Kringen

Binnen de NVKF zijn vier kringen actief.  Een kring is een verzameling van klinisch fysici die lid zijn van de NVKF en eenzelfde subspecialisme hebben of daar interesse voor tonen. De taken van deze kringen zijn beschreven in het document taken nascholingskring.

 

Informatie over de vier kringen is te vinden op:

Algemene Klinische Fysica

Radiologie en Nucleaire Geneeskunde

Klinische Radiotherapie

Klinische Audiologie