon Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS ntb
NCS Quality control for linear accelerators   B. Gobets, H. Piersma, J. van Santvoort, T. van Soest, F. Wittkämper, J. Wolthaus Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS ntb